Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1141-1155 από 1458 αποτελέσματα
1141 E. Manousaki and N. Kalogerakis, "Halophytes present new opportunities in phytoremediation of heavy metals and saline soils,"Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 50, no. 2, pp. 656–660, 2011. doi: 10.1021/ie100270x2015-10-14
1142 D. Moraetis, N.P. Nikolaidis, G.P. Karatzas, Z. Dokou, N. Kalogerakis, L.H.E. Winkelb and A. Palaiogianni-Bellou, "Origin and mobility of hexavalent chromium in North-Eastern Attica, Greece," Appl. Geochem., vol. 27, no. 6, pp. 1170–1178, Jun. 2012. doi: 10.1016/j.apgeochem.2012.03.0052015-10-12
1143 M. Nikolopoulou, N. Pasadakis, and N. Kalogerakis, "Evaluation of autochthonous bioaugmentation and biostimulation during microcosm-simulated oil spills," Marine Pollution Bulletin, vol. 72, no. 1, pp. 165–173, Jul. 2013. doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.04.0072015-10-11
1144 N. Kalogerakis, Maria Politi, S. Foteinis, E. Chatzisymeona, and D. Mantzavinos, "Recovery of antioxidants from olive mill wastewaters: A viable solution that promotes their overall sustainable management," Journal of Environmental Management, vol. 128, pp. 749–758, Oct. 2013. doi: 10.1016/j.jenvman.2013.06.0272015-10-11
1145 M. Nikolopoulou, P. Eickenbusch, N. Pasadakis, D. Venieri and N. Kalogerakis, "Microcosm evaluation of autochthonous bioaugmentation to combat marine oil spills," New Biotechnology, vol. 30, no. 6, pp. 734–742, Sept. 2013. doi: 10.1016/j.nbt.2013.06.0052015-10-11
1146 J. Borrero, J. Dolan ,C. E. Synolakis, " Tsunami sources within the Eastern SantaBarbara channel," Geoph. Res. Letters,vol. 28,no. 4 pp. 643–647,2001.doi:10.1029/2000GL0119802015-10-11
1147 E.A Okal, C. E. Synolakis, G. J. Fryer, P. Heinrich,J. C. Borrero, C. Ruscher, D. Arcas, ,G. Guille, D. Rousseau, "A field survey of the 1946 tsunami in the far field," Seism. Res. Letters,vol. 73,no. 4 ,pp. 490–503,2002.doi:10.1785/gssrl.73.4.4902015-10-11
1148 J. C. Borrero, J. Bu, C. Saiang, B. Uslu, J. Freckman, B. Gomer, E.A. Okal, C.E. Synolakis, " Field survey and preliminary modeling of the Wewak, Papua New Guinea earthquake and tsunami of September 9, 2002," Seism. Res. Letters,vol. 74,no.4 pp. 393–405,2002.doi:10.1785/gssrl.74.4.3932015-10-10
1149 E. A. Okal, G. Plafker, C. E. Synolakis, J. C. Borrero.(2003).Near-field survey of the 1946 Aleutian tsunami on Unimak and Sanak Islands. Bullitin of the Seismological Society of America[online].pp. 1226–1234.Available: http://www.earth.northwestern.edu/people/emile/PDF/EAO154.pdf2015-10-10
1150 L. Philip ,F. Liu, P. Lynett, C. E. Synolakis, " Analytical solutions for forced long waves on a sloping beach, : J.l of Fluid Mech., vol. 478,pp. 101–109.2003.doi:10.1017/S00221120020033852015-10-10
1151 M. R. Legg, J. C. Borrero, C. E. Synolakis ,"Tsunami hazards associated with the catalina fault in Southern California," Eart. Spect. , vol. 20, no. 3, pp. 917-950,2004.doi:10.1193/1.17735922015-10-10
1152 E. A. Okal, J Borrero , C. E. Synolakis,"The earthquake and tsunami of 1865 November 17: evidence for far-field tsunami hazard from Tonga",Geophys. J. Int. , vol. 157 ,no.1,pp.164-174,2004.doi: 10.1111/j.1365-246X.2004.02177.x2015-10-10
1153 E. A. Okal ,C. E. Synolakis ,"Source discriminants for near-field tsunamis ,"Geop. J. Intern., vol. 158,no.3, pp. 899–912,2004.doi:10.1111/j.1365-246X.2004.02347.x2015-10-10
1154 J. C. Borrero, M. R. Legg ,C. E. Synolakis ," Tsunami sources in the southern California bight," Geoph. Res. Letters,vol. 28 ,no. 4 ,pp. 643–646,2004.doi:10.1029%2f2004GL0200782015-10-10
1155 P. L. Liu, T. Wu, F. Raichlen, C. E. Synolakis, J. C. Borrero,"Runup and rundown generated by three-dimensional sliding masses," J. of Fluid Mech., vol. 536 ,no. 1 ( pp. 107-144 ,2005.doi:10.1017/S00221120050047992015-10-10
Pages: |...72 |73 |74 |75 |76 | 77 |78 |79 |80 |81 |82 |...