Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 1412 αποτελέσματα
16 C. Goumas, I. Trichakis, A.-I. Vozinaki and G. P. Karatzas, “Flood risk assessment and flow modeling of the Stalos stream area,” J. Hydroinf., vol. 24, no. 3, pp. 677–696, Apr. 2022, doi: 10.2166/hydro.2022.004.2024-02-08
17 A. Tsipianitis and Y. Tsompanakis, “Improving the seismic performance of base-isolated liquid storage tanks with supplemental linear viscous dampers,” Earthq. Eng. Eng. Vib., vol. 21, no. 1, pp. 269–282, Jan. 2022, doi: 10.1007/s11803-022-2083-6.2024-02-08
18 S. Sarchani and A. G. Koutroulis, “Probabilistic dam breach flood modeling: the case of Valsamiotis dam in Crete,” Nat. Hazards, vol. 114, no. 2, pp. 1763–1814, Nov. 2022, doi: 10.1007/s11069-022-05446-0.2024-02-08
19 C. V. Chrysikopoulos and T. V. Fountouli, “Cotransport of titanium dioxide nanoparticles and formaldehyde in saturated and unsaturated columns packed with quartz sand,” Vadose Zone J., vol. 22, no. 1, Jan.-Feb. 2023, doi: 10.1002/vzj2.20175.2024-02-08
20 P.L. Sullivan, S.A. Billings, D. Hirmas, L. Li, X. Zhang, S. Ziegler, K. Murenbeeld, H. Ajami, A. Guthrie, K. Singha, D. Giménez, A. Duro l, V. Moreno, A. Flores, A. Cueva, Koop, E. L. Aronson, H. R. Barnard, S. A. Banwart, R. M. Keen, A. Nemes, N. P. Nikolaidis, J. B. Nippert, D. Richter, D. A. Robinson, K. Sadayappan, L. F. T. de Souza, M. Unruh, and H. Wen, “Embracing the dynamic nature of soil structure: a paradigm illuminating the role of life in critical zones of the Anthropocene,” Earth Sci. Rev., vol. 225, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.earscirev.2021.103873.2024-02-03
21 Á. I. López-Lorente, F. Pena-Pereira, S. Pedersen-Bjergaard, V. G. Zuin Zeidler, S. A. Ozkan, and E. Psillakis, “The ten principles of green sample preparation,” TrAC, Trends Anal. Chem., vol. 148, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.trac.2022.116530.2024-02-02
22 G.I. Siakavelas, N. D. Charisiou, A. AlKhoori, V. Sebastian, S. J. Hinder, M. A. Baker, I. V. Yentekakis, K. Polychronopoulou, and M. A. Goula, “Cerium oxide catalysts for oxidative coupling of methane reaction: effect of lithium, samarium and lanthanum dopants,” J. Environ. Chem. Eng., vol. 10, no. 2, Apr. 2022, doi: 10.1016/j.jece.2022.107259.2024-02-02
23 S. Qiu, H. Yang, S. Zhang, S. Huang, S. Zhao, X. Xu, P. He, W. Zhou, Y. Zhao, N. Yan, N. Nikolaidis, P. Christie, and S. A. Banwart, “Carbon storage in an arable soil combining field measurements, aggregate turnover modeling and climate scenarios,” Catena, vol. 220, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.catena.2022.106708.2024-02-01
24 H. Relvas, D. Lopes, J. Ferreira, A. Silva, S. Rafael, M. Lopes, S. Marta Almeida, V. Martins, E. Diapouli, A. Korhonen, O. Hänninen, M. Lazaridis, and A. I. Miranda, “Scenario analysis of strategies to control air pollution,” Urban Clim., vol. 44, July 2022, doi: 10.1016/j.uclim.2022.101201.2024-01-31
25 A. Pancielejko, J. Łuczak, W. Lisowski, G. Trykowski, D. Venieri, A. Zaleska-Medynska, and P. Mazierski, “Ionic liquid as morphology-directing agent of two-dimensional Bi2WO6: new insight into photocatalytic and antibacterial activity,” Appl. Surf. Sci., vol. 599, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.apsusc.2022.153971.2024-01-31
26 N. P. Nikolaidis, G. Phillips, S. Poikane, G. Várbíró, F. Bouraoui, A. Malagó, and M. Α. Lilli, “River and lake nutrient targets that support ecological status: European scale gap analysis and strategies for the implementation of the Water Framework Directive,” Sci. Total Environ., vol. 813, Mar. 2022, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.151898.2024-01-31
27 E. Ranieri, P. Gikas, F. Ranieri, G. D'Onghia, and A. C. Ranieri, “Phytoextraction by Moso Bamboo under high level chromium stress in mediterranean conditions,” J. Environ. Manage., vol. 317, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.115479.2024-01-17
28 L. Zheng, L. Wang, S. C. James, and C. V. Chrysikopoulos, “Colloid transport through a variable-aperture fracture under unfavorable attachment conditions: characterization with a continuous time random walk model,” Colloids Surf., A, vol. 644, July 2022, doi: 10.1016/j.colsurfa.2022.128822.2024-01-17
29 M. S. Gaballah, O. Abdelwahab, K. M. Barakat, and A. I. Stefanakis, “A pilot system integrating a settling technique and a horizontal subsurface flow constructed wetland for the treatment of polluted lake water,” Chemosphere, vol. 295, May 2022, doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.133844.2024-01-16
30 T. A. Kurniawan, M. H. D. Othman, H. H. Goh, and P. Gikas, “Unlocking digital technologies for waste recycling in Industry 4.0 era: a transformation towards a digitalization-based circular economy in Indonesia,” J. Cleaner Prod., vol. 357, July 2022, doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131911.2024-01-16
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...