Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1051-1065 από 1127 αποτελέσματα
1051 C. V. Chrysikopoulos, V.I. Syngouna, "Attachment of bacteriophages MS2 and X174 onto kaolinite and montmorillonite: Extended-DLVO interactions " ,Col. and Surf.B: Biointerf.,vol. 92 ,pp. 74– 83,2011.doi :10.1016/j.colsurfb.2011.11.0282015-09-23
1052 V . I . SyngounaC . V . Chrysikopoulos , "Interaction between viruses and clays in static and dynamic batch systems ",Environ. Sci. Technol. ,vol.44, no.12 pp. 4539–4544,2010.doi:10.1021/es100107a2015-09-23
1053 M. I. Bellou ,V. I. Syngouna , M. A. Tselepi , P. A. Kokkinos , S. C. Paparrodopoulos ,A. Vantarakis , C. V. Chrysikopoulos , "Interaction of human adenoviruses and coliphages with kaoliniteand bentonite " ,Scien. of the Tot. Envir.,vol. 517 ,pp.86–95,2015.doi:10.1016/j.scitotenv.2015.02.0362015-09-23
1054 E. T. Vogler, C. V. Chrysikopoulos ," An Experimental Study of Acoustically Enhanced NAPL Dissolution in Porous Media " ,A. J. ,vol.50 ,no.12 ,pp.3271 - 3280,2004.doi:10.1002/aic.102212015-09-23
1055 I.A. Vasiliadou, D. Papoulis, C. V. Chrysikopoulos,D.Panagiotaras, .Ε, Karakosta, M. Fardis, G. Papavassiliou , "Attachment of Pseudomonas putida onto differently structured kaoliniteminerals: A combined ATR-FTIR and 1H NMR study " , Col. and Surf. B: Biointerf.,vol. 84,no. 2 , pp.354–359,2011.doi :10.1016/j.colsurfb.2011.01.0262015-09-23
1056 V. A. Anagnostopoulos , I. D. Manariotis , H. K. Karapanagioti ,C.V. Chrysikopoulos , "Removal of mercury from aqueous solutions by malt spent rootlets " ,Chemi. Engin. J. ,vol. 213 ,pp. 135–141,2012.doi:10.1016/j.cej.2012.09.0742015-09-23
1057 T.J. Kim , C.V. Chrysikopoulos , "Mass transfer correlations for nonaqueous phase liquid pool dissolution in saturated porous media " ,Wat. Resour.Res. ,vol. 35,no.2,pp.449-459, 1999.doi: 10.1029/1998WR9000532015-09-23
1058 M. M. Fyrillas ,C. V. Chrysikopoulos , P.Y. Hsuan, " Bootstrap estimation of the mass transfer coefficient of a dissolving nonaqueous phaseliquid pool in porous media " Wat Resour Resear, Vol. 38, No. 3, pp.1026 , 2002.doi :10.1029/2001WR0006612015-09-23
1059 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos, "Numerical modeling of three-dimensional contaminant migration from dissolution of multicomponent NAPL poolsin saturated porous media " ,Environ. Geo. ,vol. 26,no.3, pp.157-165,1995.doi:10.1007/BF007687372015-09-23
1060 C. V. Chrysikopoulos , A. F. Aravantinou , "Virus attachment onto quartz sand: Role of grain size and temperature " ,J. of Envir. Ch. Eng.,vol. 2 ,no.2 ,pp. 796–801,2014.doi:10.1016/j.jece.2014.01.0252015-09-23
1061 C. V. Chrysikopoulos , V.I. Syngouna ,I. A. Vasiliadou ,V. E. Katzourakis , "Transport of Pseudomonas putida in a 3-D Bench ScaleExperimental Aquifer ",Trans. in Por. Media ,vol.76 ,no.1 ,pp. 121-138,2008. doi:0.1007/s11242-008-9239-32015-09-23
1062 C. V. Chrysikopoulos, I.D. Manariotis, V. I. Syngouna, "Virus inactivation by high frequency ultrasound in combination with visible light ",Col. and Surf. B: Biointerf., vol. 107 ,pp. 174– 179,2013.doi: 10.1016/j.colsurfb.2013.01.0382015-09-23
1063 I. D. Manariotis , H.K. Karapanagioti , C.V. Chrysikopoulos , "Degradation of pahs by high frequency ultrasound ", wat. resear .,vol. 45, no.8, pp. 2587- 2594,2011.doi :10.1016/j.watres.2011.02.0092015-09-22
1064 V. E. Katzourakis , C. V. Chrysikopoulos , Mathematical modeling of colloid and virus cotransport in porous media: Application to experimental data " Advanc. in Wat. Resour.,vol. 68, pp. 62–73,2014 .doi :10.1016/j.advwatres.2014.03.0012015-09-22
1065 R. Anders,C. V. Chrysikopoulos, "Virus fate and transport during artificial recharge with recycled wate", Wa. Res. Resear. ,vol.10 , no.41, 2005. doi :10.1029/2004WR003419 2015-09-21
Pages: |...66 |67 |68 |69 |70 | 71 |72 |73 |74 |75 |76 |