Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1156-1170 από 1458 αποτελέσματα
1156 C.E.Synolakis, "India must cooperate on tsunami warning systems, " Nature, vol. 434,pp. 17– 18,2005.doi:10.1038/434017d2015-10-10
1157 E. A. Okal, H. M. Fritz, P. E. Raad, C. Synolakis, Y. Al-Shijbi5, M. A. Saifi5 ,"Oman field survey after the December 2004 Indian Ocean tsunami," Earth.Spec.,vol. 22, no. 3, pp. 203-218 ,2006.doi: 10.1193/1.22026472015-10-10
1158 H. M. Fritz, J. C. Borrero, C. E. Synolakis, J. Yoo ,"2004 Indian Ocean tsunami flow velocity measurements from survivor videos ",Geoph. Research Let. ,vol. 33,no.24 ,2006.doi:10.1029/2006GL0267842015-10-10
1159 H. M. Fritz1, C. E. Synolakis, B. G. McAdoo ," Maldives field survey after the December 2004 Indian Ocean tsunami ,"Earth. Spectra , vol. 22 ,no.,pp. 137–154,2006.doi:10.1193/1.22019732015-10-10
1160 C. E. Synolakis, L. Kong," Runup measurements of the December 26, 2004 tsunami,"Earth. Spectra ,vol.22, no.3, pp. 67-91,2006.doi: 10.1193/1.22183712015-10-10
1161 E.N Bernard, H.O Mofjeld, V. Titov, C.E Synolakis, F.I González ,"Tsunami: scientific frontiers, mitigation, forecasting and policy implications ,"Phil. Trans.,vol.364 ,no. 1845 ,pp. 1989-2007,2006.doi:10.1098/rsta.2006.18092015-10-10
1162 B. M. Sumer, A. Ansal, K. O. Cetin, J. Damgaard, A. R. Gunbak, N. O. Hansen, A. Sawicki, C. E. Synolakis, A. Cevdet Yalciner, Y. Yuksel, K. Zen," Earthquake-induced liquefaction around marine structures ," J. Waterway, Port, Coastal, Ocean Eng., vol. 133,no.,pp. 55–82,2007.doi: 10.1061/(ASCE)0733-950X(2007)133:1(55)2015-10-10
1163 H. M. Fritz,W. Kongko, C. Harbitz,B. Uslu,N.Kalligeris,D. Suteja,K. Kalsum,V.Titov,A. Gusman,H. Latief,E. Santoso,S. Sujoko, H. Sunendar, C. Synolakis ," Extreme runup from the 17 July 2006 Java tsunami ," Geop. Rese. Letters ,vol.34,no.12,2007.doi:10.1029/2007GL0294042015-10-10
1164 C. E. Synolakis, E. N. Bernard, V. V. Titov, U. Kânoğlu, F. I. González ,"Validation and verification of tsunami numerical models,"Pure and App. Geoph.,vol.165 ,no.11,pp.2197-2228,soo8.doi:10.1007/s00024-004-0427-y2015-10-10
1165 L. Dengler,B. Uslu,A. Barberopoulou, J. Borrero, C. Synolakis ,"The vulnerability of Crescent City, California, to tsunamis generated by earthquakes in the Kuril Islands region of the northwestern Pacific ,"vol. 79.no.5,pp.608-619 ,2008.doi:10.1785/gssrl.79.5.6082015-10-10
1166 E. A Okal, C.E Synolakis, " Far-field tsunami hazard from mega-thrust earthquakes in the Indian Ocean," Geophys. J. Int, vol.172,no.3,pp. 995–1015,2008.doi:10.1111/j.1365-246X.2007.03674.x2015-10-10
1167 M. Heidarzadeh , M.D Pirooz , N. H. Zaker,C.E Synolakis , " Evaluating tsunami hazard in the northwestern Indian ocean," Pure and Appl. Geoph., vol.165, no.11–12, pp.2045– 2058,2008.doi:10.1007/s00024-008-0415-82015-10-10
1168 E. A. Okal, C. E. Synolakis, B. Uslu, N. Kalligeris, E. Voukouvalas ,"The 1956 earthquake and tsunami in Amorgos, Greece ,"Geophys. J. Int. ,vol.178,no.3 ,pp. 1533–1554,2009.doi:10.1111/j.1365-246X.2009.04237.x2015-10-10
1169 F. I. Gonzalez, E. L. Geist, B. Jaffe,3 U. Kanog ̆lu, H. Mofjeld, C. E. Synolakis, V. V. Titov, D. Arcas,8 D. Bellomo, D. Carlton, T. Horning, J. Johnson, J. Newman, T. Parsons,2 R. Peters, C. Peterson, G. Priest, A. Venturato, J. Weber, F. Wong, and A. Yalciner ,"Probabilistic tsunami hazard assessment at Seaside, Oregon, for nearand far-field seismic sources, " J. of Geophysical Res.-Oceans, vol. 114, 2009.doi:10.1029/2008JC0051322015-10-10
1170 C. Synolakis and S. Foteinis2,"Choking on carbon emissions from Greek academic paperwork ," vol.461 ,pp.167-167 ,2009.doi:10.1038/461167a; 2015-10-10
Pages: |...73 |74 |75 |76 |77 | 78 |79 |80 |81 |82 |83 |...