Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Arsenic removal from geothermal waters with zero-valent iron—Effect of temperature, phosphate and nitrate

Tyrovola Konstantina, Nikolaidis Nikolaos, Veranis Nikolaos, Kallithrakas-Kontos Nikolaos, Koulouridakis Pavlos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0DEC6C16-8B64-4611-9D20-223BF450096E
Έτος 2006
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Tyrovola, N. P. Nikolaidis, N. Veranis, N. Kallithrakas-Kontos and P.E. Koulouridakis, "Arsenic removal from geothermal waters with zero-valent iron—Effect of temperature, phosphate and nitrate," Water Res., vol. 40, no. 12, pp.2375–2386, Jul. 2006. doi: 10.1016/j.watres.2006.04.006 https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.04.006
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Field column studies and laboratory batch experiments were conducted in order to assess the performance of zero-valent iron in removing arsenic from geothermal waters in agricultural regions where phosphates and nitrates were present. A field pilot study demonstrated that iron filings could remove arsenic, phosphate and nitrate from water. In addition, batch studies were performed to evaluate the effect of temperature, phosphate and nitrate on As(III) and As(V) removal rates. All batch experiments were conducted at three temperatures (20, 30 and 40 °C). Pseudo-first-order reaction rate constants were calculated for As(III), As(V), phosphate, nitrate and ammonia for all temperatures. As(V) exhibited greater removal rates than As(III). The presence of phosphate and nitrate decreased the rates of arsenic removal. The temperature of the water played a dominant role on the kinetics of arsenic, phosphate and nitrate removal. Nitrate reduction resulted in the formation of nitrite and ammonia. In addition, the activation energy, Eact, and the constant temperature coefficient, θ were determined for each removal process.

Υπηρεσίες

Στατιστικά