Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανομή μάζας, χημικές και βιοχημικές ιδιότητες συσσωματωμάτων σε χρονοσειρά εδαφών

Apostolakis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/84B0E719-9058-4AF7-8717-D1E054E2F6A0
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Αποστολάκης, "Κατανομή μάζας, χημικές και βιοχημικές ιδιότητες συσσωματωμάτων σε χρονοσειρά εδαφών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.37192
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση της χρήσης γης στην κατανομή μάζας του εδάφους μεταξύ συσσωματωμάτων διαφορετικών κλάσεων (>2 mm, 2,0-1,0 mm, 1,0 -0,25 mm, 0.25-0,053 mm και <0,053 mm), καθώς και στις χημικές (ΤΝ, TOC, NH4+, NO3-) και βιοχημικές (ενεργότητες ενζύμων και μικροβιακή αναπνοή) ιδιότητες τους. Αναλυτικότερα, εδάφη που υπόκεινται σε συνεχή κατεργασία εδάφους ή που βρίσκονται σε αγρανάπαυση τα τελευταία 6 και 50 έτη μελετήθηκαν προκειμένου να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς που συμβάλουν στην αποθήκευση C και στην βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών. Για την προσομοίωση της αποθήκευσης C συναρτήση του χρόνου χρησιμοποιήθηκε το μηχανιστικό μοντέλο CAST. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ετερογένεια των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, καθώς και την ανάγκη για ανάπτυξη μίας κοινά αποδεκτής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των βιοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων των συσσωματωμάτων του εδάφους αξιολογήθηκαν οι δύο βασικότερες μεθοδολογίες απομόνωσης (υγρή κοσκίνιση και ξηρή κοσκίνιση υπό συνθήκες άριστης υγρασίας εδάφους).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά