Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1036-1050 από 1458 αποτελέσματα
1036 G.P. Karatzas , G.F. Pinder and D. Ahlfeld, "Computer-facilitated groundwater remediation design," Journal of the Franklin InstituteEngineeringand Applied Mathematics, vol. 6, no. 4-6, pp. 453-473, 1999. 2015-10-21
1037 M.P. Papadopoulou, G.F. Pinder, and G.P. Karatzas,"Enhancement of the outer approximation method for the solution of concentration-constrained optimal-designgroundwater-remediation problems," Water Resources Research, vol. 39, no. 7, pp.1185-1194, 2003. doi: 10.1029/2002WR0015412015-10-21
1038 A.A. Spiliotopoulos, G.P. Karatzas, and G.F. Pinder, "A multiperiod approach to the solution of groundwater management problems using an outer approximation method," European Journal of Operational Research, vol. 157, no. 2, pp. 514–525, Sep. 2004. doi: 10.1016/S0377-2217(03)00239-X2015-10-21
1039 M.V. Aivalioti and G.P. Karatzas,"Modeling the flow and leachate transport in the vadose and saturated zones of a municipal landfill," Environmental Modeling andAssessment, vol. 11, no. 1, pp. 81-87, Feb. 2006. doi: 10.1007/s10666-005-9012-82015-10-21
1040 M.P. Papadopoulou , G.P. Karatzas, G.G. Bougioukou,"Numerical modelling of the environmental impact of landfill leachate leakage on groundwater quality – a field application," Environmental Modeling and Assessment, vol. 12, no. 1, pp. 43-54, Feb. 2007. doi: 10.1007/s10666-006-9050-x2015-10-21
1041 M.P. Papadopoulou, , G.F. Pinder, and G.P. Karatzas,"Flexible time-varying optimization methodology for the solution of groundwater management problems," European Journal of Operational Research, vol. 180, no. 2, pp. 770–785, Jul. 2007. doi: 10.1016/j.ejor.2006.02.0412015-10-21
1042 S.M. Karterakis , G.P. Karatzas, I.K. Nikolos and M.P. Papadopoulou,"Application of linear programming and differential evolutionary optimization methodologies for the solution of coastal subsurface water management problems subject to environmental criteria," Journal of Hydrology, vol. 342, no. 3-4, pp. 270–282, Sept. 2007. doi: 10.1016/j.jhydrol.2007.05.0272015-10-21
1043 M. A. Koukadaki, G. P. Karatzas, M. P. Papadopoulou and A. Vafidis, "Identification of the saline zone in a coastal aquifer using electrical tomography data and simulation," Water Resources Management, vol. 21, no. 11, pp. 1881-1898, Nov. 2007. doi: 10.1007/s11269-006-9135-y2015-10-21
1044 M. Isabel Pariente, F. Martínez, J.A. Melero, J.Á. Botas, T. Velegraki, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos," Heterogeneous photo-Fenton oxidation of benzoic acid in water: Effect of operating conditions, reaction by products and coupling with biological treatment", Applied Catalysis B-Environmental, Vol. 85, no.1-2, pp. 24-32, Dec. 2008. doi:10.1016/j.apcatb.2008.06.019.2015-10-21
1045 A. Katsoni, Z. Frontistis, N.P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos and D. Mantzavinos, "Wet air oxidation of table olive processing wastewater: Determination of key operating parameters by factorial design," Water Res., vol. 42, no.14, pp. 3591-3600, Aug. 2008 . doi:10.1016/j.watres.2008.05.007.2015-10-21
1046 Z. Frontistis, N. P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos and D. Mantzavinos, "Ozonation of stabilized leachates: treatment optimization by factorial design," J. Adv. Oxid. Technol., vol. 11, no.2, pp. 370-376 Jul. 2008. doi: 10.1515/jaots-2008-02232015-10-21
1047 M. Mavros, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos, E. Diamadopoulos, "Complete treatment of olive pomace leachate by coagulation, activated carbon adsorption and electrochemical oxidation", Water Research, Vol. 42, no. 12, pp. 2883-2888, Jun. 2008. doi:10.1016/j.watres.2008.02.026.2015-10-21
1048 M. P. Papadopoulou, E. A. Varouchakis, and G. P. Karatzas, "Simulation of complex aquifer behavior using numerical and geostatistical methodologies," Desalination, vol. 237, no. 1-3, pp. 42–53, Feb. 2009. doi: 10.1016/j.desal.2007.12.0212015-10-21
1049 E. Chatzisymeon, E. Stypas, S. Bousios, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos,Photocatalytic treatment of black table olive-processing wastewater, Journal of Hazardous Materials, Vol. 154, no.1-3, pp. 1090-1097, Jun. 2008. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.11.014.2015-10-21
1050 A. Deligiorgis, N.P. Xekoukoulotakis, E. Diamadopoulos, D. Mantzavinos, Electrochemical oxidation of table olive processing wastewater over boron-doped diamond electrodes: Treatment optimization by factorial design, Water Research, Vol. 42, no.4-5, pp. 1229-1237, Feb. 2008. doi:10.1016/j.watres.2007.09.014.2015-10-21
Pages: |...65 |66 |67 |68 |69 | 70 |71 |72 |73 |74 |75 |...