Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 976-990 από 1362 αποτελέσματα
976 V. Pisinaras , C. Petalas, V.A. Tsihrintzis, and G.P. Karatzas, "Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed," Hydrological Processes, vol. 27, no. 14, pp. 1973–1987, Jul. 2013. doi: 10.1002/hyp.93312015-10-20
977 Z. Dokou , and G.P. Karatzas, "Multi-objective optimization for free-phase LNAPL recovery using evolutionary computation algorithms," Hydrological Sciences Journal, vol. 58, no. 3, pp. 671-685, 2013. doi: 10.1080/02626667.2012.7541032015-10-20
978 N.N. Kourgialas, , and G.P. Karatzas,"A hydro-economic modelling framework for flood damage estimation and the role of riparian vegetation," Hydrological Processes, vol. 27, no. 4, pp. 515–531, Feb. 2013. doi: 10.1002/hyp.92562015-10-20
979 E. Tapoglou , I.C. Trichakis, Z. Dokou, I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas, "Groundwater-level forecasting under climate change scenarios using an artificial neural network trained with particle swarm optimization," Hydrological Sciences Journal, vol. 59, no. 6, pp. 1225-1239, Jun. 2014. doi: 10.1080/02626667.2013.8380052015-10-20
980 N.N. Kourgialas and G.P. Karatzas, "A hydro-sedimentary modeling system for flash flood propagation and hazard estimation under different agricultural practices," Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 14, pp. 625-634, Mar. 2014. doi:10.5194/nhess-14-625-2014 2015-10-20
981 E. Tapoglou , G. P. Karatzas, I. C. Trichakis and E. A. Varouchakis,"A spatio-temporal hybrid neural network-Kriging model for groundwater level simulation," Journal of Hydrology, vol. 519, Part D, pp. 3193–3203, Nov. 2014. doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.10.0402015-10-20
982 H. Dimitroula , E. Syranidou, E. Manousaki, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, and N.Kalogerakis, "Mitigation measures for chromium-VI contaminated groundwater – The role of endophytic bacteria in rhizofiltration," Journal of Hazardous Materials, vol. 281, pp. 114–120, Jan. 2015. doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.08.0052015-10-20
983 M.A. Lilli , D. Moraetis, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, and N. Kalogerakis, "Characterization and mobility of geogenic chromium in soils and river bed sediments of Asopos basin," Journal of Hazardous Materials, vol. 281, pp. 12–19, Jan. 2015. doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.07.0372015-10-20
984 N.N. Kourgialas . and G.P. Karatzas,"An integrated approach for the assessment ofgroundwater contamination risk/vulnerability using analytical and numerical toolswithin a GIS framework," Hydrological Sciences, vol. 60, no. 1, pp. 111-132, 2015. doi: 10.1080/02626667.2014.8856532015-10-20
985 E. A. Varouchakis, G. P. Karatzas and G. P. Giannopoulos, "Impact of irrigation scenarios and precipitation projections on the groundwater resources of Viannos Basin at the island of Crete, Greece," Environmental Earth Sciences, vol. 73, no. 11, pp. 7359-7374, Jun. 2015. doi: 10.1007/s12665-014-3913-22015-10-20
986 N.N. Kourgialas , Z. Dokou, and G.P. Karatzas, "Statistical analysis and ANN modeling for predicting hydrological extremes under climate change scenarios: The example of a small Mediterranean agro-watershed," Journal of Environmental Management, vol. 154, pp. 86–101, May. 2015. doi: 10.1016/j.jenvman.2015.02.0342015-10-20
987 N.N. Kourgialas , and G.P. Karatzas "A modeling approach for agricultural water management in citrus orchards: cost-effective irrigation scheduling and agrochemical transport simulation," Environmental Monitoring and Assessment, vol. 187, no. 7, Jul. 2015. doi: 10.1007/s10661-015-4655-72015-10-20
988 G.P. Karatzas and Z. Dokou, "Optimal management of saltwater intrusion in the coastal aquifer of Malia, Crete (Greece), using particle swarm optimization," Hydrogeology Journal, vol. 23, no. 6 ,pp. 1181-1194, Sept. 2015. doi: 10.1007/s10040-015-1286-62015-10-20
989 A. E. K. Vozinaki, G. P. Karatzas, I. A. Sibetheros and E. A. Varouchakis,"An agricultural flash flood loss estimation methodology: the case study of the Koiliaris basin (Greece), February 2003 flood," Natural Hazards, vol. 79, no. 2, pp. 899-920, Nov. 2005. doi: 10.1007/s11069-015-1882-82015-10-20
990 S. Nerantzaki ,G. Giannakis ,D. Efstathiou ,N.P. Nikolaidis , I. Sibetheros, G.P. Karatzas, and I. Zacharias, "Modeling sediment transport and assessing impactof climate change in a karstic mediterranean watershed," Science of the TotalEnvironment, vol. 538, pp. 288-297, Dec. 2005. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.07.0922015-10-20
Pages: |...61 |62 |63 |64 |65 | 66 |67 |68 |69 |70 |71 |...