Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1171-1185 από 1458 αποτελέσματα
1171 N. Ambraseys,C. E. Synolakis,"Tsunami catalogs for the eastern Mediterranean, revisited," J. of Earth. Engineering, vol. 14 ,no.3 , pp. 309–330,2010.doi:10.1080/136324609032775932015-10-10
1172 E. A. Okal, C. E . Synolakis, N. Kalligeris, " Tsunami simulations for regional sources in the South China and adjoining Seas," Pure and App. Geoph. .vol.168,no.6 , pp.1153– 1173,2010.doi:10.1007/s00024-010-0230-x2015-10-10
1173 I. K. Tsanis , H. J. Leutheusser ,"Hydraulics of laminar open channel flow,"J.of Hydr. Research ,vol. 24,no.3,pp.193-206,1986.doi:10.1080/002216886094985422015-10-10
1174 I. K. Tsanis, H. J. Leutheusser ,"An example of transient laminar countercurrent flow,"J. Fluids Eng.,vol. 109,no.3 ,pp. 262-267.doi:10.1115/1.32426572015-10-10
1175 I. K. Tsanis , H. J. Leutheusser ,"The structure of turbulent shear induced countercurrent flow,"J. of Fluid Mech.,vol. 189 ,pp 531- 552, 1988.doi: 10.1017/S00221120880011322015-10-10
1176 I.K. Tsanis, C.R. Murthy," Flow distribution in the St. Lawrence river system at Wolfe island, Kingston Basin, lake Ontario,"J. of Great Lakes Res.,vol. 16, no. 3, pp. 352–365,1990. doi: 10.1016/S0380-1330(90)71430-X2015-10-10
1177 I.K. Tsanis , A. Masse , C.R. Murthy , K. Miners ,"Summer circulation in the Kingston basin, lake Ontario,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 17, no. 1, pp. 57–73 ,1991.doi:10.1016/S0380-1330(91)71342-72015-10-10
1178 I.K. Tsanis, M. Blaisdell ,E. Bosch ,"An interactive graphic display for Eulerian and Lagrangian lake circulation modelling," Adv. in Water Res.vol. 14, no. 3, pp. 118–124,1991.doi: 10.1016/0309-1708(91)90003-72015-10-10
1179 I.K. Tsanis, F.P. Brissette ,"A wave directional spectra program for wave gage arrays," Envir. Soft. ,vol. 6,no. 3, pp. 151–160,1991. doi:10.1016/0266-9838(91)90026-M2015-10-10
1180 M. A. Blaisdell, I. K. Tsanis, Y. Krestenitis ," Modelling the steady-state circulation in a distorted physical model of the Windermere Basin,"Canadian J. of Civil Eng., vol. 18 ,no. 5 ,pp. 756-764,1991. doi: 10.1139/l91-0922015-10-10
1181 I. K. Tsanis, F. P. Brissette ,"Wave directional spectra measurements by small arrays in lake Ontario,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 18,no.3, pp. 489-506 ,1992.doi:10.1016/S0380-1330(92)71314-82015-10-10
1182 I. K. Tsanis, A. H. El-Shaarawi " Trend evaluation of water quality parameters in the Niagara and St. Lawrence Rivers," J of Envi. Moni. and Assessment,vol. 23, no. 1-3 pp. 205-218, 1992.doi:10.1007/BF004069622015-10-10
1183 F. P. Brissette, I. K. Tsanis, J. Wu ," Wave directional spectra and wave current interaction in lake St.Clair,"J. of Great Lakes Res. ,vol. 19, no. 3, pp. 553–568.1993.doi:10.1016/S0380-1330(93)71241-12015-10-10
1184 I. K. Tsanis, F. P. Brissette, "Estimation of wave directional spectra from pitch roll buoy data,"J. of Water. ,vol. 120, no.1, pp. 93–115, 1994.doi:10.1061/(ASCE)0733-950X(1994)120:1(93)2015-10-10
1185 I. K. Tsanis, P. Xu, J. Marsalek ,"Estimates of toxic contaminant mean concentrations and loads from runoff water quality data,"J. of Great Lakes Res. vol. 20, no. 2, pp. 435–442 ,1994.doi:10.1016/S0380-1330(94)71160-62015-10-10
Pages: |...74 |75 |76 |77 |78 | 79 |80 |81 |82 |83 |84 |...