Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1186-1200 από 1364 αποτελέσματα
1186 T. Tsoutsos, M. Chatzakis, I. Sarantopoulos, A. Nikologiannis, N. Pasadakis ,"Effect of wastewater irrigation on biodiesel quality and productivity from castor and sunflower oil seeds ", Ren. En., vol. 57, pp. 211–215,Sept.2013.doi :10.1016/j.renene.2013.01.0502015-09-27
1187 T. Tsoutsos, S. Tournaki, C. A.r de Santos, R. Vercellotti ,"Nearly zero energy buildings application in Mediterranean hotels ",En. Proc.,vol .42,pp.230-238 , 2013. doi :10.1016/j.egypro.2013.11.0232015-09-27
1188 T.D Tsoutsos, E.I Zoulias, N. Lymberopoulos, R. Glöckner , "Analysis of the Barriers for the Hydrogen Energy Technology in Stand-alone Power Systems ",W. Engin., vol.28, no.5,pp.615-619 ,2004 .doi :10.1260/03095240430280552015-09-27
1189 M. Karagiorgas, T. Tsoutsos, R. Berkmann ,"The philosol project: A strategic market development of the solar thermal sector in Southern Europe ",Ener. Conv. and Manag.,vol. 44,no.11, pp. 1885–1901,2013.doi :10.1016/S0196-8904(02)00218-22015-09-27
1190 T. Tsoutsos, S. Tournaki, Z. Gkouskos, G. Masson, J. Holden, A. Huidobro, E.Stoykova, C. Rata, A. Bacan, C. Maxoulis and A. Charalambous, "Training and certification of PV installers in Europe: a transnational need for PV industry's competitive growth", En. Pol., vol.55, pp. 593-601, Apr. 2013. doi: 10.1016/j.enpol.2012.12.0482015-09-27
1191 N. Ouachab, T. Tsoutsos , "Study of the acid pretreatment and biodiesel production from olive pomace oil ",J. of Ch. Techn.and Biotech. .vol. 88, no. 6, pp.1175–1181, June 2013.doi:10.1002/jctb.3940 2015-09-27
1192 E.Chatzisymeon, S. Foteinis, D. Mantzavinos, T. Tsoutsos, "Life Cycle Assessment of Advanced Oxidation Processes for Olive Mill Wastewater Treatment",J. of Cl. Prod.,vol. 54,pp.229-234 ,2013.doi :10.1016/j.jclepro.2013.05.0132015-09-27
1193 F. Che, I. Sarantopoulos, T. Tsoutsos, V. Gekas ,"Exploring a promising feedstock for biodiesel production in Mediterranean countries: A study on free fatty acid esterification of olive pomace oil ",Bio. and Bioen. vol. 36, pp. 427–431,Jan. 2012,doi :10.1016/j.biombioe.2011.10.0052015-09-27
1194 M. Karagiorgas, K. Galatis, M.Tsagouri, T.Tsoutsos, A. B.Valaskakis , "Solar assisted heat pump on air collectors: A simulation tool",Sol. Ener. ,vol. 84, no. 1, pp. 66–78,2010.doi :10.1016/j.solener.2009.10.0072015-09-27
1195 E. Maria, T.Tsoutsos ,"The sustainable management of renewable energy sources installations: legal aspects of their environmental impact in small Greek islands",Ener. Conv. and Manag.vol. 45, no.5, pp. 631–638 ,Mar. 2004 .doi :10.1016/S0196-8904(03)00189-42015-09-27
1196 I. Sarantopoulos, F. Che, T. Tsoutsos, V. Bakirtzoglou, W. Azangue, D. Bienvenue, F. M. Ndipen,"An evaluation of a small-scale biodiesel production technology: Case study of Mango’o village, center province, Cameroon",Phys. and Chem. of the Earth, P. A/B/C, vol :34, no. 1–2, pp. 55–58,2009. doi:10.1016/j.pce.2008.07.0052015-09-27
1197 C. Karkanias, S. N. Boemi, A. M. Papadopoulos, T. D. Tsoutsos and A. Karagiannidis, "Energy efficiency in the hellenic building sector: an assessment of the restrictions and perspectives of the market," Energy Pol., vol. 38, no.6 , pp. 2776–2784, 2010. doi: 10.1016/j.enpol.2010.01.0092015-09-27
1198 A. Spanaki, T. Tsoutsos, D.Kolokotsa , "On the selection and design of the proper roof pond variant for passive cooling purposes ", Ren. and Sust. Ener. Revi. ,vol. 15, no 8, pp. 3523–3533, Oct. 2011.doi :10.1016/j.rser.2011.05.0072015-09-27
1199 S.D. Kaminaris, T.D. Tsoutsos, D. Agoris, A.V. Machias ,"Assessing renewables-to-electricity systems: a fuzzy expert system model ",Ener. Poli.,vol. 34, no.12,pp. 1357–1366,Aug. 2006.doi :10.1016/j.enpol.2004.08.0542015-09-27
1200 T. Tsoutsos, E. Maria, V.Mathioudakis , "Sustainable siting procedure of small hydroelectric plants: The Greek experience ",Ener. Po. ,vol. 35 , no.5 , pp. 2946–2959,2007.doi :10.1016/j.enpol.2006.10.0152015-09-27
Pages: |...75 |76 |77 |78 |79 | 80 |81 |82 |83 |84 |85 |...