Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1096-1110 από 1457 αποτελέσματα
1096 S. G. Mougiakakou ,A. Tsouchlaraki ,C. Cassios ,G. Matsopoulos ,K.S. Nikita ,N. Uzunoglou , “Scapeviewer : preliminary results of a landscape perception classification system based on neural network technology”, Ecol. Engineering, vol.24, no. 1-2, pp.5-15,2005.doi: 10.1016/j.ecoleng.2004.12.0032015-10-19
1097 N. Kalogerakis, and L.A. Behie,"Oxygenation capabilities of basket-type bioreactors for microcarrier cultures of anchorage-dependent cells," Bioprocess and Biosystems Engineering, vol. 17, no. 3, pp. 151-156, Jul. 1997. doi: 10.1007/s0044900503692015-10-19
1098 P. Englezos, G. Bygrave and N. Kalogerakis,"Interaction parameter estimation in cubic equations of state using binary phase equilibrium and critical point data,"Ind. Eng. Chem. Res, vol. 37, no. 5, pp. 1613–1618, Apr. 1998. doi: 10.1021/ie970645g2015-10-19
1099 A. Docoslis, N. Kalogerakis and L.A. Behie, "Dielectrophoretic forces can be safely used to retain viable cells in perfusion cultures of animal cells," Cytotechnology, vol. 30, no. 1-3, pp. 133-142, Jul. 1999. doi: 10.1023/A:1008050809217.2015-10-19
1100 E. Katsivela, E.R.B. Moore and N. Kalogerakis, "Biodegradation of aliphatic and aromatic hydrocarbons: Specificity among bacteria isolated from refinery waste sludge," Water, Air and Soil Pollution: Focus, vol. 3, no. 3, pp. 103-115, May. 2003.2015-10-19
1101 E. Katsivela, E.R.B. Moore and N. Kalogerakis, "Monitoring of the degradation activities and the diversity of the microbial community degrading refinery waste sludge," Water, Air and Soil Pollution: Focus, vol. 4, no. 4, pp. 75-85, Oct. 2004. doi: 10.1023/B:WAFO.0000044788.74647.272015-10-19
1102 D. A. Lambropoulou, E. Psillakis, T. A. Albanis and N. Kalogerakis, "Single-drop microextraction for the analysis of organophosphorous insecticides in water," Anal. Chim. Acta, vol. 516, no. 1-2, pp. 205–211, Jul. 2004. doi: 10.1016/j.aca.2004.03.0552015-10-19
1103 R. Sarika, N.Kalogerakis and D.Mantzavinos, "Treatment of olive mill effluents: Part II. Complete removal of solids by direct flocculation with poly-electrolytes," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 297–304, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0062015-10-18
1104 D. Mantzavinos, and N. Kalogerakis, "Treatment of olive mill effluents: Part I. Organic matter degradation by chemical and biological processes—an overview," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 289–295, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0052015-10-18
1105 E. Chrysafopoulou, J. Kadukova and N. Kalogerakis, "A whole-plant mathematical model for the phytoextraction of lead (Pb) by maize," Environment International, vol. 31, no. 2, pp. 255–262, Feb. 2005. doi: 10.1016/j.envint.2004.10.0022015-10-18
1106 E. Katsivela, E.R.B. Moore, D. Maroukli, C. Strömpl, D. Pieper and N. Kalogerakis, "Bacterial community dynamics during in-situ bioremediation of petroleum waste sludge in landfarming sites," Biodegradation, vol. 16, no. 2, pp. 169-180, Mar. 2005. 2015-10-18
1107 L. Vidal, A. Canals, N. Kalogerakis and E. Psillakis ,"Headspace single-drop microextraction for the analysis of chlorobenzenes in water samples," J. Chromatogr. A, vol. 1089, no. 1-2, pp. 25–30, Sept. 2005. doi: 10.1016/j.chroma.2005.06.0582015-10-18
1108 N. Kalogerakis, D. Paschali, V. Lekaditis, A. Pantidou, K. Eleftheriadis and M. Lazaridis,"Indoor air quality—bioaerosol measurements in domestic and office premises," Journal of Aerosol Science, vol. 36, no. 5-6, pp. 751–761, Jun. 2005. doi: 10.1016/j.jaerosci.2005.02.0042015-10-18
1109 M. Lazaridis, V. Aleksandropoulou, J. Smolík, J. E. Hansen, T. Glytsos, N. Kalogerakis and E. Dahlin, "Physico-chemical characterization of indoor/outdoor particulate matter in two residential houses in Oslo, Norway: measurements overview and physical properties – URBAN-AEROSOL Project," Indoor Air, vol. 16, no. 4, pp. 282–295, Aug. 2006. doi: 10.1111/j.1600-0668.2006.00425.x2015-10-18
1110 T. Velegraki, I.Poulios, M. Charalabaki, N.Kalogerakis, P.Samaras and D.Mantzavinos,"Photocatalytic and sonolytic oxidation of acid orange 7 in aqueous solution," Applied Catalysis B: Environmental, vol. 62, no. 1-2, pp. 159–168, Jan. 2006. doi: 10.1016/j.apcatb.2005.07.0072015-10-18
Pages: |...69 |70 |71 |72 |73 | 74 |75 |76 |77 |78 |79 |...