Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1051-1065 από 1340 αποτελέσματα
1051 F. I. Gonzalez, E. L. Geist, B. Jaffe,3 U. Kanog ̆lu, H. Mofjeld, C. E. Synolakis, V. V. Titov, D. Arcas,8 D. Bellomo, D. Carlton, T. Horning, J. Johnson, J. Newman, T. Parsons,2 R. Peters, C. Peterson, G. Priest, A. Venturato, J. Weber, F. Wong, and A. Yalciner ,"Probabilistic tsunami hazard assessment at Seaside, Oregon, for nearand far-field seismic sources, " J. of Geophysical Res.-Oceans, vol. 114, 2009.doi:10.1029/2008JC0051322015-10-10
1052 C. Synolakis and S. Foteinis2,"Choking on carbon emissions from Greek academic paperwork ," vol.461 ,pp.167-167 ,2009.doi:10.1038/461167a; 2015-10-10
1053 N. Ambraseys,C. E. Synolakis,"Tsunami catalogs for the eastern Mediterranean, revisited," J. of Earth. Engineering, vol. 14 ,no.3 , pp. 309–330,2010.doi:10.1080/136324609032775932015-10-10
1054 E. A. Okal, C. E . Synolakis, N. Kalligeris, " Tsunami simulations for regional sources in the South China and adjoining Seas," Pure and App. Geoph. .vol.168,no.6 , pp.1153– 1173,2010.doi:10.1007/s00024-010-0230-x2015-10-10
1055 I. K. Tsanis , H. J. Leutheusser ,"Hydraulics of laminar open channel flow,"J.of Hydr. Research ,vol. 24,no.3,pp.193-206,1986.doi:10.1080/002216886094985422015-10-10
1056 I. K. Tsanis, H. J. Leutheusser ,"An example of transient laminar countercurrent flow,"J. Fluids Eng.,vol. 109,no.3 ,pp. 262-267.doi:10.1115/1.32426572015-10-10
1057 I. K. Tsanis , H. J. Leutheusser ,"The structure of turbulent shear induced countercurrent flow,"J. of Fluid Mech.,vol. 189 ,pp 531- 552, 1988.doi: 10.1017/S00221120880011322015-10-10
1058 I.K. Tsanis, C.R. Murthy," Flow distribution in the St. Lawrence river system at Wolfe island, Kingston Basin, lake Ontario,"J. of Great Lakes Res.,vol. 16, no. 3, pp. 352–365,1990. doi: 10.1016/S0380-1330(90)71430-X2015-10-10
1059 I.K. Tsanis , A. Masse , C.R. Murthy , K. Miners ,"Summer circulation in the Kingston basin, lake Ontario,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 17, no. 1, pp. 57–73 ,1991.doi:10.1016/S0380-1330(91)71342-72015-10-10
1060 I.K. Tsanis, M. Blaisdell ,E. Bosch ,"An interactive graphic display for Eulerian and Lagrangian lake circulation modelling," Adv. in Water Res.vol. 14, no. 3, pp. 118–124,1991.doi: 10.1016/0309-1708(91)90003-72015-10-10
1061 I.K. Tsanis, F.P. Brissette ,"A wave directional spectra program for wave gage arrays," Envir. Soft. ,vol. 6,no. 3, pp. 151–160,1991. doi:10.1016/0266-9838(91)90026-M2015-10-10
1062 M. A. Blaisdell, I. K. Tsanis, Y. Krestenitis ," Modelling the steady-state circulation in a distorted physical model of the Windermere Basin,"Canadian J. of Civil Eng., vol. 18 ,no. 5 ,pp. 756-764,1991. doi: 10.1139/l91-0922015-10-10
1063 I. K. Tsanis, F. P. Brissette ,"Wave directional spectra measurements by small arrays in lake Ontario,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 18,no.3, pp. 489-506 ,1992.doi:10.1016/S0380-1330(92)71314-82015-10-10
1064 I. K. Tsanis, A. H. El-Shaarawi " Trend evaluation of water quality parameters in the Niagara and St. Lawrence Rivers," J of Envi. Moni. and Assessment,vol. 23, no. 1-3 pp. 205-218, 1992.doi:10.1007/BF004069622015-10-10
1065 F. P. Brissette, I. K. Tsanis, J. Wu ," Wave directional spectra and wave current interaction in lake St.Clair,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 19, no. 3, pp. 553–568.1993.doi:10.1016/S0380-1330(93)71241-12015-10-10
Pages: |...66 |67 |68 |69 |70 | 71 |72 |73 |74 |75 |76 |...