Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 1314 αποτελέσματα
1 P. Seridou, S. Monogyiou, E. Syranidou, and N. Kalogerakis, “Capacity of Nerium oleander to phytoremediate Sb-contaminated soils assisted by organic acids and oxygen nanobubbles,” Plants, vol. 12, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.3390/plants12010091.2023-03-23
2 R. Reinecke, H. Müller Schmied, T. Trautmann, L. S. Andersen, P. Burek, M. Flörke, S. N. Gosling, M. Grillakis, N. Hanasaki, A. Koutroulis, Y. Pokhrel, W. Thiery, Y. Wada, S. Yusuke, and P. Döll, “Uncertainty of simulated groundwater recharge at different global warming levels: a global-scale multi-model ensemble study,” Hydrol. Earth Syst. Sci., vol. 25, no. 2, pp. 787–810, Feb. 2021, doi: 10.5194/hess-25-787-2021.2023-03-22
3 L. Gudmundsson, J. Boulange, H. X. Do, S. N. Gosling, M. G. Grillakis, A. G. Koutroulis, M. Leonard, J. Liu, H. Müller Schmied, L. Papadimitriou, Y. Pokhrel, S. I. Seneviratne, Y. Satoh, W. Thiery, S. Westra, X. Zhang, and F. Zhao, “Globally observed trends in mean and extreme river flow attributed to climate change,” Science, vol. 371, no. 6534, pp. 1159- 1162, Mar. 2021, doi: 10.1126/science.aba3996.2023-03-22
4 C.-E. Telteu, H. Müller Schmied, W. Thiery, G. Leng, P. Burek, X. Liu, J. E. S. Boulange, L. S. Andersen, M. Grillakis, S. N. Gosling, Y. Satoh, O. Rakovec, T. Stacke, J. Chang, N. Wanders, H. L. Shah, T. Trautmann, G. Mao, N. Hanasaki, A. Koutroulis, Y. Pokhrel, L. Samaniego, Y. Wada, V. Mishra, J. Liu, P. Döll, F. Zhao, A. Gädeke, S. S. Rabin, and F. Herz, “Understanding each other's models: an introduction and a standard representation of 16 global water models to support intercomparison, improvement, and communication,” Geosci. Model Dev., vol. 14, no. 6, pp. 3843–3878, June 2021, doi: 10.5194/gmd-14-3843-2021.2023-03-21
5 A. Echchelh, T. Hess, R. Sakrabani, S. Prigent, and A. I. Stefanakis, “Towards agro-environmentally sustainable irrigation with treated produced water in hyper-arid environments,” Agric. Water Manage., vol. 243, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.agwat.2020.106449.2023-03-10
6 A. Król-Badziak, S. Hassan Pishgar-Komleh, S. Rozakis and J. Księżak, "Environmental and socio-economic performance of different tillage systems in maize grain production: application of life cycle assessment and multi-criteria decision making," J. Cleaner Prod., vol. 278, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123792.2023-03-10
7 A. Mavrigiannaki, G. Pignatta, M. Assimakopoulos, M. Isaac, R. Gupta, D. Kolokotsa, M. Laskari, M. Saliari, I.A. Meir and S. Isaac, “Examining the benefits and barriers for the implementation of net zero energy settlements,” Energy Build., vol. 230, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110564.2023-03-06
8 A. I. Tsiotsias, N. D. Charisiou, I. V. Yentekakis, and M. A. Goula, “Bimetallic Ni-based catalysts for CO2 methanation: a review,” Nanomaterials, vol. 11, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.3390/nano11010028.2023-03-01
9 V. E. Katzourakis and C. V. Chrysikopoulos, “Modeling the transport of aggregating nanoparticles in porous media,” Water Resour. Res., vol. 57, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1029/2020WR027946.2023-02-24
10 A. Kampas, S. Rozakis, A. Faber, and Ł. Mamica, “Assessing the green growth trajectory through resource and impact decoupling indices: the case of Poland,” Pol. J. Environ. Stud., vol. 30, no. 3, pp. 2573–2587, Apr. 2021, doi: 10.15244/pjoes/128585.2023-02-24
11 F. S. Awol, P. Coulibaly and I. Tsanis, “Identification of combined hydrological models and numerical weather predictions for enhanced flood forecasting in a semiurban watershed,” J. Hydrol. Eng., vol. 26, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002018.2023-02-24
12 Y. Satoh, H. Shiogama, N. Hanasaki, Y. Pokhrel, J. E. S. Boulange, P. Burek, S. N. Gosling, M. Grillakis, A. Koutroulis, H. Müller Schmied, W. Thiery, and T. Yokohata, “A quantitative evaluation of the issue of drought definition: a source of disagreement in future drought assessments,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 10, Sep. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/ac2348.2023-02-17
13 T. Tang, D. Shindell, Y. Zhang, A. Voulgarakis, J.-F. Lamarque, G. Myhre, G. Faluvegi, B. H. Samset, T. Andrews, D. Olivié, T. Takemura, and X. Lee, “Distinct surface response to black carbon aerosols,” Atmos. Chem. Phys., vol. 21, no. 18, pp. 13797–13809, Sep. 2021, doi: 10.5194/acp-21-13797-2021.2023-02-16
14 M. S. Gaballah, K. Ismail, D. Aboagye, M. M. Ismail, M. Sobhi, and A. I. Stefanakis, “Correction to: Effect of design and operational parameters on nutrients and heavy metal removal in pilot floating treatment wetlands with Eichhornia crassipes treating polluted lake water,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 20, pp. 25679–25679, May 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12789-x.2023-02-15
15 M. S. Gaballah, K. Ismail, D. Aboagye, M. M. Ismail, M. Sobhi, and A. I. Stefanakis, “Effect of design and operational parameters on nutrients and heavy metal removal in pilot floating treatment wetlands with Eichhornia Crassipes treating polluted lake water,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 20, pp. 25664–25678, May 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12442-7.2023-02-14
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...