Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1006-1020 από 1362 αποτελέσματα
1006 E. Katsivela, E.R.B. Moore and N. Kalogerakis, "Monitoring of the degradation activities and the diversity of the microbial community degrading refinery waste sludge," Water, Air and Soil Pollution: Focus, vol. 4, no. 4, pp. 75-85, Oct. 2004. doi: 10.1023/B:WAFO.0000044788.74647.272015-10-19
1007 D. A. Lambropoulou, E. Psillakis, T. A. Albanis and N. Kalogerakis, "Single-drop microextraction for the analysis of organophosphorous insecticides in water," Anal. Chim. Acta, vol. 516, no. 1-2, pp. 205–211, Jul. 2004. doi: 10.1016/j.aca.2004.03.0552015-10-19
1008 R. Sarika, N.Kalogerakis and D.Mantzavinos, "Treatment of olive mill effluents: Part II. Complete removal of solids by direct flocculation with poly-electrolytes," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 297–304, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0062015-10-18
1009 D. Mantzavinos, and N. Kalogerakis, "Treatment of olive mill effluents: Part I. Organic matter degradation by chemical and biological processes—an overview," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 289–295, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0052015-10-18
1010 E. Chrysafopoulou, J. Kadukova and N. Kalogerakis, "A whole-plant mathematical model for the phytoextraction of lead (Pb) by maize," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 255–262, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0022015-10-18
1011 E. Katsivela, E.R.B. Moore, D. Maroukli, C. Strömpl, D. Pieper and N. Kalogerakis, "Bacterial community dynamics during in-situ bioremediation of petroleum waste sludge in landfarming sites," Biodegradation, vol. 16, no. 2, pp. 169-180, Mar. 2005. 2015-10-18
1012 L. Vidal, A. Canals, N. Kalogerakis and E. Psillakis ,"Headspace single-drop microextraction for the analysis of chlorobenzenes in water samples," J. Chromatogr. A, vol. 1089, no. 1-2, pp. 25–30, Sept. 2005. doi: 10.1016/j.chroma.2005.06.0582015-10-18
1013 N. Kalogerakis, D. Paschali, V. Lekaditis, A. Pantidou, K. Eleftheriadis and M. Lazaridis,"Indoor air quality—bioaerosol measurements in domestic and office premises," Journal of Aerosol Science, vol. 36, no. 5-6, pp. 751–761, Jun. 2005. doi: 10.1016/j.jaerosci.2005.02.0042015-10-18
1014 M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J. Smolík, J. E. Hansen, T. Glytsos, N. Kalogerakis and E. Dahlin, "Physico-chemical characterization of indoor/outdoor particulate matter in two residential houses in Oslo, Norway: measurements overview and physical properties – URBAN-AEROSOL Project," Indoor Air, vol. 16, no. 4, pp. 282–295, Aug. 2006. doi: 10.1111/j.1600-0668.2006.00425.x2015-10-18
1015 T. Velegraki, I.Poulios, M. Charalabaki, N.Kalogerakis, P.Samaras and D.Mantzavinos,"Photocatalytic and sonolytic oxidation of acid orange 7 in aqueous solution," Applied Catalysis B: Environmental, vol. 62, no. 1-2, pp. 159–168, Jan. 2006. doi: 10.1016/j.apcatb.2005.07.0072015-10-18
1016 E. Chrysafopoulou, A. Hourdakis, M. Aghelopoulos, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "A pilot scale electrolytic unit for tertiary treatment of industrial effluents," International journal of environmental technology and management, vol. 6, no. 5, pp. 480-488, 2006. doi: 10.1504/IJETM.2006.0104792015-10-18
1017 A. Coz, D. Mantzavinos, P. Karageorgos, N. Kalogerakis, A. Andrés, J.R. Viguri, and Á. Irabien," Influence of the organic compounds on the ecotoxicity in the treatment of foundry sludge and olive mill waste," Annali di Chimica, vol. 96, no. 9-10, pp. 505–514, Oct. 2006. doi: 10.1002/adic.2006900522015-10-18
1018 P. Karageorgos, A. Coz, M. Charalabaki, N. Kalogerakis, N.P. Xekoukoulotakis and D. Mantzavinos, "Ozonation of weathered olive mill wastewaters," Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 81, no. 9, pp. 1570–1576, Sept. 2006. doi: 10.1002/jctb.14902015-10-18
1019 E. Chatzisymeon, N.P. Xekoukoulotakis, A. Coz, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Electrochemical treatment of textile dyes and dyehouse effluents," Journal of Hazardous Materials, vol. 137, no. 2, pp. 998–1007, Sept. 2006. doi: 10.1016/j.jhazmat.2006.03.0322015-10-18
1020 D. Mekiki, N. Kalogerakis and E. Psillakis, "Application of solid-phase microextraction for the analysis of nitropolycyclic aromatic hydrocarbons in water," Chromatographia, vol. 63, no. 1-2, pp. 85-89, Jan. 2006. doi: 10.1365/s10337-005-0693-62015-10-18
Pages: |...63 |64 |65 |66 |67 | 68 |69 |70 |71 |72 |73 |...