Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1186-1200 από 1340 αποτελέσματα
1186 M.Karagiorgas, T.Tsoutsos, V. Drosou, S. Pouffary, T. Pagano, G. L. Lara, J. Manuel M. Mendes , "HOTRES: renewable energies in the hotels. An extensive technical tool for the hotel industry",Ren. and Sust. Ener. Reviews ,vol.10,no.3 ,pp.198-224,2006.doi :10.1016/j.rser.2004.09.0122015-09-27
1187 T. Tsoutsos, V. Kouloumpis, T. Zafiris, S. Foteinis ,"Life cycle a ssessment for biodiesel production under Greek climate conditions",J. of Cl. Product. ,vol. 18, no. 4, pp. 328–335, Mar. 2010 .doi :10.1016/j.jclepro.2009.11.0022015-09-27
1188 T. Tsoutsos, J. Anagnostou, C. Pritchard, M. Karagiorgas, D.s Agoris , "Solar cooling technologies in Greece. An economic viability analysis",Ap. Ther. Engin.,vol .23 ,no.11 ,pp. 1427–1439,2003. doi:10.1016/S1359-4311(03)00089-92015-09-27
1189 E .I. Zoulias, R. Glockner, N. Lymberopoulos, T. Tsoutsos, I .Vosseler, O. Gavalda, H.J. Mydske, P. Taylor , " Integration of Hydrogen Energy Technologies in Stand-Alone Power System.Analysis of the Current Potential for Applications ",Ren. and Sus. Ener. Re.,vol .10 ,no.5 ,pp. 432-462 , 2006. doi :10.1016/j.rser.2004.10.0012015-09-27
1190 I. Vallios, T.Tsoutsos, G.Papadakis ,"Design of biomass district heating systems " ,Bio. and bioen., vol.33,no.4 pp.659–678,Ap. 2009 .doi :10.1016/j.biombioe.2008.10.0092015-09-27
1191 T.Tsoutsos, E. Aloumpi, Z. Gkouskos, M. Karagiorgas , "Design of a solar absorption cooling system in a Greek hospital",En. and Buil. ,vol 42, no. 2, pp. 265–272 ,Feb. 2010. doi :10.1016/j.enbuild.2009.09.0022015-09-27
1192 T.Tsoutsos, V. Gekas, K. Marketaki , "Technical and economical evaluation of solar thermal power generation ",Ren. Ener.,vol. 28, no. 6, pp. 873–886,May 2003.doi :10.1016/S0960-1481(02)00152-02015-09-27
1193 K. Venetsanos, P. Angelopoulou, T. Tsoutsos ,"Renewable energy sources project appraisal under uncertainty: the case of wind energy exploitation within a changing energy market environment",En. Pol. ,vol. 30, no. 4,pp. 293–307, Mar. 2002 .doi :10.1016/S0301-4215(01)00096-92015-09-27
1194 T. Tsoutsos, M. Drandaki, N. Frantzeskaki, E. Iosifidis, I. Kiosses ,"Sustainable energy planning by using multi-criteria analysis application in the island of Crete ",En.Pol., vol. 37,no. 5, pp. 1587–1600,May 2009.doi :10.1016/j.enpol.2008.12.0112015-09-27
1195 T.D Tsoutsos, Y. A Stamboulis .(2005) .The sustainable diffusion of Renewable Energy technologies as an example of an Innovation-Focused Policy. Tech. [online] .vol.25 (no. 7), pp.753–761.Available :http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/233421143_The_sustainable_diffusion_of_Renewable_Energy_technologies_as_an_example_of_an_Innovation-Focused_Policy/links/0deec524b31345057a000000.pdf2015-09-26
1196 T. Tsoutsos, N.Frantzeskaki, V.Gekas (2005). Environmental impacts from the solar energy technologies .Ener. Poli. [online] .vol.33,pp.289–296. Available: http://www.calepa.ca.gov/Cepc/2013/Feb28/Comments/AppA_Ex5.pdf2015-09-26
1197 D.T. Hristopulos and G. Christakos, "Renormalization group analysis of permeability upscaling " ,Stoch. Environm., Res. and Risk Asses., vol. 13, pp. 1-26,2015.doi:10.1007/s004770050036 2015-09-25
1198 J.S Fleming, K.LV. Mann, C.A. Carraz, J. C Jeffery, E. Psillakis, J. A McCleverty, M. D Ward , "Anionengesteuerter aufbau eines supramolekularen käfigkomplexes ",Ang. Chem. ,vol. 110,no.9 , pp.1315-1318,1998.doi :10.1002/(SICI)15212015-09-25
1199 E.Psillakis, P. K.A Shonfield, A.A. Jouaiti, J. P Maher, J. A McCleverty, M. D. Ward , "Redox-mediation of electron–electron spin–spin exchange interactions, |J|, in paramagnetic trinuclear molybdenum complexes: an example of a ‘J switch’",J. Chem. Soc., Dalton Trans.,vol.3 , pp.241-249, 2000.doi:10.1039/A908323E2015-09-25
1200 E. Yiantzi, N. Kalogerakis, E. Psillakis , "Vacuum-assisted headspace solid phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in solid samples ",Anal. Chim. Act. ,vol. 890, pp. 108–116,August 2015.doi:10.1016/j.aca.2015.05.0472015-09-25
Pages: |...75 |76 |77 |78 |79 | 80 |81 |82 |83 |84 |85 |...