Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 931-945 από 1362 αποτελέσματα
931 Nikolaidis, N.P., Ecsedy, C. Nikolaidis, V.S., Olem, H., Saldi, K., and Tarbox S., "Global Climate Change and Acidic Deposition", Research Journal of Water Pollution ¬Control Federation, Vol. 63, No. 4, pp. 735-746, Jun., 1991. URL: http://www.jstor.org/stable/250440462015-10-22
932 Nikolaidis, N.P., Nikolaidis, V.S., Olem, H. and Ecsedy, C. "Acidic Deposition and Global Climate Change", Research Journal of Water Pollution Control Federation, Vol. 62, No. 4, pp. 630-640, Jun., 1990. URL: http://www.jstor.org/stable/250438872015-10-22
933 Georgakakos, K.P., Valle-Filho, G.M., Nikolaidis, N.P. and Schnoor, J.L., "Lake Acidification Studies: The Role of Input Uncertainty in Long-Term Predictions", Water Resources Research, Vol. 25, No. 7, pp. 1511-1518, Jul. 1989. DOI: 10.1029/WR025i007p015112015-10-22
934 Nikolaidis, N.P., Schnoor, J.L., and Georgakakos, K.P. "Modeling of Long-Term Lake Alkalinity Responses to Acid Deposition", Journal of Water Pollution Control Federation, Vol. 61, No. 2, pp. 188-199, Feb., 1989. URL: http://www.jstor.org/stable/25046912015-10-22
935 Nikolaidis, N.P., Rajaram, H., Schnoor, J.L., and Georgakakos, K.P. "Generalized Softwater Acidification Model", Water Resources Research, Vol. 24, No. 12, pp. 1983-1996, Dec. 1988. DOI: 10.1029/WR024i012p019832015-10-22
936 Schnoor, J.L., Lee, S., Nikolaidis, N.P., and Nair, D.R. "Lake Resources at Risk to Acidic Deposition in the Eastern United States", Water, Air and Soil Pollution, Vol. 31, pp. 1091-1101, Dec. 1986. DOI: 10.1007/BF002842542015-10-22
937 Schnoor, J.L, Nikolaidis, N.P., and Glass, G.E. "Lake Resources at Risk to Acidic Deposition in the Upper Midwest", Journal of Water Pollution Control Federation, Vol. 58, No. 2, pp. 139-148, Feb. 1986. URL: http://www.jstor.org/stable/250428652015-10-22
938 E. Chatzisymeon, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, "Determination of key operating conditions for the photocatalytic treatment of olive mill wastewaters", Catalysis Today, Vol. 144, no.1-2, pp. 143–148, Jun. 2009. doi.org/10.1016/j.cattod.2009.01.037.2015-10-22
939 T. Tucciarelli, G.P. Karatzas, and G.F Pinder,"A Primal method for the solution of the groundwater quality management problem," OperationsResearch, vol. 46, no.4, pp. 463-473, 1998.2015-10-22
940 G.P. Karatzas , G.F. Pinder and D. Ahlfeld, "Computer-facilitated groundwater remediation design," Journal of the Franklin InstituteEngineeringand Applied Mathematics, vol. 6, no. 4-6, pp. 453-473, 1999. 2015-10-21
941 M.P. Papadopoulou, G.F. Pinder, and G.P. Karatzas,"Enhancement of the outer approximation method for the solution of concentration-constrained optimal-designgroundwater-remediation problems," Water Resources Research, vol. 39, no. 7, pp.1185-1194, 2003. doi: 10.1029/2002WR0015412015-10-21
942 A.A. Spiliotopoulos, G.P. Karatzas, and G.F. Pinder, "A multiperiod approach to the solution of groundwater management problems using an outer approximation method," European Journal of Operational Research, vol. 157, no. 2, pp. 514–525, Sep. 2004. doi: 10.1016/S0377-2217(03)00239-X2015-10-21
943 M.V. Aivalioti and G.P. Karatzas,"Modeling the flow and leachate transport in the vadose and saturated zones of a municipal landfill," Environmental Modeling andAssessment, vol. 11, no. 1, pp. 81-87, Feb. 2006. doi: 10.1007/s10666-005-9012-82015-10-21
944 M.P. Papadopoulou , G.P. Karatzas, G.G. Bougioukou,"Numerical modelling of the environmental impact of landfill leachate leakage on groundwater quality – a field application," Environmental Modeling and Assessment, vol. 12, no. 1, pp. 43-54, Feb. 2007. doi: 10.1007/s10666-006-9050-x2015-10-21
945 M.P. Papadopoulou, , G.F. Pinder, and G.P. Karatzas,"Flexible time-varying optimization methodology for the solution of groundwater management problems," European Journal of Operational Research, vol. 180, no. 2, pp. 770–785, Jul. 2007. doi: 10.1016/j.ejor.2006.02.0412015-10-21
Pages: |...58 |59 |60 |61 |62 | 63 |64 |65 |66 |67 |68 |...