Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1141-1155 από 1362 αποτελέσματα
1141 I. N. Daliakopoulos ,I. K. Tsanis , “A weather radar data processing module for storm event analysis,” J. of Hydroinformatics, vol.14,no. 2, pp.332–344, 2012. doi: 10.2166/hydro.2011.1182015-10-09
1142 A. G. Koutroulis, M. G. Grillakis, I.K. Tsanis, V. Kotroni, K. Lagouvardos, " Lightning activity, rainfall and flash flooding - occasional or interrelated events? A case study in the island of Crete ,"Na. Hazards and Ear. Sys. Sciences ,vol. 12,no.4,pp.881-891, 2012.doi: 10.5194/nhess-12-881-20122015-10-09
1143 E. K. Vrochidou , I. K. Tsanis , "Assessing precipitation distribution impacts on droughts on the island of Crete." Natural Haz. and Earth Syst. Sciences ,vol. 12,no.4,pp.1159-1171,2012.doi:10.5194/nhess-12-1159-20122015-10-09
1144 M. G. Grillakis, A. G. Koutroulis, I. K. Tsanis ,"Multisegment statistical bias correction of daily GCM precipitation output,"J. Geop. Research,vol.118,no.8,pp.3150–3162,2012.doi:10.1002/jgrd.503232015-10-09
1145 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis ,E. Hinton, J. Sienz , " Advanced solution methods in topology optimization and shape sensitivity analysis,"Eng. Comp. vol. 13 ,no.5 ,pp. 57-90,1996. doi: 10.1108/026444096101206962015-10-08
1146 M. Papadrakakis ,N. Lagaros , Y. Tsompanakis ," Structural optimization using evolution strategies and neural networks," Computer Meth. in App. Mechanics and Engin. ,vol. 156 ,no. 1-4 ,pp. 309-333,1998. doi: 10.1016/S0045-7825(97)00215-62015-10-08
1147 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis , " Domain decomposition methods for parallel solution of sensitivity analysis problems ," Intern. J. for Num.l Methods in Engin. ,vol. 44 ,no. 2 , pp.281 - 303,1999.doi: 10.1002/(SICI)1097-0207(19990120)44:2<281::AID-NME512>3.0.CO;2-12015-10-08
1148 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis ,N. Lagaros ,"Structural shape optimization using evolution strategies ,"Engin. Optim. ,vol. 31,no.4,pp.515-540 ,1999.doi :10.1080/030521599089413852015-10-08
1149 M. Papadrakakis ,N. Lagaros , Y. Tsompanakis , " Optimization of large-scale 3-D trusses using evolution strategies and neural network ,"Intern. J.of Space Str. ,vol.14 ,no. 3 ,pp. 211-223,1999. doi: 10.1260/02663519914948302015-10-08
1150 Y. Tsompanakis ,M. Papadrakakis ," Efficient computational methods for large-scale structural optimization ,"Intern. J. of Comp. Eng. Science ,pp. 331-354,2000. doi: 10.1142/S146587630000015X2015-10-08
1151 M. Papadrakakis, N. D. Lagaros, Y. Tsompanakis , V. Plevris ,"Large scale structural optimization: Computational methods and optimization algorithms,"Arch. of Comp. Meth. in Engin.,vol. 8,no.3,pp.239-301,2001.doi :10.1007/BF027366452015-10-08
1152 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis ,N.Lagaros ,M.Fragiadakis ," Reliability based optimization of steel frames under seismic loading conditions usingevolutionary computation,"J. of Theor.l and Ap. Mech.,vol.42,no.3,pp.585-608,2004.2015-10-08
1153 Y. Tsompanakis ,M. Papadrakakis ,"Large-scale reliability-based structural optimization,"Struct. and Multidis. Optim. ,vol . 26 ,no. 6 ,pp. 429-440. doi: 10.1007/s00158-003-0369-5 2015-10-08
1154 N. Lagaros ,M. Fragiadakis ,M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis, " Structural optimization: a tool for evaluating seismic design procedures,"Eng. Struc. ,vol 28,no. 12,pp. 1623-1633. doi : 10.1016/j.engstruct.2006.02.0142015-10-08
1155 N. D. Lagaros, M. Papadrakakis, M. Fragiadakis, G. Stefanou ,"Neural network aided stochastic computations and earthquake engineering," vol. 14,no.2,pp.251-275.20072015-10-08
Pages: |...72 |73 |74 |75 |76 | 77 |78 |79 |80 |81 |82 |...