Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1051-1065 από 1314 αποτελέσματα
1051 J. Wu, I. K. Tsanis, F. Chiocchio ,"Observed currents and water levels in Hamilton Harbour ,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 22,no.2 ,pp.224–240,1996.doi:10.1016/S0380-1330(96)70951-62015-10-09
1052 I. K. Tsanis, C. Valeo, J. Wu , S. Boyle,"Managing contaminated sediments using a hydrodynamic model and a Gis ", Envir. Techn. ,vol.17,no.8,pp.877-883 ,1996. doi :10.1080/095933317086164562015-10-09
1053 I. K. Tsanis, H. Shen, S. Venkatesh, “Water currents in the St.Clair and Detroit rivers”, J. of Great Lakes Res., vol. 22, no. 2, pp.213- 223, 1996.doi: 10.1016/S0380-1330(96)70950-42015-10-09
1054 K.L Prescott, I.K Tsanis ," Mass balance modelling and wetland restoration,"Ecol. Engin.,vol. 9, no. 1–2, pp. 1–18.1997.doi: 10.1016/S0925-8574(97)00015-32015-10-09
1055 I.K. Tsanis, K.L. Prescott, H. Shen,"Modelling of phosphorus and suspended solids in Cootes Paradise marsh," Ecol. Mod. ,vol. 114, no. 1,pp. 1–17,1998.doi:10.1016/S0304-3800(98)00083-02015-10-09
1056 C. Valeo, B. Baetz, I. Tsanis, ”Location of recycling depots with GIS,” J. Urban Plann. Dev., vol. 124 no. 2,pp. 93–99.1998. doi:10.1061/(ASCE)0733-9488(1998)124:2(93)2015-10-09
1057 S. J. Boyle, I. K. Tsanis, P. Kanaroglou, " Developing geographic information systems for land use impact assessment in flooding conditions, "J. Water Resour. Plann. Manage.,vol. 124 ,no. 2, pp.89–98,1998. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9496(1998)124:2(89)2015-10-09
1058 D. Kellershohn, I. K. Tsanis , “3D eutrophication modeling of Hamilton Harbour: analysis of remedial options”, J. of Great L. Res.. ,vol. 25, no.1, pp. 3–25.1999.doi: 10.1016/S0380-1330(99)70713-62015-10-09
1059 I.K Tsanis, “Estimation of toxic contaminant mean concentrations from stormwater quality Data," Adv. in Engin. Software, vol. 31,no.3 pp. 207-215, 2000.doi: 10.1016/S0965-9978(99)00039-32015-10-09
1060 I. K. Tsanis, J. Wu, (2000). Application and erification of a three dimensional hydrodynamic model to Hamilton harbour”. International Journal of Global Nest [online] .pp. 77-89.Available:https://www.ath.aegean.gr/gnest/Journal/Vol2_No1/Tsanis.pdf2015-10-09
1061 I. K. Tsanis, S. Boyle., “A 2D hydrodynamic/pollutant transport GIS model ," Adv. in Engin. Software, vol. 32, no. 5,pp. 353-361, 2001.doi:10.1016/S0965-9978(00)00098-32015-10-09
1062 I. K. Tsanis, M. A. Gad, , “A GIS precipitation method for analysis of storm kinematics”, Envir. Model. and Software,vol. 16, no.3 ,pp. 273-281, 2001. doi :10.1016/S1364-8152(00)00068-22015-10-09
1063 I.K. Tsanis, F. Brissette,(2000). Observations of the directional spectrum relaxation of wavefields in slowly and rapidly turning winds .Global net [online].pp. 265-280 .Available :https://www.ath.aegean.gr/gnest/Journal/Vol2_No3/tsanis.pdf2015-10-09
1064 I. K. Tsanis, S. Naoum, M. Fullarton.(2002). Coastal modelling with a GIS bathymetric module.International Journal of Global Nest [online].pp. 51-74. Available:https://www.ath.aegean.gr/gnest/Journal/vol4_No1/tsanis.pdf2015-10-09
1065 I. K. Tsanis, S. Naoum, S. J. Boyle, “A GIS interface method based on reference evapotranspiration and crop coefficients for the determination of irrigation requirements," Water Intern., vol. 27 ,no. 2, pp. 233-242, 2002.doi:10.1080/025080602086869972015-10-09
Pages: |...66 |67 |68 |69 |70 | 71 |72 |73 |74 |75 |76 |...