Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υδρολογική και γεωχημική προσομοίωση της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη

Dimitriou Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B0830E66-07DA-4FD3-986C-EBAD1CA4C5F0
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Δημητρίου, "Υδρολογική και γεωχημική προσομοίωση της λεκάνης απορροής του ποταμού Κερίτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.36892
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Κερίτη θεωρείται η σημαντικότερη υδρολογική λεκάνη του Ν. Χανίων. Πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της υδρολογίας και της γεωχημείας, με την χρήση του τροποποιημένου μοντέλου SWAT – KARST, με σκοπό την εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης καθώς και της ποσοτικής και ποιοτικής μεταβολής του τα επόμενα χρόνια. Ακόμη εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις και η εποχική διακύμανση των πρακτικώνδιαχείρισης και των φορτίσεων από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην ποιότητα του υπογείου και του επιφανειακού νερού. Τα δεδομένα τριών περιφερειακών κλιματικών μοντέλων για το σενάριο A1B χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη για την μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους της λεκάνης ως τα τέλη του 21ου αιώνα. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν μια δραστική μείωση της βροχόπτωσης (30%), της παροχής των καρστικών πηγών (30%-40%) και της επιφανειακής απορροής (70%). Επίσης αναμένεται περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας των υπογείωνκαι επιφανειακών υδάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φορείς λήψης αποφάσεων της περιοχής με στόχο την ανάπτυξη μιας στρατηγικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων για την λεκάνη απορροής του ποταμού Κερίτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά