Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1201-1215 από 1362 αποτελέσματα
1201 M. Karagiorgas, T. Tsoutsos and A. M. Pol ,"A simulation of the energy consumption monitoring in Mediterranean hotels: application in Greece ", Energ. Buildings, vol 39, no. 4, pp. 416–426, Apr. 2007. doi: 10.1016/j.enbuild.2006.07.0082015-09-27
1202 T. D Tsoutsos ,"Marketing solar thermal technologies: strategies in Europe, experience in Greece ", Ren. Energ., vol. 26, no. 1,pp.33–46,May 2002.doi :000962015-09-27
1203 M. Karagiorgas, A. Botzios, T Tsoutsos.(2001).Industrial solar thermal applications in Greece economic evaluation, quality requirements and case studies .Renewable and Sustainable Energy Reviews,[online].Available :http://bonair.gr/data/14_1.pdf2015-09-27
1204 C. Agrafiotis, T. Tsoutsos ,"Energy saving technologies in the European ceramic sector: A systematic review ", Ap. Ther. Engin. ,vol. 21,no. 12, pp. 1231–1249 ,Aug. 2001.doi : 10.1016/S1359-4311(01)00006-02015-09-27
1205 T. Tsoutsos, I. Mavrogiannis, N. Karapanagiotis, S. Tselepis, D.Agoris ,"An analysis of the Greek photovoltaic market ",Ren. and Sust. Ener. Re.,vol. 8 ,no. 1 ,pp. 49–72 ,2004.doi :10.1016/j.rser.2003.06.0012015-09-27
1206 T.Tsoutsos, E. Papadopoulou, A. Katsiri, A. M. Papadopoulos ,"Supporting schemes for renewable energy sources and their impact on reducing the emissions of greenhouse gases in Greece",Ren. and Sust. Ener. Revi.,vol. 12, no. 7, pp. 1767–1788,Sept. 2008,.doi :10.1016/j.rser.2007.04.0022015-09-27
1207 G.P Giatrakos, T. D Tsoutsos, N. Zografakis , "Sustainable power planning for the island of Crete ",Ener. Pol.,vol. 37, no.4, pp. 1222–1238 ,Ap. 2009.doi :10.1016/j.enpol.2008.10.0552015-09-27
1208 M.Karagiorgas, T.Tsoutsos, V. Drosou, S. Pouffary, T. Pagano, G. L. Lara, J. Manuel M. Mendes , "HOTRES: renewable energies in the hotels. An extensive technical tool for the hotel industry",Ren. and Sust. Ener. Reviews ,vol.10,no.3 ,pp.198-224,2006.doi :10.1016/j.rser.2004.09.0122015-09-27
1209 T. Tsoutsos, V. Kouloumpis, T. Zafiris, S. Foteinis ,"Life cycle a ssessment for biodiesel production under Greek climate conditions",J. of Cl. Product. ,vol. 18, no. 4, pp. 328–335, Mar. 2010 .doi :10.1016/j.jclepro.2009.11.0022015-09-27
1210 T. Tsoutsos, J. Anagnostou, C. Pritchard, M. Karagiorgas, D.s Agoris , "Solar cooling technologies in Greece. An economic viability analysis",Ap. Ther. Engin.,vol .23 ,no.11 ,pp. 1427–1439,2003. doi:10.1016/S1359-4311(03)00089-92015-09-27
1211 E .I. Zoulias, R. Glockner, N. Lymberopoulos, T. Tsoutsos, I .Vosseler, O. Gavalda, H.J. Mydske, P. Taylor , " Integration of Hydrogen Energy Technologies in Stand-Alone Power System.Analysis of the Current Potential for Applications ",Ren. and Sus. Ener. Re.,vol .10 ,no.5 ,pp. 432-462 , 2006. doi :10.1016/j.rser.2004.10.0012015-09-27
1212 I. Vallios, T.Tsoutsos, G.Papadakis ,"Design of biomass district heating systems " ,Bio. and bioen., vol.33,no.4 pp.659–678,Ap. 2009 .doi :10.1016/j.biombioe.2008.10.0092015-09-27
1213 T.Tsoutsos, E. Aloumpi, Z. Gkouskos, M. Karagiorgas , "Design of a solar absorption cooling system in a Greek hospital",En. and Buil. ,vol 42, no. 2, pp. 265–272 ,Feb. 2010. doi :10.1016/j.enbuild.2009.09.0022015-09-27
1214 T.Tsoutsos, V. Gekas, K. Marketaki , "Technical and economical evaluation of solar thermal power generation ",Ren. Ener.,vol. 28, no. 6, pp. 873–886,May 2003.doi :10.1016/S0960-1481(02)00152-02015-09-27
1215 K. Venetsanos, P. Angelopoulou, T. Tsoutsos ,"Renewable energy sources project appraisal under uncertainty: the case of wind energy exploitation within a changing energy market environment",En. Pol. ,vol. 30, no. 4,pp. 293–307, Mar. 2002 .doi :10.1016/S0301-4215(01)00096-92015-09-27
Pages: |...76 |77 |78 |79 |80 | 81 |82 |83 |84 |85 |86 |...