Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 931-945 από 1411 αποτελέσματα
931 Cheng Z., A. Van Geen, N.P. Nikolaidis, R. Bailey, "Removal of Methylated Arsenic in Groundwater with iron Filings" Environmental Science and Technology, Vol. 39, no. 19, pp. 7662-7666, Aug. 2005. DOI: 10.1021/es050429w2015-10-22
932 E. Hapeshi, A. Achilleos, A. Papaioannou, L. Valanidou, N.P. Xekoukoulotakis, D.Mantzavinos, D. Kassinos, Sonochemical degradation of ofloxacin in aqueous solutions, Water Science and Technology, Vol. 61, no. 12, pp. 3141-3146, 2010. doi:10.2166/wst.2010.921.2015-10-22
933 Hellerich L.A., and N.P. Nikolaidis, "Studies of Hexavalent Chromium Attenuation in Redox Variable Soils Obtained From a Sandy to Sub-Wetland Groundwater Environment", Vol. 39, no. 13, pp. 2851–2868, Aug. 2005. doi:10.1016/j.watres.2005.05.0032015-10-22
934 Hellerich L.A., and N.P. Nikolaidis, "Sorption Studies of Mixed Chromium and Chlorinated Ethenes at the Field and Laboratory Scales" Journal of Environmental Management, Vol. 75, no. 1, pp. 77–88, Apr. 2005. doi:10.1016/j.jenvman.2004.11.0102015-10-22
935 C. Drosou, A. Coz, N. P. Xekoukoulotakis, A. Moya, Y. Vergara and D. Mantzavinos, "Peracetic acid-enhanced photocatalytic and sonophotocatalytic inactivation of E. coli in aqueous suspensions," J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 85, no.8, pp. 1049-1053, Aug. 2010. doi: 10.1002/jctb.23962015-10-22
936 N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, R. Dillert, D. Bahnemann, "Synthesis andphotocatalytic activity of boron-doped TiO2 in aqueous suspensions under UV-A irradiation", Water Science and Technology, Vol. 61, pp. 2501-2506, 2010. doi:10.2166/wst.2010.150.2015-10-22
937 A. Achilleos, E. Hapeshi, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, D. Kassinos, "Factors affecting diclofenac decomposition in water by UV-A/TiO2 photocatalysis", Chemical Engineering Journal, Vol. 161, no. 1-2, pp. 53-59, Jul. 2010. doi:10.1016/j.cej.2010.04.020.2015-10-22
938 P. Grafias, N. P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos and E. Diamadopoulos," Pilot treatment of olive pomace leachate by vertical-flow constructed wetland and electrochemical oxidation: An efficient hybrid process," Water Res., vol. 44, no. 9, pp. 2773-2780, May 2010. .doi.org/10.1016/j.watres.2010.02.015.2015-10-22
939 E. Hapeshi, A. Achilleos, M. I. Vasquez, C. Michael, N. P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos and D. Kassinos," Drugs degrading photocatalytically: kinetics and mechanisms of ofloxacin and atenolol removal on titania suspensions", Water Res., vol. 44, no. 6, pp. 1737-1746, Mar. 2010. doi: 10.1016/j.watres.2009.11.044.2015-10-22
940 N. Lydakis-Simantiris, D. Riga, E. Katsivela, D. Mantzavinos, N.P. Xekoukoulotakis,"Disinfection of spring water and secondary treated municipal wastewater by TiO2photocatalysis", Desalination, Vol. 250, no. 1, pp. 351-355, Jan. 2010. doi:10.1016/j.desal.2009.09.055.2015-10-22
941 A. P. Karageorgis, M. S. Skourtos, V. Kapsimalis, A. D. Kontogianni, N. Th. Skoulikidis, K. Pagou, N. P. Nikolaidis, P. Drakopoulou, B. Zanou, H. Karamanos, Z. Levkov and Ch. Anagnostou, "An integrated approach to watershed management within the DPSIR framework: Axios River catchment and Thermaikos Gulf", Reg. Environ. Change, vol. 5, no. 2-3, pp. 138-160, Jun. 2005. doi: 10.1007/s10113-004-0078-72015-10-22
942 A. Achilleos, E. Hapeshi, N. P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos and D. Kassinos, "UV-A and solar photodegradation of ibuprofen and carbamazepine catalyzed by TiO2", Sep. Sci. Technol., vol. 45, no. 11, pp. 1564-1570, Jul. 2010. doi: 10.1080/01496395.2010.487463.2015-10-22
943 Nikolaidis, N.P., G.M. Dobbs, and J.A. Lackovic, "Arsenic Mobility in Contaminated Lake Sediment", Environmental Pollution, Vol. 129, no. 3, pp. 479-487, Jul. 2004. DOI: 10.1016/j.envpol.2003.11.0052015-10-22
944 M. Melemeni, D. Stamatakis, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis,"Disinfection of municipal wastewater by TiO2 photocatalysis with UV-A, visible and solar irradiation and BDD electrolysis". Global NEST Journal, Vol. 11, No. 3, pp. 357-363 (2009) 357-363. url: http://www.gnest.org/journal/Vol11_No3/357-363_604_Melemeni_11-3.pdf2015-10-22
945 Karageorgis A.P, N.P. Nikolaidis, H. Karamanos, and N.Skoulikidis,"Water and sediment quality assessment of Axios River and its coastal environment", Continental Shelf Research Vol. no. 17-19, pp. 1929-1944, Nov.r–Dec. 2003. doi:10.1016/j.csr.2003.06.0092015-10-22
Pages: |...58 |59 |60 |61 |62 | 63 |64 |65 |66 |67 |68 |...