Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 1205 αποτελέσματα
76 S. Lange, J. Volkholz, T. Geiger, F. Zhao, I. Vega, T. Veldkamp, C. P. O. Reyer, L. Warszawski, V. Huber, J. Jägermeyr, J. Schewe, D. N. Bresch, M. Büchner, J. Chang, P. Ciais, M. Dury, K. Emanuel, C. Folberth, D. Gerten, S. N. Gosling, M. Grillakis, N. Hanasaki, A. Henrot, T. Hickler, Y. Honda, A. Ito, N. Khabarov, A. Koutroulis, W. Liu, C. Müller, K. Nishina, S. Ostberg, Hannes, S. I. Seneviratne, T. Stacke, J. Steinkamp, W. Thiery, Y. Wada, S. Willner, H. Yang, M. Yoshikawa, C. Yue, and K. Frieler, “Projecting exposure to extreme climate impact events across six event categories and three spatial scales,” Earths Future, vol. 8, no. 12, Dec. 2020. doi: 10.1029/2020EF0016162021-04-22
77 L. A. Mansfield, P. J. Nowack, M. Kasoar, R. G. Everitt, W. J. Collins and A. Voulgarakis, “Predicting global patterns of long-term climate change from short-term simulations using machine learning,” npj Clim. Atmos. Sci., vol. 3, no. 1, Nov. 2020. doi: 10.1038/s41612-020-00148-52021-04-20
78 A. Gädeke, V. Krysanova, A. Aryal, J. Chang, M. Grillakis, N. Hanasaki, A. Koutroulis, Y. Pokhrel, Y. Satoh, S. Schaphoff, H. Müller Schmied, T. Stacke, Q. Tang, Y. Wada and K. Thonicke, “Performance evaluation of global hydrological models in six large Pan-Arctic watersheds”, Clim. Change, vol. 163, no. 3, pp. 1329–1351, Dec. 2020. doi: 10.1007/s10584-020-02892-22021-04-20
79 Y. Dong, M. Akiyama, D. M. Frangopol and Y. Tsompanakis, “Risk-, resilience-, and sustainability-informed assessment and management of civil infrastructure in a life-cycle context”, Struct. Infrastruct. Eng., vol. 17, no. 4, pp. 441–442, Dec. 2020. doi: 10.1080/15732479.2020.18457542021-04-15
80 A. C. Gomes, L. Silva, A. Albuquerque, R. Simões and A. I. Stefanakis, “Treatment of cork boiling wastewater using a horizontal subsurface flow constructed wetland combined with ozonation”, Chemosphere, vol. 260, Dec. 2020. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.1275982021-04-15
81 S. Nielsen and A. I. Stefanakis, “Sustainable dewatering of industrial sludges in sludge treatment reed beds: experiences from pilot and full-scale studies under different climates,” Appl. Sci., vol. 10, no. 21, Oct. 2020. doi: 10.3390/app102174462021-04-13
82 A. Mavrigiannaki, K. Gobakis, D. Kolokotsa, K. Kalaitzakis, A. L. Pisello, C. Piselli, R. Gupta, M. Gregg, M. Laskari, M. Saliari, M.-N. Assimakopoulos and A. Synnefa, “Measurement and verification of Zero Energy settlements: lessons learned from four pilot cases in Europe,” Sustainability, vol. 12, no. 22, Nov. 2020. doi: 10.3390/su122297832021-04-08
83 A. Lyratzakis, Y. Tsompanakis and P. N. Psarropoulos, “Mitigation of high-speed trains vibrations by expanded polystyrene blocks in railway embankments,” J. Zhejiang Univ.-Sci A, vol. 22, no. 1, pp. 6–20, Nov. 2020. doi: 10.1631/jzus.A19006802021-04-06
84 N. Savvakis, E. Dialyna and T. Tsoutsos, “Investigation of the operational performance and efficiency of an alternative PV + PCM concept,” Sol. Energy, vol. 211, pp. 1283–1300, Nov. 2020. doi: 10.1016/j.solener.2020.10.0532021-04-06
85 M. M. Tun, H. Raclavská, D. Juchelková, J. Růžičková, M. Šafář, K. Štrbová, and P. Gikas, “Spent coffee ground as renewable energy source: evaluation of the drying processes,” J. Environ. Manage., vol. 275, Dec. 2020. doi: 10.1016/j.jenvman.2020.111204.2021-03-31
86 N. Ben Fradj, P. A. Jayet, S. Rozakis, E. Georganta and A. Jędrejek, “Contribution of agricultural systems to the bioeconomy in Poland: integration of willow in the context of a stylised CAP diversification”, Land Use Pol., vol. 99, Jun. 2020. doi: 10.1016/j.landusepol.2020.1047972021-03-29
87 S. D. Nerantzaki and N. P. Nikolaidis, “The response of three Mediterranean karst springs to drought and the impact of climate change,” J. Hydrol., vol. 591, Jul. 2020. doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.1252962021-03-29
88 D. Venieri, D. Mantzavinos and V. Binas, “Solar photocatalysis for emerging micro-pollutants abatement and water disinfection: a mini-review”, Sustainability, vol. 12, no. 23, Dec. 2020. doi: 10.3390/su1223100472021-03-29
89 T. Tsoutsos, “Introduction to the Special Issue: “Sustainable buildings for citizens, cities and communities,” Energies, vol. 13, no. 24, Dec. 2020. doi: 10.3390/en132465602021-03-29
90 T. V. Fountouli and C. V. Chrysikopoulos, “Effect of clay colloid particles on formaldehyde transport in unsaturated porous media,” Water, vol. 12, no. 12, Dec. 2020. doi: 10.3390/w121235412021-03-29
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...