Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1081-1095 από 1364 αποτελέσματα
1081 I. K. Tsanis , H. J. Leutheusser ,"The structure of turbulent shear induced countercurrent flow,"J. of Fluid Mech.,vol. 189 ,pp 531- 552, 1988.doi: 10.1017/S00221120880011322015-10-10
1082 I.K. Tsanis, C.R. Murthy," Flow distribution in the St. Lawrence river system at Wolfe island, Kingston Basin, lake Ontario,"J. of Great Lakes Res.,vol. 16, no. 3, pp. 352–365,1990. doi: 10.1016/S0380-1330(90)71430-X2015-10-10
1083 I.K. Tsanis , A. Masse , C.R. Murthy , K. Miners ,"Summer circulation in the Kingston basin, lake Ontario,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 17, no. 1, pp. 57–73 ,1991.doi:10.1016/S0380-1330(91)71342-72015-10-10
1084 I.K. Tsanis, M. Blaisdell ,E. Bosch ,"An interactive graphic display for Eulerian and Lagrangian lake circulation modelling," Adv. in Water Res.vol. 14, no. 3, pp. 118–124,1991.doi: 10.1016/0309-1708(91)90003-72015-10-10
1085 I.K. Tsanis, F.P. Brissette ,"A wave directional spectra program for wave gage arrays," Envir. Soft. ,vol. 6,no. 3, pp. 151–160,1991. doi:10.1016/0266-9838(91)90026-M2015-10-10
1086 M. A. Blaisdell, I. K. Tsanis, Y. Krestenitis ," Modelling the steady-state circulation in a distorted physical model of the Windermere Basin,"Canadian J. of Civil Eng., vol. 18 ,no. 5 ,pp. 756-764,1991. doi: 10.1139/l91-0922015-10-10
1087 I. K. Tsanis, F. P. Brissette ,"Wave directional spectra measurements by small arrays in lake Ontario,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 18,no.3, pp. 489-506 ,1992.doi:10.1016/S0380-1330(92)71314-82015-10-10
1088 I. K. Tsanis, A. H. El-Shaarawi " Trend evaluation of water quality parameters in the Niagara and St. Lawrence Rivers," J of Envi. Moni. and Assessment,vol. 23, no. 1-3 pp. 205-218, 1992.doi:10.1007/BF004069622015-10-10
1089 F. P. Brissette, I. K. Tsanis, J. Wu ," Wave directional spectra and wave current interaction in lake St.Clair,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 19, no. 3, pp. 553–568.1993.doi:10.1016/S0380-1330(93)71241-12015-10-10
1090 I. K. Tsanis, F. P. Brissette, "Estimation of wave directional spectra from pitch roll buoy data,"J. of Water. ,vol. 120, no.1, pp. 93–115, 1994.doi:10.1061/(ASCE)0733-950X(1994)120:1(93)2015-10-10
1091 I. K. Tsanis, P. Xu, J. Marsalek ,"Estimates of toxic contaminant mean concentrations and loads from runoff water quality data,"J. of Great Lakes Res. vol. 20, no. 2, pp. 435–442 ,1994.doi:10.1016/S0380-1330(94)71160-62015-10-10
1092 I.K. Tsanis, C. Valeo, Y. Diao ,"Comparison of near-field mixing zone models for multiport diffusers in the Great Lakes ," Can. J. of Civil Engineering, vol.21 ,no. 1, pp. 141-155, 1994.doi: 10.1139/l94-0132015-10-10
1093 J. Wua , I. K. Tsanis " Pollutant transport and residence time in a distorted scale model and a numerical model,"J. of Hydr.c Research, vol. 32, no. 4, pp.583- 598, 1994.doi:10.1080/00221686.1994.97283562015-10-09
1094 P. Xu, I. K. Tsanis, W. P. Anderson, P. Kanaroglou " An economic input-output analysis for urban stormwater quality planning," Water Res. Manag., vol. 8, no. 2, pp. 155-170 ,June 1994.doi:10.1007/BF008724342015-10-09
1095 I. K. Tsanis, J. Wu, J. Marsalek " Feasibility of modeling remedial measures for microbiological pollution of the St. Clair river at Sarnia bay ,"J. of Great Lakes Res., vol. 21, no. 1, pp.138- 154, 1995. doi:10.1016/S0380-1330(95)71027-92015-10-09
Pages: |...68 |69 |70 |71 |72 | 73 |74 |75 |76 |77 |78 |...