Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση δεικτών ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος

Antoniou Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F8689D8F-25D4-4C20-ACF3-4B28A51A0D11
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Αντωνίου, "Συγκριτική αξιολόγηση δεικτών ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.36889
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα αποτελούν, τη σημερινή εποχή, κύρια θέματα προς επίλυση, καθώς επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού περνάει το μεγαλύτερο μέρος της μέρας του μέσα σε εσωτερικούς χώρους.Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η σύγκριση των δεικτών ποιότητας εσωτερικών χώρων με αυτούς του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να φανεί κατά πόσο οι τελευταίοι μπορούν να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα για την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων. Η μελέτη επικεντρώθηκε στους δείκτες θερμικής άνεσης, ενώ έδωσε και χρήσιμες πληροφορίες για το φωτισμό και τον αερισμό των υπό μελέτη κτιρίων. Επιλέχθηκε η εξέταση του συγκεκριμένου θέματος, καθώς οι δείκτες εξωτερικού περιβάλλοντος εξαρτώνται συνήθως από την θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα, οι οποίοι αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικού αέρα. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο για τους μηχανικούς και τους μελετητές να μπορούν να εξάγουν αξιόπιστα αποτελέσματα, χωρίς να χρειάζονται δεδομένα για όλους τους παράγοντες, όπως συμβαίνει με τους δείκτες εσωτερικών χώρων PMV και PPD, που χρησιμοποιούνται κυρίως.Για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων εξετάστηκαν οι συνθήκες των αιθουσών Κ1.107, Κ1.112, Κ1.101, Κ2.108 και Κ2.114 των κτιρίων Κ1 και Κ2 αντίστοιχα, της σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Οι δείκτες του εξωτερικού περιβάλλοντος που εξετάστηκαν είναι ο Humidex Index, ο Heat Index και ο Discomfort Index και συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των δεικτών PMV και PPD, που θεωρούνται οι πιο αξιόπιστοι δείκτες εσωτερικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται στα περισσότερα πρότυπα και οδηγίες. Για τον υπολογισμό όλων των δεικτών πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο του έτους 2014. Για τον προσδιορισμό των δεικτών χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό φύλο excel, επειδή δεν υπήρχε ανάγκη για κάποιο άλλο πολυπλοκότερο πρόγραμμα, όπως φαίνεται και στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας. Από την παρούσα εργασία προκύπτει ότι ο δείκτης Discomfort Index πρωτίστως, αλλά και ο δείκτης Heat Index μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, ενώ ο δείκτης Humidex Index είναι προτιμότερο να αποφεύγεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά