Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1036-1050 από 1127 αποτελέσματα
1036 M. Gotsi, N. Kalogerakis, E. Psillakis, P. Samaras, D. Mantzavinos , "Electrochemical oxidation of olive oil mill wastewaters " ,Wat. Resear.,vol. 39,no.17 ,pp. 4177–4187,2005.doi:10.1016/j.watres.2005.07.0372015-09-24
1037 E. Psillakis and N. Kalogerakis, "Application of solvent microextraction to the analysis of nitroaromatic explosives in water samples, " J. Chromatogr. A, vol. 907, no. 1-2, pp. 211–219, Jan. 2001. doi: 10.1016/S0021-9673(00)01017-72015-09-24
1038 E. Psillakis and N. Kalogerakis , "Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water, " J. Chromatogr. A, vol. 999, no.1-2, pp.145–153, May 2003. doi: 10.1016/S0021-9673(03)00390-X2015-09-23
1039 J. S Fleming, K. LV Mann, C.A.Carraz, E.Psillakis, J. C Jeffery, J. A McCleverty, M.D Ward , "Anion-Templated Assembly of a Supramolecular Cage Complex ",Ang. chem. interna. edit.,vol.37,no.9 ,pp.1279-1281,1998.doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19980518)37:9<1279::AID-ANIE1279>3.0.CO;2-Q2015-09-23
1040 D.Mantzavinos, E. Psillakis , "Enhancement of biodegradability of industrial wastewaters by chemical oxidation pre-treatment ", J. Chem. Techno.l Biotechnol.,vol . 79,pp. 431–454 ,2004. doi:10.1002/jctb.10202015-09-23
1041 E Psillakis, N. Kalogerakis , "Developments in single-drop microextraction " , Tr. in Anal.Chem., Volume 21, no. 1, pp. 54–64 ,2002.doi:10.1016/S0165-9936(01)00126-12015-09-23
1042 E. Psillakis, N. Kalogerakis , " Developments in liquid-phase microextraction ", Tr. in An. Chem.,vol. 22, no.9, pp. 565–574,2003.doi :10.1016/S0165-9936(03)01007-02015-09-23
1043 E. T. Vogler ,C. V. Chrysikopoulos, "Dissolution of nonaqueous phase liquid pools in anisotropic aquifers " ,Stoch. Environ.Research and Risk Ass. ,vol.15, no.1, pp. 33-46,2001.doi :10.1007/PL000097872015-09-23
1044 Brett F. Sanders , Constantios V. Chrysikopoulos , "Longitudinal interpolation of parameters characterizing channel geometry by piece-wise polynomial and universalkriging methods: effect on flow modeling " , Advances in Water Resources 27 (2004) 1061–1073, 2015-09-23
1045 V. E. Katzourakis , C. V. Chrysikopoulos , "Mathematical modeling of colloid and virus cotransport in porous media: Application to experimental data" ,Advanc. in Wat. Resour.,vol. 68,pp. 62–73,2014.doi:10.1016/j.advwatres.2014.03.0012015-09-23
1046 S. C. James ,T. K. Bilezikjian , C. V. Chrysikopoulos , "Contaminant transport in a fracture with spatially variable aperturein the presence of monodisperse and polydisperse colloids " ,Stoch. Environ. Res. Risk. Assess ,vol.19 pp. 266–279,2005.doi:10.1007/s00477-004-0231-32015-09-23
1047 S. C. James , C. V. Chrysikopoulos , "Analytical solutions for monodisperse and polydisperse colloid transport in uniform fractures " ,Col. and Surf. A: Physico. Eng. Asp.,vol. 226, no.1-3,pp.101–118,2003.doi:10.1016/S0927-7757(03)00316-92015-09-23
1048 C.V. Chrysikopoulos, A. F. Aravantinou, "Virus inactivation in the presence of quartz sand under static and dynamic batch conditionsat different temperatures ",J. of Hazar. Maτ. ,vol.233– 234 ,pp. 148– 157,2012.doi:10.1016/j.jhazmat.2012.07.0022015-09-23
1049 P. Kokkinos , V. I. Syngouna , M. A. Tselepi ,M. Bellou ,C. V. Chrysikopoulos ,A.Vantarakis, "Transport of human adenoviruses in water saturatedlaboratory columns ",F. and Envi. Virolo. ,vol. 7 ,no. 2, 2015.doi: 10.1007/s12560-014-9179-82015-09-23
1050 S.C. James , C. V. Chrysikopoulos.(March, 1999).Transport of polydisperse colloid suspensions in a single fracture . Water Resources Research.[online].pp. 707–718. Available: http://www.researchgate.net/publication/258223723_Transport_of_polydisperse_colloid_suspensions_in_a_single_fracture2015-09-23
Pages: |...65 |66 |67 |68 |69 | 70 |71 |72 |73 |74 |75 |...