Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 1295 αποτελέσματα
31 A. Mandalenaki, N. Kalogerakis, and E. Antoniou, “Production of high purity biosurfactants using heavy oil residues as carbon source,” Energies, vol. 14, no. 12, Jun. 2021, doi: 10.3390/en14123557.2022-11-18
32 E. A. Varouchakis, D. T. Hristopulos, G. P. Karatzas, G. A. Corzo Perez, and V. Diaz, “Spatiotemporal geostatistical analysis of precipitation combining ground and satellite observations,” Hydrol. Res., vol. 52, no. 3, pp. 804–820, June 2021, doi: 10.2166/nh.2021.160.2022-11-14
33 S. E. Chatoutsidou, A. Saridaki, L. Raisi, E. Katsivela, G. Tsiamis, M. Zografakis, and M. Lazaridis, “Airborne particles and microorganisms in a dental clinic: variability of indoor concentrations, impact of dental procedures, and personal exposure during everyday practice,” Indoor Air, vol. 31, no. 4, pp. 1164–1177, July 2021, doi: 10.1111/ina.12820.2022-11-14
34 P. Kokkinos, D. Venieri, and D. Mantzavinos, “Advanced oxidation processes for water and wastewater viral disinfection. A systematic review,” Food Environ. Virol., vol. 13, no. 3, pp. 283–302, Sep. 2021, doi: 10.1007/s12560-021-09481-1.2022-11-10
35 N. Kalogerakis, G. C. Kalogerakis, and Q. P. Botha, “Environmental applications of nanobubble technology: field testing at industrial scale,” Can. J. Chem. Eng., vol. 99, no. 11, pp. 2345–2354, Nov. 2021, doi: 10.1002/cjce.24211.2022-11-04
36 K. Karkanorachaki, E. Syranidou, and N. Kalogerakis, “Sinking characteristics of microplastics in the marine environment,” Sci. Total Environ., vol. 793, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148526.2022-11-04
37 E. Katsivela, L. Raisi, and M. Lazaridis, “Viable airborne and deposited microorganisms inside the Historical Museum of Crete,” Aerosol Air Qual. Res., vol. 21, no. 7, July 2021, doi: 10.4209/aaqr.200649.2022-11-01
38 E. A. Varouchakis, “Median polish kriging and sequential Gaussian simulation for the spatial analysis of source rock data,” J. Mar. Sci. Eng., vol. 9, no. 7, June 2021, doi: 10.3390/jmse9070717.2022-10-31
39 E. Grilla, M. E. Taheri, K. Miserli, D. Venieri, I. Konstantinou, and D. Mantzavinos, “Degradation of dexamethasone in water using BDD anodic oxidation and persulfate: reaction kinetics and pathways,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 96, no. 9, pp. 2451-2460, Sep. 2021, doi: 10.1002/jctb.6833.2022-10-27
40 A. Menon, J. Lyng, and A. Giannis, “Higher bacterial diversity in two-phase thermophilic anaerobic digestion of food waste after micronutrient supplementation,” Biomass Conv. Bioref., early access, doi: 10.1007/s13399-021-01704-6.2022-10-27
41 E. D. Vicente, C. A. Alves, V. Martins, S. M. Almeida, and M. Lazaridis, “Lung-deposited dose of particulate matter from residential exposure to smoke from wood burning,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 46, pp. 65385–65398, Dec. 2021, doi: 10.1007/s11356-021-15215-4.2022-10-27
42 D. Chatzidakis, Y. Tsompanakis and P. N. Psarropoulos, “Numerical investigation of secondary-fault rupture propagation through sandy deposits,” Eng. Geol., vol. 292, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.enggeo.2021.106258.2022-10-24
43 A. Gholipour, and A. I. Stefanakis, “A full-scale anaerobic baffled reactor and hybrid constructed wetland for university dormitory wastewater treatment and reuse in an arid and warm climate,” Ecol. Eng., vol. 170, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.ecoleng.2021.106360.2022-10-24
44 P. Velli, I. Manolikaki, and E. Diamadopoulos, “Effect of biochar produced from sewage sludge on tomato (Solanum lycopersicum L.) growth, soil chemical properties and heavy metal concentrations,” J. Environ. Manage., vol. 297, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2021.113325.2022-10-24
45 N. Savvakis, S. Tournaki, D. Tarasi, N. Kallergis, T. Daras, and T. Tsoutsos, “Environmental effects from the use of traditional biomass for heating in rural areas: a case study of Anogeia, Crete,” Environ. Dev. Sustain., vol. 24, no. 4, pp. 5473–5495, Apr. 2022, doi: 10.1007/s10668-021-01667-8.2022-10-24
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...