Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 901-915 από 1362 αποτελέσματα
901 E. Chatzisymeon, N. P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos, A. Katsaounis and D. Mantzavinos, "Βoron-doped diamond anodic treatment of olive mill wastewaters: statistical analysis, kinetic modelling and biodegradability," Water Res., vol. 43, no. 16, pp. 3999-4009, Sep. 2009. doi.org/10.1016/j.watres.2009.04.007. 2015-10-22
902 Boulanger, B. and N.P. Nikolaidis, "Modeling Framework for Managing Copper Runoff in Urban Watersheds", Journal American Water Resources Association, Vol. 39, no. 2, pp. 325-336, Apr. 2003. DOI: 10.1111/j.1752-1688.2003.tb04388.x2015-10-22
903 B. Boulanger and N. P. Nikolaidis, "Mobility and aquatic toxicity of copper in an urban watershed", Journal American Water Resources Association, Vol. 39, no2, pp. 325-336, Apr. 2003. DOI: 10.1111/j.1752-1688.2003.tb04387.x2015-10-22
904 Boulanger B., N.P. Nikolaidis, and N. W. Garrick, "Use of X-ray Fluorescence Spectrometry to Detect Residual Chlorine in Road Salt Deicer Samples", Applied Spectroscopy, Vol. 55, no.11, pp. 1568-1571. Nov. 2001. DOI: 10.1366/00037020119538382015-10-22
905 Johnson, C.R., Hellerich, L.A., Nikolaidis, N.P., and P.M. Gschwend, "Colloid Mobilization in the Field Using Citrate to Remediate Chromium", Ground Water, Vol. 39, no. 6, pp. 895-903. Nov. 2001. DOI: 10.1111/j.1745-6584.2001.tb02477.x2015-10-22
906 Nikolaidis, N.P., and P. Cheeda, "Heavy Metal Mobility in Biosolid-Amended Glaciated Soils", Water Environment Research Journal, Vol. 73, no. 1, pp. 80-86, Jan. 2001. DOI: 10.2175/106143001X1387232015-10-22
907 Lackovic, J.A., N.P. Nikolaidis, and G.M. Dobbs, "Inorganic Arsenic Removal by Zero-Valent Iron", Environmental Engineering and Science, Vol. 17, no 1, pp. 29-39, Jan. 29, 2009. doi:10.1089/ees.2000.17.292015-10-22
908 Bruell, R., N.P. Nikolaidis, and R.P. Long, "Evaluation of Remedial Alternatives of Lead From Shooting Range Soil", Environmental Engineering and Science, Vol. 16, no 5, pp. 403-414, Jan. 29. doi:10.1089/ees.1999.16.403.2015-10-22
909 Nikolaidis, N.P., L.A. Hellerich, and J.A. Lackovic, "Methodology for Site-Specific, Mobility-Based Cleanup Standards for Heavy Metals in Glaciated Soils", Environmental Science and Technology, Vol. 33, no 17, pp. 2910-2916, Jul. 23. DOI: 10.1021/es990230h2015-10-22
910 Nikolaidis, N.P., P. Cheeda, J.A. Lackovic, K. Guillard, B. Simpson, and T. Pedersen, "Nitrogen Mobility in Biosolid-Amended Glaciated Soils", Water Environment Federation, Vol. 71, no 3, pp. 368-376, May - Jun., 1999. URL: http://www.jstor.org/stable/250452242015-10-22
911 Hu, H-L, N.P. Nikolaidis, and D. Grasso, "Inhibition of nickel precipitation by gluconate: Part I. Kinetic studies and spectroscopic analyses", Journal of Environmental Engineering, Vol.124, no. 8, pp. 677-684, Aug 1998. doi: 10.1061/(ASCE)0733-93722015-10-22
912 Hu, H-L, N.P. Nikolaidis, D. Grasso, "Inhibition of nickel precipitation by gluconate: Part II. Mechanistic modeling", Journal of Environmental Engineering,Vol. 124, no. 8, pp. 685-689, Aug. 1998. doi:10.1061/(ASCE)0733-93722015-10-22
913 Nikolaidis, N.P., H. Heng, R. Semagin, and J.C. Clausen, "Non-Linear Response of a Mixed Land Use Watershed to Nitrogen Loading", Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 67, no 2-3, pp. 251-265, Feb. 1998. doi:10.1016/S0167-8809(97)00123-02015-10-22
914 Hu, H-L, H-M Chen, N.P. Nikolaidis, D.R. Miller and X. Yang, "Estimation of nutrient atmospheric deposition to Long Island Sound", Water, Air and Soil Pollution, vol. 105, no 3-4, pp. 521-538, Jul. 1998. DOI: 10.1023/A:10049549230332015-10-22
915 Grasso, D., M.A. Butkus, O'Sullivan, D., and N.P. Nikolaidis, "Soil Washing Design Methodology for a Lead-Contaminated Sandy-Soil", Water Research, Vol. 31, no 21, pp. 3045-3056, Dec. 1997. doi:10.1016/S0043-1354(97)00177-22015-10-22
Pages: |...56 |57 |58 |59 |60 | 61 |62 |63 |64 |65 |66 |...