Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1081-1095 από 1458 αποτελέσματα
1081 E. A. Varouchakis, G. P. Karatzas and G. P. Giannopoulos, "Impact of irrigation scenarios and precipitation projections on the groundwater resources of Viannos Basin at the island of Crete, Greece," Environmental Earth Sciences, vol. 73, no. 11, pp. 7359-7374, Jun. 2015. doi: 10.1007/s12665-014-3913-22015-10-20
1082 N.N. Kourgialas , Z. Dokou, and G.P. Karatzas, "Statistical analysis and ANN modeling for predicting hydrological extremes under climate change scenarios: The example of a small Mediterranean agro-watershed," Journal of Environmental Management, vol. 154, pp. 86–101, May. 2015. doi: 10.1016/j.jenvman.2015.02.0342015-10-20
1083 N.N. Kourgialas , and G.P. Karatzas "A modeling approach for agricultural water management in citrus orchards: cost-effective irrigation scheduling and agrochemical transport simulation," Environmental Monitoring and Assessment, vol. 187, no. 7, Jul. 2015. doi: 10.1007/s10661-015-4655-72015-10-20
1084 G.P. Karatzas and Z. Dokou, "Optimal management of saltwater intrusion in the coastal aquifer of Malia, Crete (Greece), using particle swarm optimization," Hydrogeology Journal, vol. 23, no. 6 ,pp. 1181-1194, Sept. 2015. doi: 10.1007/s10040-015-1286-62015-10-20
1085 A. E. K. Vozinaki, G. P. Karatzas, I. A. Sibetheros and E. A. Varouchakis,"An agricultural flash flood loss estimation methodology: the case study of the Koiliaris basin (Greece), February 2003 flood," Natural Hazards, vol. 79, no. 2, pp. 899-920, Nov. 2005. doi: 10.1007/s11069-015-1882-82015-10-20
1086 S. Nerantzaki ,G. Giannakis ,D. Efstathiou ,N.P. Nikolaidis , I. Sibetheros, G.P. Karatzas, and I. Zacharias, "Modeling sediment transport and assessing impactof climate change in a karstic mediterranean watershed," Science of the TotalEnvironment, vol. 538, pp. 288-297, Dec. 2005. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.07.0922015-10-20
1087 Z. Mitraka, N. Chrysoulakis, Y. Kamarianakis, P. Partsinevelos, A. Tsouchlaraki, "Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery", Remote Sen. of Envir. ,vol.117,pp.125–134,2012.doi:10.1016/j.rse.2011.06.0252015-10-19
1088 A. Tsouchlaraki, G. Achilleos, Z. Nasioula, A. Nikolidakis,(2010).A System for monitoring environmental quality of urban road network and for supporting decision makers. Wseas Transactions on Environment and Development [online].Available: http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2010/89-391.pdf2015-10-19
1089 T. Tsoutsos A. Tsouchlaraki ,M. Tsiropoulos ,J. Kaldelis ,"Visual impact evaluation methods of wind parks: application for a Greek Island”, Wind Eng., vol. 33,no.1 , pp.83-92,2009.doi:10.1260/0309-524X.33.1.832015-10-19
1090 T. Tsoutsos, A. Tsouchlaraki, M. Tsiropoulos, M. Serpetsidakis, "Visual impact evaluation of a wind park in a Greek island”, App.Energy, vol. 86,no. 4, pp. 546-553, 2009.doi:10.1016/j.apenergy.2008.08.0132015-10-19
1091 A. Tsouchlaraki, E. Zoaki .(2008).Investigation of environmental quality of roads in Heraklion, Crete. Wseas Transactions on Environment and Development [online].Available: http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2008/31-427.pdf2015-10-19
1092 A. Tsouchlaraki "Exploring the effect of demographic elements on the evaluation of the scenic beauty of various landforms-Preliminary results” Intern. J. of Design and Nature, vol. 1, no. 3 , pp. 247-257,2007.doi: 10.2495/D&N-V2-N3-247-2572015-10-19
1093 A.Tsouchlaraki , “Investigation of indices for the automated quantification of landscape qualitative characteristics using digital ground photographs” Inter. J. of Sustainable Plan. and Development, vol. 1, no. 2 , pp. 233-249, 2006.doi:10.2495/SDP-V1-N2-233-2492015-10-19
1094 A. Tsouchlaraki “An algorithm for digital relief visualisation capable for extracting measurment information and using GIS technology”, Geoc. Intern. , vol. 21, no. 1, pp. 71-76,2006.doi:10.1080/101060406085423762015-10-19
1095 A. Tsouchlaraki “A method for digital relief visualization based on terrestrial photogrammetry using GIS technology”, Intern. J. of Sustainable Devel. and Planning, vol. 1, no. 1, pp. 110-121, 2006.doi:10.2495/SDP-V1-N1-110-1212015-10-19
Pages: |...68 |69 |70 |71 |72 | 73 |74 |75 |76 |77 |78 |...