Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1126-1140 από 1458 αποτελέσματα
1126 I.Karafyllis, C.Kravaris , and N. Kalogerakis ,"Relaxed Lyapunov criteria for robust global stabilisation of non-linear systems," International Journal of Control, vol. 82, no. 11, pp. 2077-2094, Sept. 2009. doi: 10.1080/002071709029120492015-10-15
1127 M.S.Fountoulakis, S. Terzakis, N. Kalogerakis, and T. Manios, " Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and linear alkylbenzene sulfonates from domestic wastewater in pilot constructed wetlands and a gravel filter," Ecological Engineering,vol. 35, no. 12, pp. 1702–1709, Dec. 2009. doi: 10.1016/j.ecoleng.2009.06.0112015-10-15
1128 M.S. Fountoulakis, S. Terzakis, A. Chatzinotas, H. Brix, N. Kalogerakis, and T. Manios,"Pilot-scale comparison of constructed wetlands operated under high hydraulic loading rates and attached biofilm reactors for domestic wastewater treatment," Science of the Total Environment, vol. 407, no. 8, pp. 2996-3003, Apr. 2009. doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.01.0052015-10-14
1129 F. Federici, F. Fava, N. Kalogerakis, and D. Mantzavinos,"Valorisation of agro-industrial by-products, effluents and waste: concept, opportunities and the case of olive mill wastewaters," Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 84, no. 6, pp. 895–900, Jun. 2009. doi: 10.1002/jctb.21652015-10-14
1130 E.Manousaki ,F. Kokkali and N. Kalogerakis , "Influence of salinity on lead and cadmium accumulation by the salt cedar (Tamarix smyrnensis Bunge), Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 84, no. 6, pp. 877–883, Jun. 2009. doi: 10.1002/jctb.21772015-10-14
1131 E. Manousaki and N. Kalogerakis, "Phytoextraction of Pb and Cd by the Mediterranean saltbush (Atriplex halimus L.): metal uptake in relation to salinity," Environmental Science and Pollution Research, vol. 16, no. 7,pp. 844-854, Nov. 2009. doi: 10.1007/s11356-009-0224-32015-10-14
1132 M.Nikolopoulou and N. Kalogerakis, "Biostimulation strategies for fresh and chronically polluted marine environments with petroleum hydrocarbons," Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 84, no. 6, pp. 802–807, Jun. 2009. doi: 10.1002/jctb.21822015-10-14
1133 P.Karageorgos, M.Latos, C.Kotsifaki, M. Lazaridis, N. Kalogerakis, "Treatment of unpleasant odors in municipal wastewater treatment plants," Water Science and Technology, vol. 61, no. 10, pp. 2635-2644, 2010. doi: 10.2166/wst.2010.211.2015-10-14
1134 K.E.Lasaridi, G. Katsabanis, A. Kyriacou, T. Maggos, T. Manios, M. Fountoulakis, N. Kalogerakis, P. Karageorgos and E. Stentiford, "Assessing odour nuisance from wastewater treatment and composting facilities in Greece," Waste Manag Res, vol. 28, no. 11, pp. 977-984, 2010. doi: 10.1177/0734242X103726602015-10-14
1135 E.Chatzisymeon ,S. Fierro ,I. Karafyllis , D.Mantzavinos ,N. Kalogerakis, and A.Katsaounis, "Anodic oxidation of phenol on Ti/IrO2 electrode: Experimental studies," Catalysis Today, vol. 151, no. 1-2, pp. 185–189, Prl. 2010. doi: 10.1016/j.cattod.2010.02.0762015-10-14
1136 M. Patoni, T. Passadis, and N. Kalogerakis , "Electrolytic pretreatment of olive mill wastewater (OMW) for methane to hydrogen production," Separation Science and Technology, vol. 45, no. 11, pp. 1529-1537, 2010. doi: 10.1080/01496395.2010.4874552015-10-14
1137 M. Patoni, N. Kalogerakis," Effect of acclimatization factors on reproducibility of biogas production in anaerobic cultures from electrochemically pre-treated or filtered olive mill wastewater," Desalination and Water Treatment, vol. 23, no. 1-3, pp. 206-213, 2010. doi: 10.5004/dwt.2010.20852015-10-14
1138 E. Chalvatzaki, I. Kopanakis, M. Kontaksakis, T. Glytsos, N. Kalogerakis, M. Lazaridis, "Measurements of particulate matter concentrations at a landfill site (Crete, Greece)," Waste Management, vol. 30, no. 11, pp. 2058–2064, Nov. 2010, doi: 10.1016/j.wasman.2010.05.0252015-10-14
1139 E. Manousaki, and N. Kalogerakis, "Halophytes—An Emerging Trend in Phytoremediation," International Journal of Phytoremediation, vol. 13, no. 10, pp.959-969, 2011. doi: 10.1080/15226514.2010.5322412015-10-14
1140 D. Moraetis, F.E. Stamati, N.P. Nikolaidis, and N. Kalogerakis, "Olive mill wastewater irrigation of maize: Impacts on soil and groundwater," Agricultural Water Management, vol. 98, no. 7, pp. 1125–1132, May. 2011. doi: 10.1016/j.agwat.2011.02.0062015-10-14
Pages: |...71 |72 |73 |74 |75 | 76 |77 |78 |79 |80 |81 |...