Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 916-930 από 1416 αποτελέσματα
916 G.P. Karatzas and G.F. Pinde, "The solution of groundwater quality management problems with a nonconvex feasible region using a cutting plane optimization technique," Water Resources Research, vol. 32, no. 4, pp. 1091–1100, Apr. 1996. doi: 10.1029/95WR038122015-10-23
917 A. Criminisi , T. Tucciarelli, and G.P. Karatzas,"A methodology to determine optimal transmissivity measurement locations in groundwater quality management models with scarce field information," Water Resources Research, vol. 33, no. 6, pp. 1265–1274, Jun. 1997. doi: 10.1029/97WR003002015-10-23
918 Casentini, B., S.J. Hug, N.P. Nikolaidis, "Arsenic accumulation in irrigated agricultural soils in Northern Greece", Science of Total Environment, Vol. 409, no. 22, pp. 4802–4810, Oct. 2011. doi:10.1016/j.scitotenv.2011.07.0642015-10-23
919 Banwart S., S. Bernasconi, J. Bloem, W. Blum, M. Brandao, S. Brantley, F. Chabaux, C. Duffy, L. Lundin, P. Kram, N.P.Nikolaidis, M. Novak, P. Panagos, K. V. Ragnarsdottir, B. Reynolds, S. Rousseva, P. de Ruiter, P. van Gaans, W. van Riemsdijk, T. White, B. Zhang, "Assessing Soil Processes and Function across an International Network of Critical Zone Observatories: Research hypotheses and experimental design", Vadose Zone Journal, Vol. 10, no. 3, p. 974-987, Nov. 2011. doi:10.2136/vzj2010.01362015-10-23
920 Demetropoulou, L., N.P. Nikolaidis, V. Papadoulakis, K. Tsakiris, Th. Koussouris, N. Kalogerakis, K. Koukaras, A. Chatzinikolaou and K. Theodoropoulos, "Water Framework Directive implementation in Greece: moving towards participatory governance – the case of the Evrotas River Basin Management Plan", Environmental Governance and Policy, Vol. 20, no 5, pp. 336–349, Sept./Oct. 2010. DOI: 10.1002/eet.5532015-10-23
921 Moraetis, D., D. Efstathiou, F. Stamati, O. Tzoraki, N.P. Nikolaidis, J.L. Schnoor, and K. Vozinakis, "High frequency monitoring for the identification of hydrological and biochemical processes in a Mediterranean river basin", J. of Hydrology, Vol. 389, no. 1–2, pp. 127–136, Jul. 2010. doi:10.1016/j.jhydrol.2010.05.037 2015-10-23
922 Stamati F.E., N. Chalkias, D. Moraetis and N.P. Nikolaidis, "Natural attenuation of nutrients in a Mediterranean drainage canal", Journal of Environmental Monitoring, Vol. 12, no. 1, pp. 164-171. Jan. 2010. doi: 10.1039/b913083g2015-10-23
923 Dimitriou, E., E. Moussoulis, F. Stamati and N.P. Nikolaidis, "Modelling hydrological characteristics of Mediterranean Temporary Ponds and potential impacts from climate change", Hydrobiologia, Vol. 634, no. 1, pp. 195-208, Nov. 2009. DOI:10.1007/s10750-009-9898-22015-10-23
924 E. S. Tsimas, K. Tyrovola, N. P. Xekoukoulotakis, N. P. Nikolaidis, E. Diamantopoulos and D. Mantzavinos, "Simultaneous photocatalytic oxidation of As(III) and humic acid in aqueous TiO2 suspensions," J. Hazard. Mater., vol. 169, no. 1-3, pp.376–385, Sep. 2009. doi: 10.1016/j.jhazmat.2009.03.107.2015-10-22
925 Tyrovola, K., and N.P. Nikolaidis, "Arsenic mobility and stabilization in topsoils. Water Research", Vol. 43, no. 6, pp 1589–1596, Apr. 2009. doi:10.1016/j.watres.2009.01.0012015-10-22
926 Nikolaidis, N.P., A. Karageorgis, V. Kapimalis, P. Drakopoulou, N. Skoulikidis, H. Behrendt, and Z. Levkov, "Management of Nutrient Emissions of Axios River Catchment: their Effect in the Coastal Zone of Thermaikos Gulf-Greece" Ecological Modeling, Vol. 220, no. 3, pp. 383–396, Feb. 2009. doi:10.1016/j.ecolmodel.2008.10.0032015-10-22
927 F. Stamati, N. P. Nikolaidis, E. Dimitriou and Th. Koussouris, "Hydro-geochemical aspects of Mediterranean temporary ponds in Western Crete," J. Environ. Qual., vol. 37, no. 1, pp. 164-173, Jan. 2008. doi: 10.2134/jeq2007.00922015-10-22
928 Hellerich L.A., N.P. Nikolaidis and G.M. Dobbs, "Evaluation of the potential for the natural attenuation of hexavalent chromium within a sub-wetland ground water" Journal of Environmental Management, Vol. 88, no. 4, pp. 1513-1524, Oct. 2008. DOI: 10.1016/j.jenvman.2007.07.0322015-10-22
929 Tzoraki, O. and N.P. Nikolaidis, "A Generalized Framework for Modeling the Hydrologic and Biogeochemical Response of a Mediterranean Temporary River Basin"Journal of Hydrology, Vol. 346, no. 3–4, pp. 112–121, Nov. 2007. doi:10.1016/j.jhydrol.2007.08.0252015-10-22
930 A. Kokkinaki, O. Tzoraki, K. Tyrovola and N.P. Nikolaidis, "Mobility of copper in greenhouse soils" Journal of Hazardous Materials, Vol. 149, no. 3, pp. 557–561, Nov. 2007. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.06.088 2015-10-22
Pages: |...57 |58 |59 |60 |61 | 62 |63 |64 |65 |66 |67 |...