Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1186-1200 από 1268 αποτελέσματα
1186 V. E. Katzourakis , C. V. Chrysikopoulos , "Mathematical modeling of colloid and virus cotransport in porous media: Application to experimental data" ,Advanc. in Wat. Resour.,vol. 68,pp. 62–73,2014.doi:10.1016/j.advwatres.2014.03.0012015-09-23
1187 S. C. James ,T. K. Bilezikjian , C. V. Chrysikopoulos , "Contaminant transport in a fracture with spatially variable aperturein the presence of monodisperse and polydisperse colloids " ,Stoch. Environ. Res. Risk. Assess ,vol.19 pp. 266–279,2005.doi:10.1007/s00477-004-0231-32015-09-23
1188 S. C. James , C. V. Chrysikopoulos , "Analytical solutions for monodisperse and polydisperse colloid transport in uniform fractures " ,Col. and Surf. A: Physico. Eng. Asp.,vol. 226, no.1-3,pp.101–118,2003.doi:10.1016/S0927-7757(03)00316-92015-09-23
1189 C.V. Chrysikopoulos, A. F. Aravantinou, "Virus inactivation in the presence of quartz sand under static and dynamic batch conditionsat different temperatures ",J. of Hazar. Maτ. ,vol.233– 234 ,pp. 148– 157,2012.doi:10.1016/j.jhazmat.2012.07.0022015-09-23
1190 P. Kokkinos , V. I. Syngouna , M. A. Tselepi ,M. Bellou ,C. V. Chrysikopoulos ,A.Vantarakis, "Transport of human adenoviruses in water saturatedlaboratory columns ",F. and Envi. Virolo. ,vol. 7 ,no. 2, 2015.doi: 10.1007/s12560-014-9179-82015-09-23
1191 S.C. James , C. V. Chrysikopoulos.(March, 1999).Transport of polydisperse colloid suspensions in a single fracture . Water Resources Research.[online].pp. 707–718. Available: http://www.researchgate.net/publication/258223723_Transport_of_polydisperse_colloid_suspensions_in_a_single_fracture2015-09-23
1192 C. V. Chrysikopoulos, V.I. Syngouna, "Attachment of bacteriophages MS2 and X174 onto kaolinite and montmorillonite: Extended-DLVO interactions " ,Col. and Surf.B: Biointerf.,vol. 92 ,pp. 74– 83,2011.doi :10.1016/j.colsurfb.2011.11.0282015-09-23
1193 V . I . SyngounaC . V . Chrysikopoulos , "Interaction between viruses and clays in static and dynamic batch systems ",Environ. Sci. Technol. ,vol.44, no.12 pp. 4539–4544,2010.doi:10.1021/es100107a2015-09-23
1194 M. I. Bellou ,V. I. Syngouna , M. A. Tselepi , P. A. Kokkinos , S. C. Paparrodopoulos ,A. Vantarakis , C. V. Chrysikopoulos , "Interaction of human adenoviruses and coliphages with kaoliniteand bentonite " ,Scien. of the Tot. Envir.,vol. 517 ,pp.86–95,2015.doi:10.1016/j.scitotenv.2015.02.0362015-09-23
1195 E. T. Vogler, C. V. Chrysikopoulos ," An Experimental Study of Acoustically Enhanced NAPL Dissolution in Porous Media " ,A. J. ,vol.50 ,no.12 ,pp.3271 - 3280,2004.doi:10.1002/aic.102212015-09-23
1196 I.A. Vasiliadou, D. Papoulis, C. V. Chrysikopoulos,D.Panagiotaras, .Ε, Karakosta, M. Fardis, G. Papavassiliou , "Attachment of Pseudomonas putida onto differently structured kaoliniteminerals: A combined ATR-FTIR and 1H NMR study " , Col. and Surf. B: Biointerf.,vol. 84,no. 2 , pp.354–359,2011.doi :10.1016/j.colsurfb.2011.01.0262015-09-23
1197 V. A. Anagnostopoulos , I. D. Manariotis , H. K. Karapanagioti ,C.V. Chrysikopoulos , "Removal of mercury from aqueous solutions by malt spent rootlets " ,Chemi. Engin. J. ,vol. 213 ,pp. 135–141,2012.doi:10.1016/j.cej.2012.09.0742015-09-23
1198 T.J. Kim , C.V. Chrysikopoulos , "Mass transfer correlations for nonaqueous phase liquid pool dissolution in saturated porous media " ,Wat. Resour.Res. ,vol. 35,no.2,pp.449-459, 1999.doi: 10.1029/1998WR9000532015-09-23
1199 M. M. Fyrillas ,C. V. Chrysikopoulos , P.Y. Hsuan, " Bootstrap estimation of the mass transfer coefficient of a dissolving nonaqueous phaseliquid pool in porous media " Wat Resour Resear, Vol. 38, No. 3, pp.1026 , 2002.doi :10.1029/2001WR0006612015-09-23
1200 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos, "Numerical modeling of three-dimensional contaminant migration from dissolution of multicomponent NAPL poolsin saturated porous media " ,Environ. Geo. ,vol. 26,no.3, pp.157-165,1995.doi:10.1007/BF007687372015-09-23
Pages: |...75 |76 |77 |78 |79 | 80 |81 |82 |83 |84 |85 |