Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1066-1080 από 1458 αποτελέσματα
1066 I.C. Trichakis, I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas,"Comparison of bootstrap confidence intervals for an ANN model of a karstic aquifer response," Hydrological Processes, vol. 25, no. 18, pp. 2827–2836, Aug. 2011. doi: 10.1002/hyp.80442015-10-21
1067 I.C. Trichakis, I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas,"Artificial Neural Network (ANN) Based Modeling for Karstic Groundwater Level Simulation," Water Resources Management, vol. 25, no. 4, pp. 1143-1152, Mar. 2011. doi: 10.1007/s11269-010-9628-62015-10-21
1068 E.T. Psarropoulou and G.P. Karatzas,"Transient groundwater modelling with spatio-temporally variable fluxes in a complex aquifer system: new approach in defining boundary conditions for a transient flow model," Civil Engineering and Environmental Systems, vol. 29, no. 1, pp. 1-21, 2012. doi:10.1080/10286608.2011.637622 2015-10-20
1069 Z. Dokou , and G.P. Karatzas,"Saltwater intrusion estimation in a karstified coastal system using density-dependent modelling and comparison with the sharp-interface approach," Hydrological Sciences Journal, vol. 57, no. 5, pp. 985-999, 2012. doi:10.1080/02626667.2012.690070 2015-10-20
1070 N. N. Kourgialas , G. P. Karatzas and N. P. Nikolaidis, "Development of a thresholds approach for real‐time flash flood prediction in complex geomorphological river basins," Hydrological Processes, vol. 26, no. 10, pp. 1478-1494, May 2012. doi: 10.1002/hyp.82722015-10-20
1071 E. A. Varouchakis, D. T. Hristopoulos and G. P. Karatzas, "Improving kriging of groundwater level data using nonlinear normalizing transformations—a field application," Hydrological Sciences Journal, vol. 57, no. 7, pp. 1404-1419, Sep. 2012. doi: 10.1080/02626667.2012.7171742015-10-20
1072 V. Pisinaras , C. Petalas, V.A. Tsihrintzis, and G.P. Karatzas, "Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed," Hydrological Processes, vol. 27, no. 14, pp. 1973–1987, Jul. 2013. doi: 10.1002/hyp.93312015-10-20
1073 Z. Dokou , and G.P. Karatzas, "Multi-objective optimization for free-phase LNAPL recovery using evolutionary computation algorithms," Hydrological Sciences Journal, vol. 58, no. 3, pp. 671-685, 2013. doi: 10.1080/02626667.2012.7541032015-10-20
1074 N.N. Kourgialas, , and G.P. Karatzas,"A hydro-economic modelling framework for flood damage estimation and the role of riparian vegetation," Hydrological Processes, vol. 27, no. 4, pp. 515–531, Feb. 2013. doi: 10.1002/hyp.92562015-10-20
1075 E. Tapoglou , I.C. Trichakis, Z. Dokou, I.K. Nikolos, and G.P. Karatzas, "Groundwater-level forecasting under climate change scenarios using an artificial neural network trained with particle swarm optimization," Hydrological Sciences Journal, vol. 59, no. 6, pp. 1225-1239, Jun. 2014. doi: 10.1080/02626667.2013.8380052015-10-20
1076 N.N. Kourgialas and G.P. Karatzas, "A hydro-sedimentary modeling system for flash flood propagation and hazard estimation under different agricultural practices," Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 14, pp. 625-634, Mar. 2014. doi:10.5194/nhess-14-625-2014 2015-10-20
1077 E. Tapoglou , G. P. Karatzas, I. C. Trichakis and E. A. Varouchakis,"A spatio-temporal hybrid neural network-Kriging model for groundwater level simulation," Journal of Hydrology, vol. 519, Part D, pp. 3193–3203, Nov. 2014. doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.10.0402015-10-20
1078 H. Dimitroula , E. Syranidou, E. Manousaki, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, and N.Kalogerakis, "Mitigation measures for chromium-VI contaminated groundwater – The role of endophytic bacteria in rhizofiltration," Journal of Hazardous Materials, vol. 281, pp. 114–120, Jan. 2015. doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.08.0052015-10-20
1079 M.A. Lilli , D. Moraetis, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, and N. Kalogerakis, "Characterization and mobility of geogenic chromium in soils and river bed sediments of Asopos basin," Journal of Hazardous Materials, vol. 281, pp. 12–19, Jan. 2015. doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.07.0372015-10-20
1080 N.N. Kourgialas . and G.P. Karatzas,"An integrated approach for the assessment ofgroundwater contamination risk/vulnerability using analytical and numerical toolswithin a GIS framework," Hydrological Sciences, vol. 60, no. 1, pp. 111-132, 2015. doi: 10.1080/02626667.2014.8856532015-10-20
Pages: |...67 |68 |69 |70 |71 | 72 |73 |74 |75 |76 |77 |...