Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 916-930 από 1362 αποτελέσματα
916 Olazabal, M.A., N.P. Nikolaidis, S.L. Suib, and J.M. Madariaga, "Precipitation Equilibria of the Cr(VI)/Fe(III) System and Spectrospcopic Characterization of the Precipitates", Environmental Science and Technology, Vol. 31, no 10, pp. 2898 - 2902, Sept. 1997. DOI: 10.1021/es97008652015-10-22
917 Lackovic, J.A., N.P. Nikolaidis, P. Cheeda, R.J. Carley, and E. Patton, "Evaluation of batch leaching procedures for estimating heavy metal mobility in glaciated soils", Ground Water Monitoring and Remediation, Vol. 17, no 3, pp. 231-240, Jul. 1997. DOI: 10.1111/j.1745-6592.1997.tb00598.x2015-10-22
918 Μη διαθέσιμο για την επιλεγμένη γλώσσα2015-10-22
919 Yang, X., D.R. Miller, X. Xu, L.H. Yang, H-M. Chen, and N.P. Nikolaidis, "Spatial and Temporal Variations of Atmospheric Deposition in Interior and Coastal Connecticut", Atmospheric Environment, Vol. 30, no. 22, pp. 3801-3810, Nov. 1996. doi:10.1016/1352-2310(96)00094-52015-10-22
920 Mattuck, R. and N.P. Nikolaidis, "Chromium Mobility in Freshwater Wetlands", Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 23, no. 2, pp. 213-232, Jul. 1996. doi:10.1016/0169-7722(95)00097-62015-10-22
921 Nikolaidis, N.P., T.E., Koussouris, Murray,T, Bertahas, I., and Diapoulis, A., "Seasonal Variation of Nutrients and Heavy Metals in Phragmites australis of Lake Trichonis, Greece", Lake and Reservoir Management Journal, Vol. 12, no. 3, pp. 364-370, 1996. DOI:10.1080/074381496093542772015-10-22
922 Nikolaidis, N.P., Robbins, G.A., Scherer, M., McAninch, B., Binkhorst, G., Asikainen, J.M. and Suib, S., "Vertical Distribution and Partitioning of Chromium Contamination in a Glacio-Fluvial Aquifer. Groundwater Monitoring and Remediation, Vol. 14, No. 3, pp. 150-159, Aug. 1994. DOI: 10.1111/j.1745-6592.1994.tb00476.x2015-10-22
923 Asikainen, J.M., and Nikolaidis, N.P., "Sequential Extraction of Chromium From Contaminated Aquifer Sediments", Groundwater Monitoring and Remediation, Vol. 14, No. 2, pp. 185-191, May 1994. DOI: 10.1111/j.1745-6592.1994.tb00113.x2015-10-22
924 Nikolaidis, N.P., Hu., H., and Ecsedy, C., "Effects of Climatic Variability on Freshwater Watersheds: Case Studies", Aquatic Sciences, Vol. 56, No. 2, pp. 161-178, May 1994. DOI: 10.1007/BF008772062015-10-22
925 Geigert, M.A., Nikolaidis, N.P., Miller D.R., and Heitert, J., "Deposition Rates for Sulfur and Nitrogen to a Hardwood Forest in Northern Connecticut", Atmospheric Environment, Vol. 28, No. 9, pp. 1689-1697, May 1994. doi:10.1016/1352-2310(94)90314-X2015-10-22
926 Nikolaidis, N.P., Hu., H., Ecsedy, C., and J. D. Lin, "Hydrologic Response of Freshwater Watersheds to Climatic Variability; Model Development", Water Resources Research, Vol. 29, No. 10, pp. 3317-3328, Oct.1993. DOI: 10.1029/93WR014912015-10-22
927 Nikolaidis, N.P., Shen, H., Heng, H., Hu, H.-L., and Clausen, J.C.,. Movement of nitrogen through an agricultural riparian zone: 2. Distributed modeling. Water science and technology, Vol. 28, No. 3-5, pp.613-623, 1993. URL:http://www.iwaponline.com/wst/02803/wst028030613.htm2015-10-22
928 Mukhopadhyay, N., Bendel, R.B., Nikolaidis, N.P., and Chattopadhyay, Efficient Sequential Sampling Strategies for Long-Term Environmental Monitoring", Water Resources Research, Vol. 28, No. 9, pp. 2245-2256, Sept. 1992. DOI: 10.1029/92WR009162015-10-22
929 Nikolaidis, N.P., Nikolaidis, V.S. and Schnoor, J.L., "Assessment of Episodic Freshwater Acidification in the Sierra Nevada, California", Aquatic Sciences, Vol. 53, no. 4, pp. 330-345, Dec. 1991. DOI: 10.1007/BF008771402015-10-22
930 Nikolaidis, N.P., Muller, P.K., Schnoor, J.L. and Hu, H.L., "Modeling the Hydrogeochemical Response of a Stream to Acid Deposition Using the Enhanced Trickle-Down Model", Research Journal of Water Pollution Control Federation, Vol. 63, No. 3, pp. 220-227, May - Jun., 1991. DOI: 10.2307/250439852015-10-22
Pages: |...57 |58 |59 |60 |61 | 62 |63 |64 |65 |66 |67 |...