Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1171-1185 από 1340 αποτελέσματα
1171 E. Maria, T.Tsoutsos ,"The sustainable management of renewable energy sources installations: legal aspects of their environmental impact in small Greek islands",Ener. Conv. and Manag.vol. 45, no.5, pp. 631–638 ,Mar. 2004 .doi :10.1016/S0196-8904(03)00189-42015-09-27
1172 I. Sarantopoulos, F. Che, T. Tsoutsos, V. Bakirtzoglou, W. Azangue, D. Bienvenue, F. M. Ndipen,"An evaluation of a small-scale biodiesel production technology: Case study of Mango’o village, center province, Cameroon",Phys. and Chem. of the Earth, P. A/B/C, vol :34, no. 1–2, pp. 55–58,2009. doi:10.1016/j.pce.2008.07.0052015-09-27
1173 C. Karkanias, S. N. Boemi, A. M. Papadopoulos, T. D. Tsoutsos and A. Karagiannidis, "Energy efficiency in the hellenic building sector: an assessment of the restrictions and perspectives of the market," Energy Pol., vol. 38, no.6 , pp. 2776–2784, 2010. doi: 10.1016/j.enpol.2010.01.0092015-09-27
1174 A. Spanaki, T. Tsoutsos, D.Kolokotsa , "On the selection and design of the proper roof pond variant for passive cooling purposes ", Ren. and Sust. Ener. Revi. ,vol. 15, no 8, pp. 3523–3533, Oct. 2011.doi :10.1016/j.rser.2011.05.0072015-09-27
1175 S.D. Kaminaris, T.D. Tsoutsos, D. Agoris, A.V. Machias ,"Assessing renewables-to-electricity systems: a fuzzy expert system model ",Ener. Poli.,vol. 34, no.12,pp. 1357–1366,Aug. 2006.doi :10.1016/j.enpol.2004.08.0542015-09-27
1176 T. Tsoutsos, E. Maria, V.Mathioudakis , "Sustainable siting procedure of small hydroelectric plants: The Greek experience ",Ener. Po. ,vol. 35 , no.5 , pp. 2946–2959,2007.doi :10.1016/j.enpol.2006.10.0152015-09-27
1177 S.Foteinis, V. Kouloumpis, T.Tsoutsos ,"Life cycle analysis for bioethanol production from sugar beet crops in Greece ",En. Pol. ,vol. 39, no. 9, pp.4834–4841 ,Sept. 2011.doi :10.1016/j.enpol.2011.06.0362015-09-27
1178 H. Doukas, A. Papadopoulou, N. Savvakis, T.Tsoutsos, J. Psarras , "Assessing energy sustainability of rural communities using Principal Component Analysis ",Ren. and Sust. Energ. Re.,vol. 16, no. 4, pp.1949–1957,May 2012.doi :10.1016/j.rser.2012.01.0182015-09-27
1179 M. Karagiorgas, T. Tsoutsos and A. M. Pol ,"A simulation of the energy consumption monitoring in Mediterranean hotels: application in Greece ", Energ. Buildings, vol 39, no. 4, pp. 416–426, Apr. 2007. doi: 10.1016/j.enbuild.2006.07.0082015-09-27
1180 T. D Tsoutsos ,"Marketing solar thermal technologies: strategies in Europe, experience in Greece ", Ren. Energ., vol. 26, no. 1,pp.33–46,May 2002.doi :000962015-09-27
1181 M. Karagiorgas, A. Botzios, T Tsoutsos.(2001).Industrial solar thermal applications in Greece economic evaluation, quality requirements and case studies .Renewable and Sustainable Energy Reviews,[online].Available :http://bonair.gr/data/14_1.pdf2015-09-27
1182 C. Agrafiotis, T. Tsoutsos ,"Energy saving technologies in the European ceramic sector: A systematic review ", Ap. Ther. Engin. ,vol. 21,no. 12, pp. 1231–1249 ,Aug. 2001.doi : 10.1016/S1359-4311(01)00006-02015-09-27
1183 T. Tsoutsos, I. Mavrogiannis, N. Karapanagiotis, S. Tselepis, D.Agoris ,"An analysis of the Greek photovoltaic market ",Ren. and Sust. Ener. Re.,vol. 8 ,no. 1 ,pp. 49–72 ,2004.doi :10.1016/j.rser.2003.06.0012015-09-27
1184 T.Tsoutsos, E. Papadopoulou, A. Katsiri, A. M. Papadopoulos ,"Supporting schemes for renewable energy sources and their impact on reducing the emissions of greenhouse gases in Greece",Ren. and Sust. Ener. Revi.,vol. 12, no. 7, pp. 1767–1788,Sept. 2008,.doi :10.1016/j.rser.2007.04.0022015-09-27
1185 G.P Giatrakos, T. D Tsoutsos, N. Zografakis , "Sustainable power planning for the island of Crete ",Ener. Pol.,vol. 37, no.4, pp. 1222–1238 ,Ap. 2009.doi :10.1016/j.enpol.2008.10.0552015-09-27
Pages: |...74 |75 |76 |77 |78 | 79 |80 |81 |82 |83 |84 |...