Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1126-1140 από 1317 αποτελέσματα
1126 S. Foteinis, N. G. Kallithrakas-Kontos and C. Synolakis,"Heavy metal distribution in opportunistic beach nourishment: a case study in Greece," Sci. World J., vol. 2013, 2013. doi:10.1155/2013/472149 2015-10-06
1127 S. Foteinis, K. Mpizoura, G. Panagopoulos, E. Chatzisymeon, N. Kallithrakas-Kontos and E. Manutsoglu, "A novel use of the caesium-137 technique to estimate human interference and historical water level in a Mediterranean Temporary Pond," J. Environ. Radioact., vol. 127, pp. 75–81, Jan. 2014. doi:10.1016/j.jenvrad.2013.10.0072015-10-06
1128 D. Moraetis,G.E. Christidis , V.Perdikatsis , "Ion exchange equilibrium and structuralchanges in clinoptilolite irradiated with β- and γ-radiation. Part II: Divalent cations ",Eur. J. Mineral ,vol.20, no.4.,pp.603-620 ,2008. doi :10.1127/0935-1221/2008/0020-18022015-10-01
1129 T. Tsoutsos, I. Tsitoura, D. Kokologos, K.Kalaitzakis ,"Sustainable siting process in large wind farms case study in Crete ",Ren. En. , vol. 75,pp. 474-480 , 2015.doi :10.1016/j.renene.2014.10.0202015-09-27
1130 T. Tsoutsos, S. Tournaki, I. Weiss, S. Caneva, S. Arancón, G. Masson, M. Latour, H. Auer, G.Lettner, W. Sinke, C. Olson, A.C. Veltkamp, F. Pause, F. De Mango, L. Bastone, M. Raganella, C. Dalla Chiesa, G. Strbac, D. Pudjianto, C. Montoya, R. Vázquez, S. Guilmard, "Photovoltaics competitiveness in Middle East and North Africa countries the European project PV PARITY ",Int. J. of Sust. En. ,vol. 34 ,no.3-4 ,pp. 202-210, 2015 .doi :10.1080/14786451.2013.8637742015-09-27
1131 D. Kolokotsa, T. Tsoutsos, S. Papantoniou , "Energy conservation techniques for hospital buildings ",Adv. in Buil. Ener. Res. ,vol 6, no 1, pp.159-172 ,2012 .doi :10.1080/17512549.2012.6720072015-09-27
1132 M. Frangou, T. Tsoutsos, N. Sakellariou ," Sustainability assessment of a solar thermal power project in Mediterranean application in the island of Crete " Eco. Indi. ,vol. 18, pp. 379-386,2012. doi :10.1016/j.ecolind.2011.12.0032015-09-27
1133 D. Kokologos, I. Tsitoura, V.Kouloumpis, T. Tsoutsos ,"Visual impact assessment method for wind parks: A case study in Crete ",L. Use Pol. ,vol. 39, pp. 110–120 . Jul. 2014.doi :10.1016/j.landusepol.2014.03.0142015-09-27
1134 T.Tsoutsos, V. Kouloumpis, A. Kalogerakis. (2007).Thermal use of biofuels in buildings: Εnvironmental and economic evaluation.Fresenius Environmental Bulletin [online] .Available: http://www.cabdirect.org/abstracts/20073163560.html2015-09-27
1135 A. Spanaki, D. Kolokotsa, T.Tsoutsos, I. Zacharopoulos ,"Theoretical and experimental analysis of a novel low emissivity water pond in summer ",Sol. Ener. ,vol. 86, no.11, pp. 3331–3344 , Nov. 2012 .doi :10.1016/j.solener.2012.08.0172015-09-27
1136 M.Mandalaki, S. Papantoniou, T. Tsoutsos ,"Assessment of energy production from photovoltaic modules integrated in typical shading devices ",Sust. Cit. and So.,vol.10,pp.222-231 ,2014.doi :10.1016/j.scs.2013.09.0012015-09-27
1137 A. Spanaki, D.Kolokotsa, T. Tsoutsos, I. Zacharopoulos,"Assessing the passive cooling effect of the ventilated pond protected with a reflecting layer ",Ap. Ener.vol. 123, pp. 273–280 , June 2014 . doi :10.1016/j.apenergy.2014.02.0402015-09-27
1138 E.G. Koukios, L.A. Pyrgiotis, T.D. Tsoutsos, M.N. Christensen ,"The role of bioenergy in the energy system of Aperathou village ",Ene. ,vol. 16, no. 9, pp. 1213–1214,Sept.r 1991 .doi :10.1016/0360-5442(91)90055-Q2015-09-27
1139 T. Tsoutsos, M. Chatzakis, I. Sarantopoulos, A. Nikologiannis, N. Pasadakis ,"Effect of wastewater irrigation on biodiesel quality and productivity from castor and sunflower oil seeds ", Ren. En., vol. 57, pp. 211–215,Sept.2013.doi :10.1016/j.renene.2013.01.0502015-09-27
1140 T. Tsoutsos, S. Tournaki, C. A.r de Santos, R. Vercellotti ,"Nearly zero energy buildings application in Mediterranean hotels ",En. Proc.,vol .42,pp.230-238 , 2013. doi :10.1016/j.egypro.2013.11.0232015-09-27
Pages: |...71 |72 |73 |74 |75 | 76 |77 |78 |79 |80 |81 |...