Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 946-960 από 1362 αποτελέσματα
946 S.M. Karterakis , G.P. Karatzas, I.K. Nikolos and M.P. Papadopoulou,"Application of linear programming and differential evolutionary optimization methodologies for the solution of coastal subsurface water management problems subject to environmental criteria," Journal of Hydrology, vol. 342, no. 3-4, pp. 270–282, Sept. 2007. doi: 10.1016/j.jhydrol.2007.05.0272015-10-21
947 M. A. Koukadaki, G. P. Karatzas, M. P. Papadopoulou and A. Vafidis, "Identification of the saline zone in a coastal aquifer using electrical tomography data and simulation," Water Resources Management, vol. 21, no. 11, pp. 1881-1898, Nov. 2007. doi: 10.1007/s11269-006-9135-y2015-10-21
948 M. Isabel Pariente, F. Martínez, J.A. Melero, J.Á. Botas, T. Velegraki, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos," Heterogeneous photo-Fenton oxidation of benzoic acid in water: Effect of operating conditions, reaction by products and coupling with biological treatment", Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 85, no.1-2, pp. 24-32, Dec. 2008. doi:10.1016/j.apcatb.2008.06.019.2015-10-21
949 A. Katsoni, Z. Frontistis, N.P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos and D. Mantzavinos, "Wet air oxidation of table olive processing wastewater: Determination of key operating parameters by factorial design," Water Res., vol. 42, no.14, pp. 3591-3600, Aug. 2008 . doi:10.1016/j.watres.2008.05.007.2015-10-21
950 Z. Frontistis, N. P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos and D. Mantzavinos, "Ozonation of stabilized leachates: treatment optimization by factorial design," J. Adv. Oxid. Technol., vol. 11, no.2, pp. 370-376 Jul. 2008. doi: 10.1515/jaots-2008-02232015-10-21
951 M. Mavros, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, E. Diamadopoulos, "Complete treatment of olive pomace leachate by coagulation, activated carbon adsorption and electrochemical oxidation", Water Research, Vol. 42, no. 12, pp. 2883-2888, Jun. 2008. doi:10.1016/j.watres.2008.02.026.2015-10-21
952 M. P. Papadopoulou, E. A. Varouchakis, and G. P. Karatzas, "Simulation of complex aquifer behavior using numerical and geostatistical methodologies," Desalination, vol. 237, no. 1-3, pp. 42–53, Feb. 2009. doi: 10.1016/j.desal.2007.12.0212015-10-21
953 E. Chatzisymeon, E. Stypas, S. Bousios, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos,Photocatalytic treatment of black table olive-processing wastewater, Journal of Hazardous Materials, Vol. 154, no.1-3, pp. 1090-1097, Jun. 2008. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.11.014.2015-10-21
954 A. Deligiorgis, N.P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos, D. Mantzavinos, Electrochemical oxidation of table olive processing wastewater over boron-doped diamond electrodes: Treatment optimization by factorial design, Water Research, Vol. 42, no.4-5, pp. 1229-1237, Feb. 2008. doi:10.1016/j.watres.2007.09.014.2015-10-21
955 C. Fotiadis, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Photocatalytic treatment of wastewater from cottonseed processing: Effect of operating conditions, aerobic biodegradability and ecotoxicity, Catalysis Today, Vol. 124, no. 3-4, pp. 247-253, Jun.2007 . doi:10.1016/j.cattod.2007.03.042.2015-10-21
956 A.M.T. Silva, E. Nouli, A.C. Carmo-Apolinario, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Sonophotocatalytic/H2O2 degradation of phenolic compounds typically found in agro-industrial effluents, Catalysis Today, Vol. 124. no. 3-4, pp. 232-239, Jun. 2007. doi:10.1016/j.cattod.2007.03.057.2015-10-21
957 C. Berberidou, I. Poulios, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Sonolytic, photocatalytic and sonophotocatalytic degradation of malachite green in aqueous solutions, Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 74, no.1-2, pp. 63–72, Jun. 2007. doi:10.1016/j.apcatb.2007.01.013.2015-10-21
958 D.E. Kritikos, N.P. Xekoukoulotakis, E. Psillakis, D. Mantzavinos, Photocatalytic degradation of reactive black 5 in aqueous solutions: Effect of operating conditions and coupling with ultrasound irradiation, Water Research, Vol. 4, no. 1, pp. 2236-2246, May 2007. doi:10.1016/j.watres.2007.01.048.2015-10-21
959 A.M.T. Silva, E. Nouli, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, Effect of key operating parameters on phenols degradation during H2O2-assisted TiO2 photocatalytic treatment of simulated and actual olive mill wastewaters, Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 73, no. 1-2, pp. 11–22, Apr.2007. doi:10.1016/j.apcatb.2006.12.007.2015-10-21
960 T. Papadam, N.P. Xekoukoulotakis, I. Poulios, D. Mantzavinos, Photocatalytic transformation of acid orange 20 and Cr(VI) in aqueous TiO2 suspensions, Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, Vol. 186, no. 2-3, pp. 308-315, Feb. 2007. doi:10.1016/j.jphotochem.2006.08.023.2015-10-21
Pages: |...59 |60 |61 |62 |63 | 64 |65 |66 |67 |68 |69 |...