Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1156-1170 από 1271 αποτελέσματα
1156 D. Atanassova, P. Kefalas, E. Psillakis , "Measuring the antioxidant activity of olive oil mill wastewater using chemiluminescence " ,Envir. Internat. ,vol .31 ,no.2 ,pp.275– 280,2005.doi:10.1016/j.envint.2004.10.0032015-09-24
1157 A. Papadopoulou, I. P Román, A. Canals, K. Tyrovola, E. Psillakis , 'Fast screening of perfluorooctane sulfonate in water using vortex-assisted liquid–liquid microextraction coupled to liquid chromatography–mass spectrometry " ,Anal. Chim. Acta,VOL. 691,no.1 , PP. 56–61,2011.doi :10.1016/j.aca.2011.02.0432015-09-24
1158 J. C Jeffery, P.L Jones, K. LV Mann, E. Psillakis, J. A McCleverty, M. D Ward, C. M White , "Copper(II)-templated assembly of tetranuclear grid-like complexesfrom simple pyridine–pyrazole ligands ",Ch.Communicat.,vol. 2 ,pp.175-176,1997.doi : 10.1039/A606827H2015-09-24
1159 D. A Bardwell, J. C Jeffery, P. L Jones, J. A McCleverty, E. Psillakis, Z. Reeves, M.D Ward , "Lanthanide complexes of the tetradentate N-donor liganddihydrobis[3-(2-pyridyl)pyrazolyl]borate and the terdentate N-donorligand 2,6-bis(1H-pyrazol-3-yl)pyridine: syntheses, crystalstructures and solution structures based on luminescence lifetime studies " ,J. Chem. Soc., Dalton Trans.,no.12 , pp. 2079-2086, 1997.doi:10.1039/A701297G2015-09-24
1160 L.Vidal, A.Chisvert, A. Canals, .E Psillakis, A.Lapkin, F. Acosta, K. J Edler, J. A Holdaway, F.Marken , "Chemically surface modified carbon nanoparticle carrier forphenolic pollutants: Extraction and electrochemicaldetermination of benzophenone-3 and triclosan ",Anal. Chimi. Acta ,vol.616, no.1 ,pp.28–35,2008.doi:10.1016/j.aca.2008.04.0112015-09-24
1161 J .Cheng, E. Psillakis, M. R. Hoffmann and A. J. Colussi , "Acid dissociation versus molecular association of perfluoroalkyl oxoacids: environmental implications", J. Phys. Chem. A, vol.113, no. 29, pp.8152–8156, Jul. 2009. doi: 10.1021/jp90513522015-09-24
1162 K. V Mann, J. Jeffery, L. Rees, N. Harden, J. McCleverty, M. Ward, F. Mabbs, E. Psillakis, J. C Jeffery, L. H Rees, N. M Harden, J. A McCleverty, M.D Ward, D. Gatteschi, F. Totti, F. E Mabbs, E. JL McInnes, P. C Riedi, G. M Smithá, E. L McInnes, P. Riedi, G. Smith, "Tetranuclear grid-like copper(II) complexes with pyrazolate bridges: Syntheses, structures,magnetic and EPR spectroscopic properties ",J. Chem. Soc., Dalton Trans.,no.3 pp.339–348,1999.doi:10.1039/A807599I2015-09-24
1163 C. A Otter, S. M Couchman, J. C Jeffery, K. LV Mann, E. Psillakis, M.D Ward , "Complexes of a new bidentate chelating pyridyl/sulfonamide ligand with copper(II), cobalt(II) and palladium(II): crystal structures and spectroscopic properties ", Inor.a chimica acta , vol. 278, no. 2, pp. 178–184 ,1998.doi:10.1016/S0020-1693(98)00018-82015-09-24
1164 L.Sanchez-Prado, R. Barro, C. G. Jares, M. Llompart, M. Lores, C. Petrakis, N.Kalogerakis, D. Mantzavinos, E.Psillakis , "Sonochemical degradation of triclosan in water and wastewater ",Ultras. Sonochemi. , vol . 15 ,no.5 ,pp. 689–694,2008.doi:10.1016/j.ultsonch.2008.01.0072015-09-24
1165 M. Amiri, S. Shahrokhian, E. Psillakis, F. Marken , "Electrostatic accumulation and determination of triclosan in ultrathincarbon nanoparticle composite film electrodes " ,Anal. Chim. Acta ,vol.593,no.1 ,pp. 117–122.2007.doi:10.1016/j.aca.2007.04.0422015-09-24
1166 C. Vassilakis, A. Pantidou, E. Psillakis, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Sonolysis of natural phenolic compounds in aqueous solutions: degradation pathways and biodegradability ", Water Res., vol. 38, no. 13, pp. 3110–3118, Jul. 2004 doi: 10.1016/j.watres.2004.04.0142015-09-24
1167 E. Psillakis, J. C Jeffery, J. A McCleverty, M. D Ward , "Complexes of silver(I), thallium(I),lead(II) and barium(II) withbis[3-(2-pyridyl)pyrazol-1-yl]phosphinate: one-dimensional helicalchains and discrete mononuclear complexes " ,J. Chem. Soc., Dalton Trans., no.9, pp.1645-1651,2007.doi:10.1039/A700475C2015-09-24
1168 L.Vidal , C. E. Domini , N. Grane , E. Psillakis , A. Canals , "Microwave assisted headspace single-drop microextration of chlorobenzenes from water samples " ,Anal. Chim. Acta ,vol. 592 ,no. 1 ,pp.9–15.2007. doi:10.1016/j.aca.2007.03.0662015-09-24
1169 E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Development of a hollow fibre liquid phase microextraction method to monitor the sonochemical degradation of explosives in water," Anal. Chim. Acta, vol. 501, no.1, pp. 3–10, Jan. 2004 doi: 0.1016/j.aca.2003.09.0152015-09-24
1170 M. Charalabaki, E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater treatment plant effluents using hollow fibre liquid phase microextraction ", Chemosp., vol. 60, no. 5, pp. 690-698, Jul. 2005 doi: 10.1016/j.chemosphere.2005.01.0402015-09-24
Pages: |...73 |74 |75 |76 |77 | 78 |79 |80 |81 |82 |83 |...