Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 991-1005 από 1362 αποτελέσματα
991 Z. Mitraka, N. Chrysoulakis, Y. Kamarianakis, P. Partsinevelos, A. Tsouchlaraki, "Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery", Remote Sen. of Envir. ,vol.117,pp.125–134,2012.doi:10.1016/j.rse.2011.06.0252015-10-19
992 A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, Z. Nasioula, A. Nikolidakis,(2010).A System for monitoring environmental quality of urban road network and for supporting decision makers. Wseas Transactions on Environment and Development [online].Available: http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2010/89-391.pdf2015-10-19
993 T. Tsoutsos A. Tsouchlaraki ,M. Tsiropoulos ,J. Kaldelis ,"Visual impact evaluation methods of wind parks: application for a Greek Island”, Wind Eng., vol. 33,no.1 , pp.83-92,2009.doi:10.1260/0309-524X.33.1.832015-10-19
994 T. Tsoutsos, A. Tsouchlaraki, M. Tsiropoulos, M. Serpetsidakis, "Visual impact evaluation of a wind park in a Greek island”, App.Energy, vol. 86,no. 4, pp. 546-553, 2009.doi:10.1016/j.apenergy.2008.08.0132015-10-19
995 A. Tsouchlaraki, E. Zoaki .(2008).Investigation of environmental quality of roads in Heraklion, Crete. Wseas Transactions on Environment and Development [online].Available: http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2008/31-427.pdf2015-10-19
996 A. Tsouchlaraki "Exploring the effect of demographic elements on the evaluation of the scenic beauty of various landforms-Preliminary results” Intern. J. of Design and Nature, vol. 1, no. 3 , pp. 247-257,2007.doi: 10.2495/D&N-V2-N3-247-2572015-10-19
997 A.Tsouchlaraki , “Investigation of indices for the automated quantification of landscape qualitative characteristics using digital ground photographs” Inter. J. of Sustainable Plan. and Development, vol. 1, no. 2 , pp. 233-249, 2006.doi:10.2495/SDP-V1-N2-233-2492015-10-19
998 A. Tsouchlaraki “An algorithm for digital relief visualisation capable for extracting measurment information and using GIS technology”, Geoc. Intern. , vol. 21, no. 1, pp. 71-76,2006.doi:10.1080/101060406085423762015-10-19
999 A. Tsouchlaraki “A method for digital relief visualization based on terrestrial photogrammetry using GIS technology”, Intern. J. of Sustainable Devel. and Planning, vol. 1, no. 1, pp. 110-121, 2006.doi:10.2495/SDP-V1-N1-110-1212015-10-19
1000 A. Tsouchlaraki ," Quantitative model for evaluating landforms visual value”, Intern. J. of Envir. Studies, vol.62, no. 3, 5, pp. 341-351,2005.doi: 10.1080/002072305000404502015-10-19
1001 S. G. Mougiakakou ,A. Tsouchlaraki ,C. Cassios ,G. Matsopoulos ,K.S. Nikita ,N. Uzunoglou , “Scapeviewer : preliminary results of a landscape perception classification system based on neural network technology”, Ecol. Engineering, vol.24, no. 1-2, pp.5-15,2005.doi: 10.1016/j.ecoleng.2004.12.0032015-10-19
1002 N. Kalogerakis, and L.A. Behie,"Oxygenation capabilities of basket-type bioreactors for microcarrier cultures of anchorage-dependent cells," Bioprocess and Biosystems Engineering, vol. 17, no. 3, pp. 151-156, Jul. 1997. doi: 10.1007/s0044900503692015-10-19
1003 P. Englezos, G. Bygrave and N. Kalogerakis,"Interaction parameter estimation in cubic equations of state using binary phase equilibrium and critical point data,"Ind. Eng. Chem. Res, vol. 37, no. 5, pp. 1613–1618, Apr. 1998. doi: 10.1021/ie970645g2015-10-19
1004 A. Docoslis, N. Kalogerakis and L.A. Behie, "Dielectrophoretic forces can be safely used to retain viable cells in perfusion cultures of animal cells," Cytotechnology, vol. 30, no. 1-3, pp. 133-142, Jul. 1999. doi: 10.1023/A:1008050809217.2015-10-19
1005 E. Katsivela, E.R.B. Moore and N. Kalogerakis, "Biodegradation of aliphatic and aromatic hydrocarbons: Specificity among bacteria isolated from refinery waste sludge," Water, Air and Soil Pollution: Focus, vol. 3, no. 3, pp. 103-115, May. 2003.2015-10-19
Pages: |...62 |63 |64 |65 |66 | 67 |68 |69 |70 |71 |72 |...