Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1006-1020 από 1317 αποτελέσματα
1006 E.A Okal, C. E. Synolakis, G. J. Fryer, P. Heinrich,J. C. Borrero, C. Ruscher, D. Arcas, ,G. Guille, D. Rousseau, "A field survey of the 1946 tsunami in the far field," Seism. Res. Letters,vol. 73,no. 4 ,pp. 490–503,2002.doi:10.1785/gssrl.73.4.4902015-10-11
1007 J. C. Borrero, J. Bu, C. Saiang, B. Uslu, J. Freckman, B. Gomer, E.A. Okal, C.E. Synolakis, " Field survey and preliminary modeling of the Wewak, Papua New Guinea earthquake and tsunami of September 9, 2002," Seism. Res. Letters,vol. 74,no.4 pp. 393–405,2002.doi:10.1785/gssrl.74.4.3932015-10-10
1008 E. A. Okal, G. Plafker, C. E. Synolakis, J. C. Borrero.(2003).Near-field survey of the 1946 Aleutian tsunami on Unimak and Sanak Islands. Bullitin of the Seismological Society of America[online].pp. 1226–1234.Available: http://www.earth.northwestern.edu/people/emile/PDF/EAO154.pdf2015-10-10
1009 L. Philip ,F. Liu, P. Lynett, C. E. Synolakis, " Analytical solutions for forced long waves on a sloping beach, : J.l of Fluid Mech., vol. 478,pp. 101–109.2003.doi:10.1017/S00221120020033852015-10-10
1010 M. R. Legg, J. C. Borrero, C. E. Synolakis ,"Tsunami hazards associated with the catalina fault in Southern California," Eart. Spect. , vol. 20, no. 3, pp. 917-950,2004.doi:10.1193/1.17735922015-10-10
1011 E. A. Okal, J Borrero , C. E. Synolakis,"The earthquake and tsunami of 1865 November 17: evidence for far-field tsunami hazard from Tonga",Geophys. J. Int. , vol. 157 ,no.1,pp.164-174,2004.doi: 10.1111/j.1365-246X.2004.02177.x2015-10-10
1012 E. A. Okal ,C. E. Synolakis ,"Source discriminants for near-field tsunamis ,"Geop. J. Intern., vol. 158,no.3, pp. 899–912,2004.doi:10.1111/j.1365-246X.2004.02347.x2015-10-10
1013 J. C. Borrero, M. R. Legg ,C. E. Synolakis ," Tsunami sources in the southern California bight," Geoph. Res. Letters,vol. 28 ,no. 4 ,pp. 643–646,2004.doi:10.1029%2f2004GL0200782015-10-10
1014 P. L. Liu, T. Wu, F. Raichlen, C. E. Synolakis, J. C. Borrero,"Runup and rundown generated by three-dimensional sliding masses," J. of Fluid Mech., vol. 536 ,no. 1 ( pp. 107-144 ,2005.doi:10.1017/S00221120050047992015-10-10
1015 C.E.Synolakis, "India must cooperate on tsunami warning systems, " Nature, vol. 434,pp. 17– 18,2005.doi:10.1038/434017d2015-10-10
1016 E. A. Okal, H. M. Fritz, P. E. Raad, C. Synolakis, Y. Al-Shijbi5, M. A. Saifi5 ,"Oman field survey after the December 2004 Indian Ocean tsunami," Earth.Spec.,vol. 22, no. 3, pp. 203-218 ,2006.doi: 10.1193/1.22026472015-10-10
1017 H. M. Fritz, J. C. Borrero, C. E. Synolakis, J. Yoo ,"2004 Indian Ocean tsunami flow velocity measurements from survivor videos ",Geoph. Research Let. ,vol. 33,no.24 ,2006.doi:10.1029/2006GL0267842015-10-10
1018 H. M. Fritz1, C. E. Synolakis, B. G. McAdoo ," Maldives field survey after the December 2004 Indian Ocean tsunami ,"Earth. Spectra , vol. 22 ,no.,pp. 137–154,2006.doi:10.1193/1.22019732015-10-10
1019 C. E. Synolakis, L. Kong," Runup measurements of the December 26, 2004 tsunami,"Earth. Spectra ,vol.22, no.3, pp. 67-91,2006.doi: 10.1193/1.22183712015-10-10
1020 E.N Bernard, H.O Mofjeld, V. Titov, C.E Synolakis, F.I González ,"Tsunami: scientific frontiers, mitigation, forecasting and policy implications ,"Phil. Trans.,vol.364 ,no. 1845 ,pp. 1989-2007,2006.doi:10.1098/rsta.2006.18092015-10-10
Pages: |...63 |64 |65 |66 |67 | 68 |69 |70 |71 |72 |73 |...