Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 991-1005 από 1458 αποτελέσματα
991 M. Melemeni, D. Stamatakis, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, N. Kalogerakis,"Disinfection of municipal wastewater by TiO2 photocatalysis with UV-A, visible and solar irradiation and BDD electrolysis". Global NEST Journal, Vol. 11, No. 3, pp. 357-363 (2009) 357-363. url: http://www.gnest.org/journal/Vol11_No3/357-363_604_Melemeni_11-3.pdf2015-10-22
992 Karageorgis A.P, N.P. Nikolaidis, H. Karamanos, and N.Skoulikidis,"Water and sediment quality assessment of Axios River and its coastal environment", Continental Shelf Research Vol. no. 17-19, pp. 1929-1944, Nov.r–Dec. 2003. doi:10.1016/j.csr.2003.06.0092015-10-22
993 E. Diamadopoulos, H. Barndõk, N. P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, "Treatment of ink effluents from flexographic printing by lime precipitation and BDD electrochemical oxidation," Water Sci. and Technol., vol. 60, no. 10, pp. 2477-2483, Nov. 2009. doi: 10.2166/wst.2009.682.2015-10-22
994 Hellerich L.A., P.M. Oates, C.R. Johnson, N.P. Nikolaidis, C.F. Harvey, and P.M. Gschwend, "Bromide Transport Before, During, and After Colloid Mobilization in Push-Pull Tests and the Implications for Changes in Aquifer Properties", Water Resources Research, Vol. 39, no. 10, Oct. 2003. DOI: 10.1029/2003WR0021122015-10-22
995 Hellerich, L.A, Panciera, M.A., Nikolaidis, N P., Smets, B. F., and Dobbs, G.M. "Attenuation of a mixed chromium and chlorinated ethene groundwater plume in estuarine influenced glaciated sediments", Ground Water Monitoring and Remediation, Vol. 23, no. 3, pp. 74-84, Aug. 2003. DOI: 10.1111/j.1745-6592.2003.tb00685.x2015-10-22
996 Nikolaidis, N.P., G.M. Dobbs, J. Chen, and J.A. Lackovic, "Arsenic Removal by Iron Fillings: Field", Laboratory and Modeling Studies, Vol. 37, no. 6, pp. 1417-1425, Apr. 2003. DOI: 10.1016/S0043-1354(02)00483-92015-10-22
997 E. Chatzisymeon, N. P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos, A. Katsaounis and D. Mantzavinos, "Βoron-doped diamond anodic treatment of olive mill wastewaters: statistical analysis, kinetic modelling and biodegradability," Water Res., vol. 43, no. 16, pp. 3999-4009, Sep. 2009. doi.org/10.1016/j.watres.2009.04.007. 2015-10-22
998 Boulanger, B. and N.P. Nikolaidis, "Modeling Framework for Managing Copper Runoff in Urban Watersheds", Journal American Water Resources Association, Vol. 39, no. 2, pp. 325-336, Apr. 2003. DOI: 10.1111/j.1752-1688.2003.tb04388.x2015-10-22
999 B. Boulanger and N. P. Nikolaidis, "Mobility and aquatic toxicity of copper in an urban watershed", Journal American Water Resources Association, Vol. 39, no2, pp. 325-336, Apr. 2003. DOI: 10.1111/j.1752-1688.2003.tb04387.x2015-10-22
1000 Boulanger B., N.P. Nikolaidis, and N. W. Garrick, "Use of X-ray Fluorescence Spectrometry to Detect Residual Chlorine in Road Salt Deicer Samples", Applied Spectroscopy, Vol. 55, no.11, pp. 1568-1571. Nov. 2001. DOI: 10.1366/00037020119538382015-10-22
1001 Johnson, C.R., Hellerich, L.A., Nikolaidis, N.P., and P.M. Gschwend, "Colloid Mobilization in the Field Using Citrate to Remediate Chromium", Ground Water, Vol. 39, no. 6, pp. 895-903. Nov. 2001. DOI: 10.1111/j.1745-6584.2001.tb02477.x2015-10-22
1002 Nikolaidis, N.P., and P. Cheeda, "Heavy Metal Mobility in Biosolid-Amended Glaciated Soils", Water Environment Research Journal, Vol. 73, no. 1, pp. 80-86, Jan. 2001. DOI: 10.2175/106143001X1387232015-10-22
1003 Lackovic, J.A., N.P. Nikolaidis, and G.M. Dobbs, "Inorganic Arsenic Removal by Zero-Valent Iron", Environmental Engineering and Science, Vol. 17, no 1, pp. 29-39, Jan. 29, 2009. doi:10.1089/ees.2000.17.292015-10-22
1004 Bruell, R., N.P. Nikolaidis, and R.P. Long, "Evaluation of Remedial Alternatives of Lead From Shooting Range Soil", Environmental Engineering and Science, Vol. 16, no 5, pp. 403-414, Jan. 29. doi:10.1089/ees.1999.16.403.2015-10-22
1005 Nikolaidis, N.P., L.A. Hellerich, and J.A. Lackovic, "Methodology for Site-Specific, Mobility-Based Cleanup Standards for Heavy Metals in Glaciated Soils", Environmental Science and Technology, Vol. 33, no 17, pp. 2910-2916, Jul. 23. DOI: 10.1021/es990230h2015-10-22
Pages: |...62 |63 |64 |65 |66 | 67 |68 |69 |70 |71 |72 |...