Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1021-1035 από 1364 αποτελέσματα
1021 E. Chatzisymeon, N.P. Xekoukoulotakis, A. Coz, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Electrochemical treatment of textile dyes and dyehouse effluents," Journal of Hazardous Materials, vol. 137, no. 2, pp. 998–1007, Sept. 2006. doi: 10.1016/j.jhazmat.2006.03.0322015-10-18
1022 D. Mekiki, N. Kalogerakis and E. Psillakis, "Application of solid-phase microextraction for the analysis of nitropolycyclic aromatic hydrocarbons in water," Chromatographia, vol. 63, no. 1-2, pp. 85-89, Jan. 2006. doi: 10.1365/s10337-005-0693-62015-10-18
1023 E. Kotta, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "The effect of solids on the electrochemical treatment of olive mill effluents," Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 82, no. 5, pp. 504–511, May. 2007. doi: 10.1002/jctb.17062015-10-18
1024 J. Kadukova, and N. Kalogerakis, "Lead accumulation from non-saline and saline environment by Tamarix smyrnensis Bunge," European Journal of Soil Biology, vol. 43, no. 4, pp. 216–223, Aug. 2007. doi: 10.1016/j.ejsobi.2007.02.0042015-10-18
1025 A. Paleologou, H Marakas, N.P. Xekoukoulotakis, A. Moya, Y. Vergara, N. Kalogerakis, P. Gikas and D. Mantzavinos, "Disinfection of water and wastewater by TiO2 photocatalysis, sonolysis and UV-C irradiation," Catalysis Today, vol. 129, no. 1-2, pp. 136–142, Nov. 2007. doi: 10.1016/j.cattod.2007.06.0592015-10-16
1026 J.Kadukova, E. Manousaki and N. Kalogerakis, "Pb and Cd accumulation and phyto-excretion by salt cedar (tamarix smyrnensis bunge)," International Journal of Phytoremediation, vol. 10, no. 1, pp. 31-46, 2008. doi: 10.1080/152265107018270512015-10-16
1027 N. Patentalakis, A. Pantidou and N. Kalogerakis, "Determination of enterobacteria in air and wastewater samples from a wastewater treatment plant by epi-fluorescence microscopy," Water Air Soil Pollution: Focus, 8, vol. 8, no. 1, pp. 107-115, Feb. 2008. doi: 10.1007/s11267-007-9135-92015-10-15
1028 A. Coz, O. Rodrıguez-Obeso, R. Alonso-Santurde, M. A΄ lvarez-Guerra, A. Andres, J. R. Viguri, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Toxicity bioassays in core sediments from the Bay of Santander, Northern Spain," Environ. Res., vol. 106, no. 3, pp. 304–312, Mar. 2008. doi: 10.1016/j.envres.2007.05.0092015-10-15
1029 N.Ratola, A. Alves, N. Kalogerakis, and E. Psillakis,"Hollow-fibre liquid-phase microextraction: A simple and fast cleanup step used for PAHs determination in pine needles ," Analytica Chimica Acta, vol. 618, no. 1, pp. 70-78, 2008. doi: 10.1016/j.aca.2008.04.0542015-10-15
1030 E. Manousaki, J. Kadukova, N. Papadantonakis and N. Kalogerakis, "Phytoextraction and phytoexcretion of Cd by the leaves of Tamarix smyrnensis growing on contaminated non-saline and saline soils," Environmental Research, vol. 106, no. 3, pp. 326–332, Mar. 2008. doi:10.1016/j.envres.2007.04.0042015-10-15
1031 S.Terzakis, M.S. Fountoulakis, I. Georgaki, D. Albantakis, I. Sabathianakis, A.D. Karathanasis, N. Kalogerakis, and T. Manios,"Constructed wetlands treating highway runoff in the central Mediterranean region,"Chemosphere, vol. 72, no. 2, pp. 141–149, May. 2008. doi: 10.1016/j.chemosphere.2008.02.0442015-10-15
1032 I.Karafyllis, C.Kravaris , and N. Kalogerakis ,"Relaxed Lyapunov criteria for robust global stabilisation of non-linear systems," International Journal of Control, vol. 82, no. 11, pp. 2077-2094, Sept. 2009. doi: 10.1080/002071709029120492015-10-15
1033 M.S.Fountoulakis, S. Terzakis, N. Kalogerakis, and T. Manios, " Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and linear alkylbenzene sulfonates from domestic wastewater in pilot constructed wetlands and a gravel filter," Ecological Engineering,vol. 35, no. 12, pp. 1702–1709, Dec. 2009. doi: 10.1016/j.ecoleng.2009.06.0112015-10-15
1034 M.S. Fountoulakis, S. Terzakis, A. Chatzinotas, H. Brix, N. Kalogerakis, and T. Manios,"Pilot-scale comparison of constructed wetlands operated under high hydraulic loading rates and attached biofilm reactors for domestic wastewater treatment," Science of the Total Environment, vol. 407, no. 8, pp. 2996-3003, Apr. 2009. doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.01.0052015-10-14
1035 F. Federici, F. Fava, N. Kalogerakis, and D. Mantzavinos,"Valorisation of agro-industrial by-products, effluents and waste: concept, opportunities and the case of olive mill wastewaters," Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 84, no. 6, pp. 895–900, Jun. 2009. doi: 10.1002/jctb.21652015-10-14
Pages: |...64 |65 |66 |67 |68 | 69 |70 |71 |72 |73 |74 |...