Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 1112 αποτελέσματα
1 V.I. Syngouna, G.I. Giannadakis and C.V. Chrysikopoulos, "Interaction of graphene oxide nanoparticles with quartz sand and montmorillonite colloids," Environ. Technol., vol. 41, no. 9, pp.1127-1138, Sep. 2020. doi: 10.1080/09593330.2018.15218762020-12-29
2 V. Loukopoulos-Kousis and K. Chrysikopoulos, "Use of GreenZyme® for remediation of porous media polluted with jet fuel JP-5," Environ. Technol., vol. 41, no.3, pp. 277-286, 2020. doi: 10.1080/09593330.2018.14970922020-11-26
3 A. Zeneli, E. Kastanaki, F. Simantiraki and E. Gidarakos, "Monitoring the biodegradation of TPH and PAHs in refinery solid waste by biostimulation and bioaugmentation," J. Environ. Chem. Eng., vol. 7, no. 3, Jun. 2019. doi: 10.1016/j.jece.2019.1030542020-11-13
4 T.S. Terkenli, T. Daras and M. Efpraxia-Aithra, "Landscape notions among Greek engineering students: exploring landscape perceptions, knowledge and participation," Land, vol. 8, no. 5, May 2019. doi: 10.3390/land80500832020-11-13
5 A.I. Stefanakis "The role of constructed wetlands as green infrastructure for sustainable urban water management," Sustainability, vol. 11, no. 24, Dec. 2019. doi: /10.3390/su112469812020-11-11
6 N. Powers, D.M. Frangopol, R. Al-Mahaidi, C. Caprani and Y. Tsompanakis, "Maintenance, monitoring, risk and life-cycle performance of bridges," Struct. Infrastruct. Eng., vol. 12, no. 1, pp. 1-2, 2020. doi: 10.1080/15732479.2019.16524252020-11-11
7 J. Cuevas, I.N. Daliakopoulos, F. Del Moral, J.J. Hueso and I.K. Tsanis, "A review of soil-improving cropping systems for soil salinization," Agronomy, vol. 9, no. 6, Jun. 2019. doi: 10.3390/agronomy90602952020-11-03
8 L. Tian, Q. Chen, W. Jiang, L. Wang, H. Xie, N. Kalogerakis, Y. Ma and R. Ji, "A carbon-14 radiotracer-based study on the phototransformation of polystyrene nanoplastics in water: Versus in air," Environmental Science: Nano, vol. 9, pp. 2907-2917, Sep. 2019. doi: 10.1039/c9en00662a2020-11-02
9 W.D. Chanaka Udayanga, A. Veksha, A. Giannis and T.-T. Lim, "Pyrolysis derived char from municipal and industrial sludge: Impact of organic decomposition and inorganic accumulation on the fuel characteristics of char," Waste Manage., vol. 83, pp. 131-141, Jan. 2019. doi: 10.1016/j.wasman.2018.11.0082020-11-02
10 V. Diaz, G.A. Corzo Perez, H.A.J. Van Lanen, D. Solomatine and E.A. Varouchakis, "Characterisation of the dynamics of past droughts," Sci. Total Environ., vol. 718, May 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.1345882020-11-02
11 A. Ahamed, A. Veksha, K. Yin, P. Weerachanchai, A. Giannis and G. Lisak, "Environmental impact assessment of converting flexible packaging plastic waste to pyrolysis oil and multi-walled carbon nanotubes," J. Hazard. Mater., vol. 390, May 2020. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.1214492020-11-02
12 E. Chalvatzaki, S.E. Chatoutsidou, H. Lehtomäki, S.M. Almeida, K. Eleftheriadis, O. Hänninen and M. Lazaridis, "Characterization of human health risks from particulate air pollution in selected European cities," Atmosphere, vol. 10, no. 2, Feb. 2019. doi: 10.3390/ATMOS100200962020-11-02
13 A. Kousaiti, J.N. Hahladakis, V. Savvilotidou, K. Pivnenko, K. Tyrovola, N. Xekoukoulotakis, T.F. Astrup and E. Gidarakos, "Assessment of tetrabromobisphenol-A (TBBPA) content in plastic waste recovered from WEEE," J. Hazard. Mater., vol. 390, May 2020. doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.1216412020-10-29
14 D. Papadaki, S. Foteinis, V. Binas, M.N. Assimakopoulos, T. Tsoutsos, G. Kiriakidis, "A life cycle assessment of PCM and VIP in warm Mediterranean climates and their introduction as a strategy to promote energy savings and mitigate carbon emissions," AIMS Mater. Sci., vol. 6, no. 6, pp. 944-959, Oct. 2019. doi: 10.3934/matersci.2019.6.9442020-10-29
15 E. Gontikaki and U. Witte, "No strong evidence of priming effects on the degradation of terrestrial plant detritus in estuarine sediments," Front. Mar. Sci, vol. 6, Jun. 2019. doi: 10.3389/fmars.2019.003272020-10-27
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...