Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 1364 αποτελέσματα
61 F. S. Awol, P. Coulibaly and I. Tsanis, “Identification of combined hydrological models and numerical weather predictions for enhanced flood forecasting in a semiurban watershed,” J. Hydrol. Eng., vol. 26, no. 1, Jan. 2021, doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002018.2023-02-24
62 Y. Satoh, H. Shiogama, N. Hanasaki, Y. Pokhrel, J. E. S. Boulange, P. Burek, S. N. Gosling, M. Grillakis, A. Koutroulis, H. Müller Schmied, W. Thiery, and T. Yokohata, “A quantitative evaluation of the issue of drought definition: a source of disagreement in future drought assessments,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 10, Sep. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/ac2348.2023-02-17
63 T. Tang, D. Shindell, Y. Zhang, A. Voulgarakis, J.-F. Lamarque, G. Myhre, G. Faluvegi, B. H. Samset, T. Andrews, D. Olivié, T. Takemura, and X. Lee, “Distinct surface response to black carbon aerosols,” Atmos. Chem. Phys., vol. 21, no. 18, pp. 13797–13809, Sep. 2021, doi: 10.5194/acp-21-13797-2021.2023-02-16
64 M. S. Gaballah, K. Ismail, D. Aboagye, M. M. Ismail, M. Sobhi, and A. I. Stefanakis, “Correction to: Effect of design and operational parameters on nutrients and heavy metal removal in pilot floating treatment wetlands with Eichhornia crassipes treating polluted lake water,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 20, pp. 25679–25679, May 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12789-x.2023-02-15
65 M. S. Gaballah, K. Ismail, D. Aboagye, M. M. Ismail, M. Sobhi, and A. I. Stefanakis, “Effect of design and operational parameters on nutrients and heavy metal removal in pilot floating treatment wetlands with Eichhornia Crassipes treating polluted lake water,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 20, pp. 25664–25678, May 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12442-7.2023-02-14
66 N. H. Wong, C. L. Tan, D. D. Kolokotsa and H. Takebayashi, “Greenery as a mitigation and adaptation strategy to urban heat,” Nat. Rev. Earth. Environ., vol. 2, no. 3, pp. 166–181, Mar. 2021, doi: 10.1038/s43017-020-00129-5.2023-02-13
67 B. M. Al-Wahaibi, T. Jafary, A. Al-Mamun, M. S. Baawain, M. Aghbashlo, M. Tabatabaei and A. I. Stefanakis, “Operational modifications of a full-scale experimental vertical flow constructed wetland with effluent recirculation to optimize total nitrogen removal,” J. Cleaner Prod., vol. 296, May 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2021.126558.2023-02-13
68 Y. Qu, A. Voulgarakis, T. Wang, M. Kasoar, C. Wells, C. Yuan, S. Varma, and L. Mansfield, “A study of the effect of aerosols on surface ozone through meteorology feedbacks over China,” Atmos. Chem. Phys., vol. 21, no. 7, pp. 5705–5718, Apr. 2021, doi: 10.5194/acp-21-5705-2021.2023-02-10
69 A. N. Angelakis, M. Valipour, A. T. Ahmed, V. Tzanakakis, N. V. Paranychianakis, J. Krasilnikoff, R. Drusiani, L. Mays, F. El Gohary, D. Koutsoyiannis, S. Khan, and L. J. Del Giacco, “Water conflicts: from ancient to modern times and in the future,” Sustainability, vol. 13, no. 8, Apr. 2021, doi: 10.3390/su13084237.2023-02-10
70 N. Savvakis, and T. Tsoutsos, “Theoretical design and experimental evaluation of a PV+PCM system in the mediterranean climate,” Energy, vol. 220, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.energy.2020.119690.2023-02-06
71 A. Tsipianitis, and Y. Tsompanakis, “Optimizing the seismic response of base-isolated liquid storage tanks using swarm intelligence algorithms,” Comput. Struct., vol. 243, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.compstruc.2020.106407.2023-02-06
72 C. Leontari, E. Kastanaki, I. Moukazis, and E. Gidarakos, “Valorisation of soil contaminated by petroleum hydrocarbons and toxic metals in geopolymer mortar formation,” J. Environ. Manage., vol. 278, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111410.2023-02-06
73 S. E. Chatoutsidou, and M. Lazaridis, “Resuspension of spherical particles due to surface vibration,” Particuology, vol. 54, pp. 126-135, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.partic.2020.08.003.2023-02-02
74 J. Garnier, G. Billen, L. Lassaletta, O. Vigiak, N. P. Nikolaidis, and B. Grizzetti, “Hydromorphology of coastal zone and structure of watershed agro-food system are main determinants of coastal eutrophication,” Environ. Res. Lett., vol. 16, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.1088/1748-9326/abc777.2023-01-26
75 E. Chalvatzaki, S. E. Chatoutsidou, I. Kopanakis, D. Melas, D. Parliari, N. Mihalopoulos, and M. Lazaridis, “Personal deposited dose and its influencing factors at several Greek sites: an analysis in respect to seasonal and diurnal variations,” Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 28, no. 23, pp. 29276–29286, June 2021, doi: 10.1007/s11356-021-12815-y.2023-01-25
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...