Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1021-1035 από 1458 αποτελέσματα
1021 Geigert, M.A., Nikolaidis, N.P., Miller D.R., and Heitert, J., "Deposition Rates for Sulfur and Nitrogen to a Hardwood Forest in Northern Connecticut", Atmospheric Environment, Vol. 28, No. 9, pp. 1689-1697, May 1994. doi:10.1016/1352-2310(94)90314-X2015-10-22
1022 Nikolaidis, N.P., Hu., H., Ecsedy, C., and J. D. Lin, "Hydrologic Response of Freshwater Watersheds to Climatic Variability; Model Development", Water Resources Research, Vol. 29, No. 10, pp. 3317-3328, Oct.1993. DOI: 10.1029/93WR014912015-10-22
1023 Nikolaidis, N.P., Shen, H., Heng, H., Hu, H.-L., and Clausen, J.C.,. Movement of nitrogen through an agricultural riparian zone: 2. Distributed modeling. Water science and technology, Vol. 28, No. 3-5, pp.613-623, 1993. URL:http://www.iwaponline.com/wst/02803/wst028030613.htm2015-10-22
1024 Mukhopadhyay, N., Bendel, R.B., Nikolaidis, N.P., and Chattopadhyay, Efficient Sequential Sampling Strategies for Long-Term Environmental Monitoring", Water Resources Research, Vol. 28, No. 9, pp. 2245-2256, Sept. 1992. DOI: 10.1029/92WR009162015-10-22
1025 Nikolaidis, N.P., Nikolaidis, V.S. and Schnoor, J.L., "Assessment of Episodic Freshwater Acidification in the Sierra Nevada, California", Aquatic Sciences, Vol. 53, no. 4, pp. 330-345, Dec. 1991. DOI: 10.1007/BF008771402015-10-22
1026 Nikolaidis, N.P., Muller, P.K., Schnoor, J.L. and Hu, H.L., "Modeling the Hydrogeochemical Response of a Stream to Acid Deposition Using the Enhanced Trickle-Down Model", Research Journal of Water Pollution Control Federation, Vol. 63, No. 3, pp. 220-227, May - Jun., 1991. DOI: 10.2307/250439852015-10-22
1027 Nikolaidis, N.P., Ecsedy, C. Nikolaidis, V.S., Olem, H., Saldi, K., and Tarbox S., "Global Climate Change and Acidic Deposition", Research Journal of Water Pollution ¬Control Federation, Vol. 63, No. 4, pp. 735-746, Jun., 1991. URL: http://www.jstor.org/stable/250440462015-10-22
1028 Nikolaidis, N.P., Nikolaidis, V.S., Olem, H. and Ecsedy, C. "Acidic Deposition and Global Climate Change", Research Journal of Water Pollution Control Federation, Vol. 62, No. 4, pp. 630-640, Jun., 1990. URL: http://www.jstor.org/stable/250438872015-10-22
1029 Georgakakos, K.P., Valle-Filho, G.M., Nikolaidis, N.P. and Schnoor, J.L., "Lake Acidification Studies: The Role of Input Uncertainty in Long-Term Predictions", Water Resources Research, Vol. 25, No. 7, pp. 1511-1518, Jul. 1989. DOI: 10.1029/WR025i007p015112015-10-22
1030 Nikolaidis, N.P., Schnoor, J.L., and Georgakakos, K.P. "Modeling of Long-Term Lake Alkalinity Responses to Acid Deposition", Journal of Water Pollution Control Federation, Vol. 61, No. 2, pp. 188-199, Feb., 1989. URL: http://www.jstor.org/stable/25046912015-10-22
1031 Nikolaidis, N.P., Rajaram, H., Schnoor, J.L., and Georgakakos, K.P. "Generalized Softwater Acidification Model", Water Resources Research, Vol. 24, No. 12, pp. 1983-1996, Dec. 1988. DOI: 10.1029/WR024i012p019832015-10-22
1032 Schnoor, J.L., Lee, S., Nikolaidis, N.P., and Nair, D.R. "Lake Resources at Risk to Acidic Deposition in the Eastern United States", Water, Air and Soil Pollution, Vol. 31, pp. 1091-1101, Dec. 1986. DOI: 10.1007/BF002842542015-10-22
1033 Schnoor, J.L, Nikolaidis, N.P., and Glass, G.E. "Lake Resources at Risk to Acidic Deposition in the Upper Midwest", Journal of Water Pollution Control Federation, Vol. 58, No. 2, pp. 139-148, Feb. 1986. URL: http://www.jstor.org/stable/250428652015-10-22
1034 E. Chatzisymeon, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, "Determination of key operating conditions for the photocatalytic treatment of olive mill wastewaters", Catalysis Today, Vol. 144, no.1-2, pp. 143–148, Jun. 2009. doi.org/10.1016/j.cattod.2009.01.037.2015-10-22
1035 T. Tucciarelli, G.P. Karatzas, and G.F Pinder,"A Primal method for the solution of the groundwater quality management problem," OperationsResearch, vol. 46, no.4, pp. 463-473, 1998.2015-10-22
Pages: |...64 |65 |66 |67 |68 | 69 |70 |71 |72 |73 |74 |...