Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1051-1065 από 1236 αποτελέσματα
1051 M. Frangou, T. Tsoutsos, N. Sakellariou ," Sustainability assessment of a solar thermal power project in Mediterranean application in the island of Crete " Eco. Indi. ,vol. 18, pp. 379-386,2012. doi :10.1016/j.ecolind.2011.12.0032015-09-27
1052 D. Kokologos, I. Tsitoura, V.Kouloumpis, T. Tsoutsos ,"Visual impact assessment method for wind parks: A case study in Crete ",L. Use Pol. ,vol. 39, pp. 110–120 . Jul. 2014.doi :10.1016/j.landusepol.2014.03.0142015-09-27
1053 T.Tsoutsos, V. Kouloumpis, A. Kalogerakis. (2007).Thermal use of biofuels in buildings: Εnvironmental and economic evaluation.Fresenius Environmental Bulletin [online] .Available: http://www.cabdirect.org/abstracts/20073163560.html2015-09-27
1054 A. Spanaki, D. Kolokotsa, T.Tsoutsos, I. Zacharopoulos ,"Theoretical and experimental analysis of a novel low emissivity water pond in summer ",Sol. Ener. ,vol. 86, no.11, pp. 3331–3344 , Nov. 2012 .doi :10.1016/j.solener.2012.08.0172015-09-27
1055 M.Mandalaki, S. Papantoniou, T. Tsoutsos ,"Assessment of energy production from photovoltaic modules integrated in typical shading devices ",Sust. Cit. and So.,vol.10,pp.222-231 ,2014.doi :10.1016/j.scs.2013.09.0012015-09-27
1056 A. Spanaki, D.Kolokotsa, T. Tsoutsos, I. Zacharopoulos,"Assessing the passive cooling effect of the ventilated pond protected with a reflecting layer ",Ap. Ener.vol. 123, pp. 273–280 , June 2014 . doi :10.1016/j.apenergy.2014.02.0402015-09-27
1057 E.G. Koukios, L.A. Pyrgiotis, T.D. Tsoutsos, M.N. Christensen ,"The role of bioenergy in the energy system of Aperathou village ",Ene. ,vol. 16, no. 9, pp. 1213–1214,Sept.r 1991 .doi :10.1016/0360-5442(91)90055-Q2015-09-27
1058 T. Tsoutsos, M. Chatzakis, I. Sarantopoulos, A. Nikologiannis, N. Pasadakis ,"Effect of wastewater irrigation on biodiesel quality and productivity from castor and sunflower oil seeds ", Ren. En., vol. 57, pp. 211–215,Sept.2013.doi :10.1016/j.renene.2013.01.0502015-09-27
1059 T. Tsoutsos, S. Tournaki, C. A.r de Santos, R. Vercellotti ,"Nearly zero energy buildings application in Mediterranean hotels ",En. Proc.,vol .42,pp.230-238 , 2013. doi :10.1016/j.egypro.2013.11.0232015-09-27
1060 T.D Tsoutsos, E.I Zoulias, N. Lymberopoulos, R. Glöckner , "Analysis of the Barriers for the Hydrogen Energy Technology in Stand-alone Power Systems ",W. Engin., vol.28, no.5,pp.615-619 ,2004 .doi :10.1260/03095240430280552015-09-27
1061 M. Karagiorgas, T. Tsoutsos, R. Berkmann ,"The philosol project: A strategic market development of the solar thermal sector in Southern Europe ",Ener. Conv. and Manag.,vol. 44,no.11, pp. 1885–1901,2013.doi :10.1016/S0196-8904(02)00218-22015-09-27
1062 T. Tsoutsos, S. Tournaki, Z. Gkouskos, G. Masson, J. Holden, A. Huidobro, E.Stoykova, C. Rata, A. Bacan, C. Maxoulis and A. Charalambous, "Training and certification of PV installers in Europe: a transnational need for PV industry's competitive growth", En. Pol., vol.55, pp. 593-601, Apr. 2013. doi: 10.1016/j.enpol.2012.12.0482015-09-27
1063 N. Ouachab, T. Tsoutsos , "Study of the acid pretreatment and biodiesel production from olive pomace oil ",J. of Ch. Techn.and Biotech. .vol. 88, no. 6, pp.1175–1181, June 2013.doi:10.1002/jctb.3940 2015-09-27
1064 E.Chatzisymeon, S. Foteinis, D. Mantzavinos, T. Tsoutsos, "Life Cycle Assessment of Advanced Oxidation Processes for Olive Mill Wastewater Treatment",J. of Cl. Prod.,vol. 54,pp.229-234 ,2013.doi :10.1016/j.jclepro.2013.05.0132015-09-27
1065 F. Che, I. Sarantopoulos, T. Tsoutsos, V. Gekas ,"Exploring a promising feedstock for biodiesel production in Mediterranean countries: A study on free fatty acid esterification of olive pomace oil ",Bio. and Bioen. vol. 36, pp. 427–431,Jan. 2012,doi :10.1016/j.biombioe.2011.10.0052015-09-27
Pages: |...66 |67 |68 |69 |70 | 71 |72 |73 |74 |75 |76 |...