Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 901-915 από 1411 αποτελέσματα
901 . Skopelitis, D.S., Paranychianakis, N.V., Spyros, A., Kouvarakis, A., Stephanou, E.,Roubelakis-Angelakis, K.A., "The isoenzyme seven of tobacco NAD(H)-dependent glutamate dehydrogenase exhibits high deaminating and low aminatingactivities in vivo", Plant Physiology, Vol. 145, no. 4, pp. 1726-1734, Dec. 2007, doi: 10.1104/pp.107.1078132015-10-23
902 Tzanakakis, V.E., Paranychianakis, N.V., Angelakis, A.N., "Performance ofslow rate systems for the treatment of domestic wastewater", Water ScienceTechnology, Vol. 55, no. 1-2, pp. 139-47, Feb. 2007. DOI: 10.2166/wst.2007.0502015-10-23
903 P. Panagiotopoulou, J. Papavasiliou, G. Avgouropoulos, T. Ioannides, D.I. Kondarides,“Water-gas Shift activity of doped Pt/CeO2 catalysts”, Chemical Engineering Journal, Vol. 134, no.1-3, pp. 16-22, Nov. 2007.doi:10.1016/j.cej.2007.03.054.2015-10-23
904 Paranychianakis, N.V., Nikolantonakis, M., Spanakis, Y., Angelakis, A.N., "The effect of recycled water on the nutrient status of Soultanina grapevines graftedon different rootstocks", Agricultural Water Management, Vol. 81, no. 1-2, pp. 185-198, Feb. 2006. DOI: 10.1016/j.agwat.2005.04.0132015-10-23
905 G.P. Karatzas and G.F. Pinder, "Groundwater management using numerical simulation and the outer approximation method for global optimization," WaterResources Research, vol. 29, no. 10, pp. 3371–3378, Oct. 1993. doi: 10.1029/93WR013882015-10-23
906 P. Panagiotopoulou, A. Christodoulakis, D. I. Kondarides and S. Boghosian, “Particle size effects on the reducibility of titanium dioxide and its relation to the Water-Gas Shift activity of Pt/TiO2 catalysts”, J. Catal., vol. 240 no. 2, pp. 114-125, Jun. 2006. doi:10.1016/j.jcat.2006.03.012.2015-10-23
907 Borboudaki, K., Paranychianakis, N.V., and Tsagarakis, K.P., "Integratedwastewater management at touristic areas for water recycling purposes including acase study", Environmental Management, Vol. 36, no. 4, pp. 610-623, Oct. 2005. DOI: 10.1007/s00267-004-0115-92015-10-23
908 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides,“Effect of the nature of the support on thecatalytic performance of noble metal catalysts for the Water-Gas Shift Reaction”,Catalysis Today, Vol. 112, no. 1-4, pp. 49-52, Mar. 2006. doi:10.1016/j.cattod.2005.11.026.2015-10-23
909 Paranychianakis, N.V. and Chartzoulakis, K.S., "Irrigation of Mediterraneancrops with saline water: From physiology to management practices" AgricultureEcosystems and Environment 106, Vol. 106, no. 2–3, pp. 171–187, Apr. 2005. doi:10.1016/j.agee.2004.10.0062015-10-23
910 P. Panagiotopoulou, D.I. Kondarides,“Effect of morphological characteristics of TiO2-supported noble metal catalysts on their activity for the Water-Gas Shift Reaction”, Journal of Catalysis, Vol. 225, no.2, pp.327-336, Jul. 2004. doi:10.1016/j.jcat.2004.04.030.2015-10-23
911 G.P. Karatzas and G.F. Pinde, "The solution of groundwater quality management problems with a nonconvex feasible region using a cutting plane optimization technique," Water Resources Research, vol. 32, no. 4, pp. 1091–1100, Apr. 1996. doi: 10.1029/95WR038122015-10-23
912 A. Criminisi , T. Tucciarelli, and G.P. Karatzas,"A methodology to determine optimal transmissivity measurement locations in groundwater quality management models with scarce field information," Water Resources Research, vol. 33, no. 6, pp. 1265–1274, Jun. 1997. doi: 10.1029/97WR003002015-10-23
913 Casentini, B., S.J. Hug, N.P. Nikolaidis, "Arsenic accumulation in irrigated agricultural soils in Northern Greece", Science of Total Environment, Vol. 409, no. 22, pp. 4802–4810, Oct. 2011. doi:10.1016/j.scitotenv.2011.07.0642015-10-23
914 Banwart S., S. Bernasconi, J. Bloem, W. Blum, M. Brandao, S. Brantley, F. Chabaux, C. Duffy, L. Lundin, P. Kram, N.P.Nikolaidis, M. Novak, P. Panagos, K. V. Ragnarsdottir, B. Reynolds, S. Rousseva, P. de Ruiter, P. van Gaans, W. van Riemsdijk, T. White, B. Zhang, "Assessing Soil Processes and Function across an International Network of Critical Zone Observatories: Research hypotheses and experimental design", Vadose Zone Journal, Vol. 10, no. 3, p. 974-987, Nov. 2011. doi:10.2136/vzj2010.01362015-10-23
915 Demetropoulou, L., N.P. Nikolaidis, V. Papadoulakis, K. Tsakiris, Th. Koussouris, N. Kalogerakis, K. Koukaras, A. Chatzinikolaou and K. Theodoropoulos, "Water Framework Directive implementation in Greece: moving towards participatory governance – the case of the Evrotas River Basin Management Plan", Environmental Governance and Policy, Vol. 20, no 5, pp. 336–349, Sept./Oct. 2010. DOI: 10.1002/eet.5532015-10-23
Pages: |...56 |57 |58 |59 |60 | 61 |62 |63 |64 |65 |66 |...