Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 961-975 από 1417 αποτελέσματα
961 Nikolaidis, N.P., and P. Cheeda, "Heavy Metal Mobility in Biosolid-Amended Glaciated Soils", Water Environment Research Journal, Vol. 73, no. 1, pp. 80-86, Jan. 2001. DOI: 10.2175/106143001X1387232015-10-22
962 Lackovic, J.A., N.P. Nikolaidis, and G.M. Dobbs, "Inorganic Arsenic Removal by Zero-Valent Iron", Environmental Engineering and Science, Vol. 17, no 1, pp. 29-39, Jan. 29, 2009. doi:10.1089/ees.2000.17.292015-10-22
963 Bruell, R., N.P. Nikolaidis, and R.P. Long, "Evaluation of Remedial Alternatives of Lead From Shooting Range Soil", Environmental Engineering and Science, Vol. 16, no 5, pp. 403-414, Jan. 29. doi:10.1089/ees.1999.16.403.2015-10-22
964 Nikolaidis, N.P., L.A. Hellerich, and J.A. Lackovic, "Methodology for Site-Specific, Mobility-Based Cleanup Standards for Heavy Metals in Glaciated Soils", Environmental Science and Technology, Vol. 33, no 17, pp. 2910-2916, Jul. 23. DOI: 10.1021/es990230h2015-10-22
965 Nikolaidis, N.P., P. Cheeda, J.A. Lackovic, K. Guillard, B. Simpson, and T. Pedersen, "Nitrogen Mobility in Biosolid-Amended Glaciated Soils", Water Environment Federation, Vol. 71, no 3, pp. 368-376, May - Jun., 1999. URL: http://www.jstor.org/stable/250452242015-10-22
966 Hu, H-L, N.P. Nikolaidis, and D. Grasso, "Inhibition of nickel precipitation by gluconate: Part I. Kinetic studies and spectroscopic analyses", Journal of Environmental Engineering, Vol.124, no. 8, pp. 677-684, Aug 1998. doi: 10.1061/(ASCE)0733-93722015-10-22
967 Hu, H-L, N.P. Nikolaidis, D. Grasso, "Inhibition of nickel precipitation by gluconate: Part II. Mechanistic modeling", Journal of Environmental Engineering,Vol. 124, no. 8, pp. 685-689, Aug. 1998. doi:10.1061/(ASCE)0733-93722015-10-22
968 Nikolaidis, N.P., H. Heng, R. Semagin, and J.C. Clausen, "Non-Linear Response of a Mixed Land Use Watershed to Nitrogen Loading", Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 67, no 2-3, pp. 251-265, Feb. 1998. doi:10.1016/S0167-8809(97)00123-02015-10-22
969 Hu, H-L, H-M Chen, N.P. Nikolaidis, D.R. Miller and X. Yang, "Estimation of nutrient atmospheric deposition to Long Island Sound", Water, Air and Soil Pollution, vol. 105, no 3-4, pp. 521-538, Jul. 1998. DOI: 10.1023/A:10049549230332015-10-22
970 Grasso, D., M.A. Butkus, O'Sullivan, D., and N.P. Nikolaidis, "Soil Washing Design Methodology for a Lead-Contaminated Sandy-Soil", Water Research, Vol. 31, no 21, pp. 3045-3056, Dec. 1997. doi:10.1016/S0043-1354(97)00177-22015-10-22
971 Olazabal, M.A., N.P. Nikolaidis, S.L. Suib, and J.M. Madariaga, "Precipitation Equilibria of the Cr(VI)/Fe(III) System and Spectrospcopic Characterization of the Precipitates", Environmental Science and Technology, Vol. 31, no 10, pp. 2898 - 2902, Sept. 1997. DOI: 10.1021/es97008652015-10-22
972 Lackovic, J.A., N.P. Nikolaidis, P. Cheeda, R.J. Carley, and E. Patton, "Evaluation of batch leaching procedures for estimating heavy metal mobility in glaciated soils", Ground Water Monitoring and Remediation, Vol. 17, no 3, pp. 231-240, Jul. 1997. DOI: 10.1111/j.1745-6592.1997.tb00598.x2015-10-22
973 Μη διαθέσιμο για την επιλεγμένη γλώσσα2015-10-22
974 Yang, X., D.R. Miller, X. Xu, L.H. Yang, H-M. Chen, and N.P. Nikolaidis, "Spatial and Temporal Variations of Atmospheric Deposition in Interior and Coastal Connecticut", Atmospheric Environment, Vol. 30, no. 22, pp. 3801-3810, Nov. 1996. doi:10.1016/1352-2310(96)00094-52015-10-22
975 Mattuck, R. and N.P. Nikolaidis, "Chromium Mobility in Freshwater Wetlands", Journal of Contaminant Hydrology, Vol. 23, no. 2, pp. 213-232, Jul. 1996. doi:10.1016/0169-7722(95)00097-62015-10-22
Pages: |...60 |61 |62 |63 |64 | 65 |66 |67 |68 |69 |70 |...