Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1066-1080 από 1291 αποτελέσματα
1066 M. G. Grillakis, I. K. Tsanis and A. G. Koutroulis ,"Application of the HBV hydrological model in a flash flood case in Slovenia," Nat. Hazards Earth Syst. Sci., vol. 10, no.12, pp. 2713-2725, 2010. doi: 10.5194/nhess-10-2713-20102015-10-09
1067 A.G.Koutroulis, I. K. Tsanis , I. N. Daliakopoulos , “Seasonality of floods and their hydrometeorologic characteristics in the island of Crete," J. of Hydr., vol. 394, no. 1-2,pp.90-100, 2010.doi:10.1016/j.jhydrol.2010.04.0252015-10-09
1068 A. g. Koutroulis, I. K. Tsanis, “A method for estimating flash flood peak discharge in a poorly gauged basin: Case study for the 13-14 January 1994 flood, Giofyros basin, Crete," J. of Hydrol., vol. 385,no. 1-4 , pp.150-164, 2010.doi:10.1016/j.jhydrol.2010.02.0122015-10-09
1069 I. K. Tsanis, A. G. Koutroulis ,I. N. Daliakopoulos, D. Jacob, D., “Severe climate-induced water shortage and extremes in Crete," Clim. Change, vol. 106,no. 4,pp. 667-677, June 2011.doi:10.1007/s10584-011-0048-22015-10-09
1070 I. N. Daliakopoulos ,I. K. Tsanis , “A weather radar data processing module for storm event analysis,” J. of Hydroinformatics, vol.14,no. 2, pp.332–344, 2012. doi: 10.2166/hydro.2011.1182015-10-09
1071 A. G. Koutroulis, M. G. Grillakis, I.K. Tsanis, V. Kotroni, K. Lagouvardos, " Lightning activity, rainfall and flash flooding - occasional or interrelated events? A case study in the island of Crete ,"Na. Hazards and Ear. Sys. Sciences ,vol. 12,no.4,pp.881-891, 2012.doi: 10.5194/nhess-12-881-20122015-10-09
1072 E. K. Vrochidou , I. K. Tsanis , "Assessing precipitation distribution impacts on droughts on the island of Crete." Natural Haz. and Earth Syst. Sciences ,vol. 12,no.4,pp.1159-1171,2012.doi:10.5194/nhess-12-1159-20122015-10-09
1073 M. G. Grillakis, A. G. Koutroulis, I. K. Tsanis ,"Multisegment statistical bias correction of daily GCM precipitation output,"J. Geop. Research,vol.118,no.8,pp.3150–3162,2012.doi:10.1002/jgrd.503232015-10-09
1074 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis ,E. Hinton, J. Sienz , " Advanced solution methods in topology optimization and shape sensitivity analysis,"Eng. Comp. vol. 13 ,no.5 ,pp. 57-90,1996. doi: 10.1108/026444096101206962015-10-08
1075 M. Papadrakakis ,N. Lagaros , Y. Tsompanakis ," Structural optimization using evolution strategies and neural networks," Computer Meth. in App. Mechanics and Engin. ,vol. 156 ,no. 1-4 ,pp. 309-333,1998. doi: 10.1016/S0045-7825(97)00215-62015-10-08
1076 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis , " Domain decomposition methods for parallel solution of sensitivity analysis problems ," Intern. J. for Num.l Methods in Engin. ,vol. 44 ,no. 2 , pp.281 - 303,1999.doi: 10.1002/(SICI)1097-0207(19990120)44:2<281::AID-NME512>3.0.CO;2-12015-10-08
1077 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis ,N. Lagaros ,"Structural shape optimization using evolution strategies ,"Engin. Optim. ,vol. 31,no.4,pp.515-540 ,1999.doi :10.1080/030521599089413852015-10-08
1078 M. Papadrakakis ,N. Lagaros , Y. Tsompanakis , " Optimization of large-scale 3-D trusses using evolution strategies and neural network ,"Intern. J.of Space Str. ,vol.14 ,no. 3 ,pp. 211-223,1999. doi: 10.1260/02663519914948302015-10-08
1079 Y. Tsompanakis ,M. Papadrakakis ," Efficient computational methods for large-scale structural optimization ,"Intern. J. of Comp. Eng. Science ,pp. 331-354,2000. doi: 10.1142/S146587630000015X2015-10-08
1080 M. Papadrakakis, N. D. Lagaros, Y. Tsompanakis , V. Plevris ,"Large scale structural optimization: Computational methods and optimization algorithms,"Arch. of Comp. Meth. in Engin.,vol. 8,no.3,pp.239-301,2001.doi :10.1007/BF027366452015-10-08
Pages: |...67 |68 |69 |70 |71 | 72 |73 |74 |75 |76 |77 |...