Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 991-1005 από 1340 αποτελέσματα
991 N. Kalogerakis, D. Paschali, V. Lekaditis, A. Pantidou, K. Eleftheriadis and M. Lazaridis,"Indoor air quality—bioaerosol measurements in domestic and office premises," Journal of Aerosol Science, vol. 36, no. 5-6, pp. 751–761, Jun. 2005. doi: 10.1016/j.jaerosci.2005.02.0042015-10-18
992 M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J. Smolík, J. E. Hansen, T. Glytsos, N. Kalogerakis and E. Dahlin, "Physico-chemical characterization of indoor/outdoor particulate matter in two residential houses in Oslo, Norway: measurements overview and physical properties – URBAN-AEROSOL Project," Indoor Air, vol. 16, no. 4, pp. 282–295, Aug. 2006. doi: 10.1111/j.1600-0668.2006.00425.x2015-10-18
993 T. Velegraki, I.Poulios, M. Charalabaki, N.Kalogerakis, P.Samaras and D.Mantzavinos,"Photocatalytic and sonolytic oxidation of acid orange 7 in aqueous solution," Applied Catalysis B: Environmental, vol. 62, no. 1-2, pp. 159–168, Jan. 2006. doi: 10.1016/j.apcatb.2005.07.0072015-10-18
994 E. Chrysafopoulou, A. Hourdakis, M. Aghelopoulos, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "A pilot scale electrolytic unit for tertiary treatment of industrial effluents," International journal of environmental technology and management, vol. 6, no. 5, pp. 480-488, 2006. doi: 10.1504/IJETM.2006.0104792015-10-18
995 A. Coz, D. Mantzavinos, P. Karageorgos, N. Kalogerakis, A. Andrés, J.R. Viguri, and Á. Irabien," Influence of the organic compounds on the ecotoxicity in the treatment of foundry sludge and olive mill waste," Annali di Chimica, vol. 96, no. 9-10, pp. 505–514, Oct. 2006. doi: 10.1002/adic.2006900522015-10-18
996 P. Karageorgos, A. Coz, M. Charalabaki, N. Kalogerakis, N.P. Xekoukoulotakis and D. Mantzavinos, "Ozonation of weathered olive mill wastewaters," Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 81, no. 9, pp. 1570–1576, Sept. 2006. doi: 10.1002/jctb.14902015-10-18
997 E. Chatzisymeon, N.P. Xekoukoulotakis, A. Coz, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Electrochemical treatment of textile dyes and dyehouse effluents," Journal of Hazardous Materials, vol. 137, no. 2, pp. 998–1007, Sept. 2006. doi: 10.1016/j.jhazmat.2006.03.0322015-10-18
998 D. Mekiki, N. Kalogerakis and E. Psillakis, "Application of solid-phase microextraction for the analysis of nitropolycyclic aromatic hydrocarbons in water," Chromatographia, vol. 63, no. 1-2, pp. 85-89, Jan. 2006. doi: 10.1365/s10337-005-0693-62015-10-18
999 E. Kotta, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "The effect of solids on the electrochemical treatment of olive mill effluents," Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 82, no. 5, pp. 504–511, May. 2007. doi: 10.1002/jctb.17062015-10-18
1000 J. Kadukova, and N. Kalogerakis, "Lead accumulation from non-saline and saline environment by Tamarix smyrnensis Bunge," European Journal of Soil Biology, vol. 43, no. 4, pp. 216–223, Aug. 2007. doi: 10.1016/j.ejsobi.2007.02.0042015-10-18
1001 A. Paleologou, H Marakas, N.P. Xekoukoulotakis, A. Moya, Y. Vergara, N. Kalogerakis, P. Gikas and D. Mantzavinos, "Disinfection of water and wastewater by TiO2 photocatalysis, sonolysis and UV-C irradiation," Catalysis Today, vol. 129, no. 1-2, pp. 136–142, Nov. 2007. doi: 10.1016/j.cattod.2007.06.0592015-10-16
1002 J.Kadukova, E. Manousaki and N. Kalogerakis, "Pb and Cd accumulation and phyto-excretion by salt cedar (tamarix smyrnensis bunge)," International Journal of Phytoremediation, vol. 10, no. 1, pp. 31-46, 2008. doi: 10.1080/152265107018270512015-10-16
1003 N. Patentalakis, A. Pantidou and N. Kalogerakis, "Determination of enterobacteria in air and wastewater samples from a wastewater treatment plant by epi-fluorescence microscopy," Water Air Soil Pollution: Focus, 8, vol. 8, no. 1, pp. 107-115, Feb. 2008. doi: 10.1007/s11267-007-9135-92015-10-15
1004 A. Coz, O. Rodrıguez-Obeso, R. Alonso-Santurde, M. A΄ lvarez-Guerra, A. Andres, J. R. Viguri, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Toxicity bioassays in core sediments from the Bay of Santander, Northern Spain," Environ. Res., vol. 106, no. 3, pp. 304–312, Mar. 2008. doi: 10.1016/j.envres.2007.05.0092015-10-15
1005 N.Ratola, A. Alves, N. Kalogerakis, and E. Psillakis,"Hollow-fibre liquid-phase microextraction: A simple and fast cleanup step used for PAHs determination in pine needles ," Analytica Chimica Acta, vol. 618, no. 1, pp. 70-78, 2008. doi: 10.1016/j.aca.2008.04.0542015-10-15
Pages: |...62 |63 |64 |65 |66 | 67 |68 |69 |70 |71 |72 |...