Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση στάθμης υπογείων υδάτων και ρυπαντικών παραμέτρων στο Βόρειο τμήμα του Ν. Χανίων με τη χρήση εργαλείων χωρικής παρεμβολής σε περιβάλλον GIS

Solomou Nikolitsa

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7906F26E-9225-4748-B049-26E784D1356B
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολίτσα Σολωμού, "Εκτίμηση στάθμης υπογείων υδάτων και ρυπαντικών παραμέτρων στο Βόρειο τμήμα του Ν. Χανίων με τη χρήση εργαλείων χωρικής παρεμβολής σε περιβάλλον GIS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.36011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι χωρικής παρεμβολής Inverse Distance Weighting και Ordinary Kriging για την χωρική εκτίμηση ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια ύδατα (νιτρικά, θεϊκά, χλωριόντα, και ηλεκτρικής αγωγιμότητας) καθώς επίσης και για την εποχιακή διακύμανση της στάθμης των υπογείων υδάτων στο Βόρειο τμήμα του Ν. Χανίων. Αναλυτικότερα, για την περιοχή μελέτης και για τις παραπάνω παραμέτρους, δημιουργήθηκαν χάρτες χωρικής παρεμβολής με βάση τις μέσες τιμές μετρήσεων από 60 γεωτρήσεις-πηγάδια και για το χρονικό διάστημα από το 1998 έως 2000. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, για την περιοχή μελέτης, φαίνεται ότι η ντετερμινιστική μέθοδος χωρικής παρεμβολής Inverse Distance Weighting είναι καταλληλότερη για την απεικόνιση της συγκέντρωσης νιτρικών με μέσο απόλυτο σφάλμα πρόβλεψης ίσο με 0,2368 ppm, και του μέσου βάθους στάθμης υπογείων υδάτων κατά την χειμερινή περίοδο με μέσο απόλυτο σφάλμα πρόβλεψης ίσο με 0,3658 m. Αντίθετα η γεωστατιστική μέθοδος χωρικής παρεμβολής Ordinary Kriging είναι καταλληλότερη για την απεικόνιση των θεϊκών ιόντων με μέσο απόλυτο σφάλμα πρόβλεψης ίσο με 5,568 ppm, των χλωριόντων με μέσο απόλυτο σφάλμα πρόβλεψης ίσο με 0,6697 ppm, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας με μέσο απόλυτο σφάλμα πρόβλεψης ίσο με 6,551 μs/cm, και του μέσου βάθους στάθμης κατά τη θερινή χειμερινή περίοδο με μέσο απόλυτο σφάλμα πρόβλεψης ίσο με 0,1936 m.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά