Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1066-1080 από 1362 αποτελέσματα
1066 B. M. Sumer, A. Ansal, K. O. Cetin, J. Damgaard, A. R. Gunbak, N. O. Hansen, A. Sawicki, C. E. Synolakis, A. Cevdet Yalciner, Y. Yuksel, K. Zen," Earthquake-induced liquefaction around marine structures ," J. Waterway, Port, Coastal, Ocean Eng., vol. 133,no.,pp. 55–82,2007.doi: 10.1061/(ASCE)0733-950X(2007)133:1(55)2015-10-10
1067 H. M. Fritz,W. Kongko, C. Harbitz,B. Uslu,N.Kalligeris,D. Suteja,K. Kalsum,V.Titov,A. Gusman,H. Latief,E. Santoso,S. Sujoko, H. Sunendar, C. Synolakis ," Extreme runup from the 17 July 2006 Java tsunami ," Geop. Rese. Letters ,vol.34,no.12,2007.doi:10.1029/2007GL0294042015-10-10
1068 C. E. Synolakis, E. N. Bernard, V. V. Titov, U. Kânoğlu, F. I. González ,"Validation and verification of tsunami numerical models,"Pure and App. Geoph.,vol.165 ,no.11,pp.2197-2228,soo8.doi:10.1007/s00024-004-0427-y2015-10-10
1069 L. Dengler,B. Uslu,A. Barberopoulou, J. Borrero, C. Synolakis ,"The vulnerability of Crescent City, California, to tsunamis generated by earthquakes in the Kuril Islands region of the northwestern Pacific ,"vol. 79.no.5,pp.608-619 ,2008.doi:10.1785/gssrl.79.5.6082015-10-10
1070 E. A Okal, C.E Synolakis, " Far-field tsunami hazard from mega-thrust earthquakes in the Indian Ocean," Geophys. J. Int, vol.172,no.3,pp. 995–1015,2008.doi:10.1111/j.1365-246X.2007.03674.x2015-10-10
1071 M. Heidarzadeh , M.D Pirooz , N. H. Zaker,C.E Synolakis , " Evaluating tsunami hazard in the northwestern Indian ocean," Pure and Appl. Geoph., vol.165, no.11–12, pp.2045– 2058,2008.doi:10.1007/s00024-008-0415-82015-10-10
1072 E. A. Okal, C. E. Synolakis, B. Uslu, N. Kalligeris, E. Voukouvalas ,"The 1956 earthquake and tsunami in Amorgos, Greece ,"Geophys. J. Int. ,vol.178,no.3 ,pp. 1533–1554,2009.doi:10.1111/j.1365-246X.2009.04237.x2015-10-10
1073 F. I. Gonzalez, E. L. Geist, B. Jaffe,3 U. Kanog ̆lu, H. Mofjeld, C. E. Synolakis, V. V. Titov, D. Arcas,8 D. Bellomo, D. Carlton, T. Horning, J. Johnson, J. Newman, T. Parsons,2 R. Peters, C. Peterson, G. Priest, A. Venturato, J. Weber, F. Wong, and A. Yalciner ,"Probabilistic tsunami hazard assessment at Seaside, Oregon, for nearand far-field seismic sources, " J. of Geophysical Res.-Oceans, vol. 114, 2009.doi:10.1029/2008JC0051322015-10-10
1074 C. Synolakis and S. Foteinis2,"Choking on carbon emissions from Greek academic paperwork ," vol.461 ,pp.167-167 ,2009.doi:10.1038/461167a; 2015-10-10
1075 N. Ambraseys,C. E. Synolakis,"Tsunami catalogs for the eastern Mediterranean, revisited," J. of Earth. Engineering, vol. 14 ,no.3 , pp. 309–330,2010.doi:10.1080/136324609032775932015-10-10
1076 E. A. Okal, C. E . Synolakis, N. Kalligeris, " Tsunami simulations for regional sources in the South China and adjoining Seas," Pure and App. Geoph. .vol.168,no.6 , pp.1153– 1173,2010.doi:10.1007/s00024-010-0230-x2015-10-10
1077 I. K. Tsanis , H. J. Leutheusser ,"Hydraulics of laminar open channel flow,"J.of Hydr. Research ,vol. 24,no.3,pp.193-206,1986.doi:10.1080/002216886094985422015-10-10
1078 I. K. Tsanis, H. J. Leutheusser ,"An example of transient laminar countercurrent flow,"J. Fluids Eng.,vol. 109,no.3 ,pp. 262-267.doi:10.1115/1.32426572015-10-10
1079 I. K. Tsanis , H. J. Leutheusser ,"The structure of turbulent shear induced countercurrent flow,"J. of Fluid Mech.,vol. 189 ,pp 531- 552, 1988.doi: 10.1017/S00221120880011322015-10-10
1080 I.K. Tsanis, C.R. Murthy," Flow distribution in the St. Lawrence river system at Wolfe island, Kingston Basin, lake Ontario,"J. of Great Lakes Res.,vol. 16, no. 3, pp. 352–365,1990. doi: 10.1016/S0380-1330(90)71430-X2015-10-10
Pages: |...67 |68 |69 |70 |71 | 72 |73 |74 |75 |76 |77 |...