Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1081-1095 από 1291 αποτελέσματα
1081 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis ,N.Lagaros ,M.Fragiadakis ," Reliability based optimization of steel frames under seismic loading conditions usingevolutionary computation,"J. of Theor.l and Ap. Mech.,vol.42,no.3,pp.585-608,2004.2015-10-08
1082 Y. Tsompanakis ,M. Papadrakakis ,"Large-scale reliability-based structural optimization,"Struct. and Multidis. Optim. ,vol . 26 ,no. 6 ,pp. 429-440. doi: 10.1007/s00158-003-0369-5 2015-10-08
1083 N. Lagaros ,M. Fragiadakis ,M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis, " Structural optimization: a tool for evaluating seismic design procedures,"Eng. Struc. ,vol 28,no. 12,pp. 1623-1633. doi : 10.1016/j.engstruct.2006.02.0142015-10-08
1084 N. D. Lagaros, M. Papadrakakis, M. Fragiadakis, G. Stefanou ,"Neural network aided stochastic computations and earthquake engineering," vol. 14,no.2,pp.251-275.20072015-10-08
1085 P.Psarropoulos,Yi Tsompanakis ,Y. Karabatsos," Effects of local site conditions on the seismic response of municipal solid waste landfills ," Soil Dyn. and Earth. Eng. ,vol. 27 ,no. 6 ,pp. 553-563. doi: 10.1016/j.soildyn.2006.10.0042015-10-08
1086 V. Zania ,Y.Tsompanakis ,P. Psarropoulos , "Seismic distress and slope instability of municipal solid waste landfills ,"J. of Earth. Engi. ,vol. 12 ,no. 2 ,pp. 312-340. doi :10.1080/136324607015746052015-10-08
1087 V. Zania ,P. Psarropoulos ,Y. Karabatsos ,Y. Tsompanakis ,"Inertial distress of waste landfills,"Comp. and Str. ,vol 86 ,no.7, pp. 642-651. doi : 10.1016/j.compstruc.2007.07.0112015-10-08
1088 P.s Psarropoulos ,Y. Tsompanakis ," Stability of tailings dams under static and seismic loading," Can. Geot. J. ,vol 45 ,no. 5, pp. 663-675. doi: 10.1139/T08-0142015-10-08
1089 P. Psarropoulos, Y. Tsompanakis ,G. Papazafeiropoulos ,"Effects of soil non-linearity on the seismic response of restrained retaining walls ,"Struct. and Infr.Eng., vol.7 no. 12 ,pp. 1-12.doi: 10.1080/157324709034196772015-10-08
1090 Y. Tsompanakis ,N. Lagaros ,P. Psarropoulos ,E. C. Georgopoulos , " Simulating the seismic response of embankments via artificial neural networks " ,Advances in Eng. Soft., vol. 40 ,no. 8 , pp.640-651,2009.doi: 10.1016/j.advengsoft.2008.11.0052015-10-08
1091 N. Lagaros ,Y. Tsompanakis, P. Psarropoulos ,E. C. Georgopoulos , "Computationally efficient seismic fragility analysis of geostructures ",Comp. and Struct., vol. 87 ,no. 19-20 ,pp. 1195-1203,2009 .doi : 10.1016/j.compstruc.2008.12.0012015-10-08
1092 D M. Frangopol ,Y. Tsompanakis ,"Structural safety [Special Issue: Optimization under uncertainty with emphasis on structural applications] ", Struc. Saf. ,vol. 31 no.6 ,pp.449-449,2009. doi : 10.1016/j.strusafe.2009.07.001 2015-10-08
1093 Y. Tsompanakis ," Vulnerability assessment of structures and infrastructures ",Struc. and Infr. Engineering ,vol. 6,no.1-2,pp.1-1,2010. doi:10.1080/157324708026637482015-10-08
1094 A. Kremen ,Y.Tsompanakis , " Application of dynamic programming to evaluate the slope stability of a vertical extension to a balefill", Intern. Solid Was.and Public Clean. Assoc. ,vol. 28,no.4,pp. 373-382,2010.doi :10.1177/0734242X093547672015-10-08
1095 V. Zania ,P. Psarropoulos ,Y.Tsompanakis ," Base sliding and dynamic response of landfills ",Adv. in Eng. Software vol.41,no.2,pp. 349-358.2010.doi :0.1016/j.advengsoft.2009.06.0122015-10-08
Pages: |...68 |69 |70 |71 |72 | 73 |74 |75 |76 |77 |78 |...