Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 1405 αποτελέσματα
46 E. Stamatakis, E. Perwög, E. Garyfallos, M. S. Millán, E. Zoulias, and N. Chalkiadakis, “Hydrogen in grid balancing: the european market potential for pressurized alkaline electrolyzers,” Energies, vol. 15, no. 2, Jan. 2022, doi: 10.3390/en15020637.2023-09-14
47 G. E. Kapellos, H. J. Eberl, N. Kalogerakis, P. S. Doyle, and C. A. Paraskeva, “Impact of microbial uptake on the nutrient plume around marine organic particles: high-resolution numerical analysis,” Microorganisms, vol. 10, no. 10, Oct. 2022, doi: 10.3390/microorganisms10102020.2023-09-12
48 K. Troullaki, S. Rozakis, K. Latoufis, C. Giotitsas, C. Priavolou, and F. Freire, “Sustainable rural electrification: harnessing a cosmolocal wind,” Energies, vol. 15, no. 13, June 2022, doi: 10.3390/en15134659.2023-09-08
49 O. Addo-Bankas, Y. Zhao, A. Gomes, and A. Stefanakis, “Challenges of urban artificial landscape water bodies: treatment techniques and restoration strategies towards ecosystem services enhancement,” Processes, vol. 10, no. 12, Nov. 2022, doi: 10.3390/pr10122486.2023-09-07
50 N. Arnaoutakis, A. P. Vouros, M. Milousi, Y. G. Caouris, G. Panaras, A. Tourlidakis, K. Vafiadis, G. Mihalakakou, C. S. Garoufalis, Z. Frontistis, S. Papaefthimiou and M. Souliotis, “Design, energy, environmental and cost analysis of an integrated collector storage solar water heater based on multi-criteria methodology,” Energies, vol. 15, no. 5, Feb. 2022, doi: 10.3390/en15051673.2023-08-31
51 I. Papailiou, F. Spyropoulos, I. Trichakis, and G. P. Karatzas, “Artificial neural networks and multiple linear regression for filling in missing daily rainfall data,” Water, vol. 14, no. 18, Sep. 2022, doi: 10.3390/w14182892.2023-08-30
52 F. Spyropoulos, I. Trichakis, and A.-E. Vozinaki, “A narrative-driven role-playing game for raising flood awareness,” Sustainability, vol. 14, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/su14010554.2023-08-30
53 T. Tsalis, A. I. Stefanakis, and I. Nikolaou, “A framework to evaluate the social life cycle impact of products under the circular economy thinking,” Sustainability, vol. 14, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/su14042196.2023-08-30
54 S. Rozakis, L. Juvančič, and B. Kovacs, “Bioeconomy for resilient post-COVID economies,” Energies, vol. 15, no. 8, Apr. 2022, doi: 10.3390/en15082958.2023-08-30
55 C. Stylianoudaki, I. Trichakis, and G. P. Karatzas, “Modeling groundwater nitrate contamination using artificial neural networks,” Water, vol. 14, no. 7, Apr. 2022, doi: 10.3390/w14071173.2023-08-29
56 D. Varamogianni-Mamatsi, T. I. Anastasiou, E. Vernadou, N. Papandroulakis, N. Kalogerakis, T. Dailianis, and M. Mandalakis, “A multi-species investigation of sponges’ filtering activity towards marine microalgae,” Mar. Drugs, vol. 20, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/md20010024.2023-08-29
57 I. V. Yentekakis, “The 10th anniversary of nanomaterials—recent advances in environmental nanoscience and nanotechnology,” Nanomaterials, vol. 12, no. 6, Mar. 2022, doi: 10.3390/nano12060915.2023-08-25
58 I. V. Yentekakis, A. G. Georgiadis, C. Drosou, N. D. Charisiou, and M. A. Goula, “Selective catalytic reduction of NOx over perovskite-based catalysts using CxHy(Oz), H2 and CO as reducing agents—a review of the latest developments,” Nanomaterials, vol. 12, no. 7, Mar. 2022, doi: 10.3390/nano12071042.2023-08-25
59 E. Antoniou, E. Fragkou, G. Charalampous, D. Marinakis, N. Kalogerakis, and E. Gontikaki, “Emulating deep-sea bioremediation: oil plume degradation by undisturbed deep-sea microbial communities using a high-pressure sampling and experimentation system,” Energies, vol. 15, no. 13, Jun. 2022, doi: 10.3390/en15134525.2023-08-25
60 A. Tsipianitis, A. Spachis, and Y. Tsompanakis, “Combined optimization of friction-based isolators in liquid storage tanks,” Appl. Sci., vol. 12, no. 19, Sep. 2022, doi: 10.3390/app12199879.2023-08-24
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...