Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 976-990 από 1340 αποτελέσματα
976 A. Tsouchlaraki “An algorithm for digital relief visualisation capable for extracting measurment information and using GIS technology”, Geoc. Intern. , vol. 21, no. 1, pp. 71-76,2006.doi:10.1080/101060406085423762015-10-19
977 A. Tsouchlaraki “A method for digital relief visualization based on terrestrial photogrammetry using GIS technology”, Intern. J. of Sustainable Devel. and Planning, vol. 1, no. 1, pp. 110-121, 2006.doi:10.2495/SDP-V1-N1-110-1212015-10-19
978 A. Tsouchlaraki ," Quantitative model for evaluating landforms visual value”, Intern. J. of Envir. Studies, vol.62, no. 3, 5, pp. 341-351,2005.doi: 10.1080/002072305000404502015-10-19
979 S. G. Mougiakakou ,A. Tsouchlaraki ,C. Cassios ,G. Matsopoulos ,K.S. Nikita ,N. Uzunoglou , “Scapeviewer : preliminary results of a landscape perception classification system based on neural network technology”, Ecol. Engineering, vol.24, no. 1-2, pp.5-15,2005.doi: 10.1016/j.ecoleng.2004.12.0032015-10-19
980 N. Kalogerakis, and L.A. Behie,"Oxygenation capabilities of basket-type bioreactors for microcarrier cultures of anchorage-dependent cells," Bioprocess and Biosystems Engineering, vol. 17, no. 3, pp. 151-156, Jul. 1997. doi: 10.1007/s0044900503692015-10-19
981 P. Englezos, G. Bygrave and N. Kalogerakis,"Interaction parameter estimation in cubic equations of state using binary phase equilibrium and critical point data,"Ind. Eng. Chem. Res, vol. 37, no. 5, pp. 1613–1618, Apr. 1998. doi: 10.1021/ie970645g2015-10-19
982 A. Docoslis, N. Kalogerakis and L.A. Behie, "Dielectrophoretic forces can be safely used to retain viable cells in perfusion cultures of animal cells," Cytotechnology, vol. 30, no. 1-3, pp. 133-142, Jul. 1999. doi: 10.1023/A:1008050809217.2015-10-19
983 E. Katsivela, E.R.B. Moore and N. Kalogerakis, "Biodegradation of aliphatic and aromatic hydrocarbons: Specificity among bacteria isolated from refinery waste sludge," Water, Air and Soil Pollution: Focus, vol. 3, no. 3, pp. 103-115, May. 2003.2015-10-19
984 E. Katsivela, E.R.B. Moore and N. Kalogerakis, "Monitoring of the degradation activities and the diversity of the microbial community degrading refinery waste sludge," Water, Air and Soil Pollution: Focus, vol. 4, no. 4, pp. 75-85, Oct. 2004. doi: 10.1023/B:WAFO.0000044788.74647.272015-10-19
985 D. A. Lambropoulou, E. Psillakis, T. A. Albanis and N. Kalogerakis, "Single-drop microextraction for the analysis of organophosphorous insecticides in water," Anal. Chim. Acta, vol. 516, no. 1-2, pp. 205–211, Jul. 2004. doi: 10.1016/j.aca.2004.03.0552015-10-19
986 R. Sarika, N.Kalogerakis and D.Mantzavinos, "Treatment of olive mill effluents: Part II. Complete removal of solids by direct flocculation with poly-electrolytes," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 297–304, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0062015-10-18
987 D. Mantzavinos, and N. Kalogerakis, "Treatment of olive mill effluents: Part I. Organic matter degradation by chemical and biological processes—an overview," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 289–295, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0052015-10-18
988 E. Chrysafopoulou, J. Kadukova and N. Kalogerakis, "A whole-plant mathematical model for the phytoextraction of lead (Pb) by maize," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 255–262, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0022015-10-18
989 E. Katsivela, E.R.B. Moore, D. Maroukli, C. Strömpl, D. Pieper and N. Kalogerakis, "Bacterial community dynamics during in-situ bioremediation of petroleum waste sludge in landfarming sites," Biodegradation, vol. 16, no. 2, pp. 169-180, Mar. 2005. 2015-10-18
990 L. Vidal, A. Canals, N. Kalogerakis and E. Psillakis ,"Headspace single-drop microextraction for the analysis of chlorobenzenes in water samples," J. Chromatogr. A, vol. 1089, no. 1-2, pp. 25–30, Sept. 2005. doi: 10.1016/j.chroma.2005.06.0582015-10-18
Pages: |...61 |62 |63 |64 |65 | 66 |67 |68 |69 |70 |71 |...