Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 999 αποτελέσματα
46 K. Drivas, A. Panagopoulos and S. Rozakis, "Instigating entrepreneurship to a university in an adverse entrepreneurial landscape," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 966-985, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9525-02019-06-25
47 O. Cartalos, S. Rozakis and D. Tsiouki, "A method to assess and support exploitation projects of university researchers," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 986-1006, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9519-y2019-06-25
48 E. G. Carayannis, S. Rozakis and E. Grigoroudis, "Agri-science to agri-business: the technology transfer dimension," J. Technol. Transf., vol. 43, no. 4, pp. 837-843, Aug. 2018. doi: 10.1007/s10961-016-9527-y2019-06-19
49 K. Karkanorachaki, S. Kiparissis, G. C. Kalogerakis, E. Yiantzi, E. Psillakis and N. Kalogerakis, "Plastic pellets, meso- and microplastics on the coastline of Northern Crete: distribution and organic pollution," Mar. Pollut. Bull., vol. 133, pp. 578-589, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.06.0112019-06-19
50 S. E. Chatoutsidou and M. Lazaridis, "Evaluation of particle resuspension and single-layer rates with exposure time and friction velocity for multilayer deposits in a turbulent boundary layer," Aerosol Air Qual. Res., vol. 18, no. 8, pp. 2108-2120, Aug. 2018. doi: 10.4209/aaqr.2018.01.00222019-06-19
51 E. A. Varouchakis, "Spatiotemporal geostatistical modelling of groundwater level variations at basin scale: a case study at Crete’s Mires Basin," Hydrol. Res., vol. 49, no. 4, pp. 1131-1142, Aug. 2018. doi: 10.2166/nh.2017.1462019-06-19
52 A. Udias, M. Pastori, A. Malago, O. Vigiak, N. P. Nikolaidis and F. Bouraoui, "Identifying efficient agricultural irrigation strategies in Crete," Sci. Total Environ., vol. 633, pp. 271-284, Aug. 2018. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.1522019-06-19
53 E. Dimitriou and E. Stavroulaki, "Assessment of riverine morphology and habitat regime using nmanned aerial vehicles in a Mediterranean environment," Pure Appl. Geophys., vol. 175, no. 9, pp. 3247-3261, Sept. 2018. doi: 10.1007/s00024-018-1929-32019-06-04
54 M. Frangou, M. Aryblia, S. Tournaki and S. Tsoutsos, "Renewable energy performance contracting in the tertiary sector Standardization to overcome barriers in Greece," Renew. Energ., vol. 125, pp. 829-839, Sept. 2018. doi: 10.1016/j.renene.2018.03.0012019-06-03
55 I. Petidis, M. Aryblia, T. Daras and T. Tsoutsos, "Energy saving and thermal comfort interventions based on occupants’ needs: a students’ residence building case," Energy Build., vol. 174, pp. 347-364, Sept. 2018. doi: 10.1016/j.enbuild.2018.05.0572019-06-03
56 T. Makropoulou, P. Panagiotopoulou and D. Venieri, "N-doped TiO2 photocatalysts for bacterial inactivation in water", J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 93, no. 9, pp. 2518-2526, Sept. 2018. doi: 10.1002/jctb.56392019-06-03
57 T. V. Fountouli and C. V. Chrysikopoulos, "Adsorption and thermodynamics of pharmaceuticals, acyclovir and fluconazole, onto quartz sand under static and dynamic conditions," Environ. Eng. Sci., vol. 35, no. 9, pp. 909-917, Sept. 2018. doi: 10.1089/ees.2017.04992019-06-03
58 A. G. Koutroulis, L. V. Papadimitriou, M. G. Grillakis, I. K. Tsanis, K. Wyser, J. Caesar and R. A. Betts, "Simulating hydrological impacts under climate change: implications from methodological differences of a Pan European Assessment," Water, vol. 10, no. 10, Sept. 2018. doi: 10.3390/w101013312019-06-03
59 M. J. Riva, J. Baeza, S. Bautista, M. Christoforou, I. N. Daliakopoulos, D. Hadjimitsis, J. J. Keizer, H. Liniger, G. Quaranta, C. Ribeiro, R. Salvia, I. K. Tsanis, A. M. Urgeghe, A. Valdecantos and G. Schwilch, "How does land management contribute to the resilience of Mediterranean forests and rangelands? A participatory assessment," Land Degrad. Dev., vol. 29, no. 10, pp. 3721-3735, Oct. 2018. doi: 10.1002/ldr.31042019-06-03
60 J. Yang, D. L. Mohan Kumar, A. Pyrgou, A. Chong, M. Santamouris, D. Kolokotsa and S. E. Lee, "Green and cool roofs’ urban heat island mitigation potential in tropical climate," Sol. Energy, vol. 173, pp. 597-609, Oct. 2018. doi: 10.1016/j.solener.2018.08.0062019-05-31
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...