Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1201-1215 από 1458 αποτελέσματα
1201 S. J. Boyle, I. K. Tsanis, P. Kanaroglou, " Developing geographic information systems for land use impact assessment in flooding conditions, "J. Water Resour. Plann. Manage.,vol. 124 ,no. 2, pp.89–98,1998. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9496(1998)124:2(89)2015-10-09
1202 D. Kellershohn, I. K. Tsanis , “3D eutrophication modeling of Hamilton Harbour: analysis of remedial options”, J. of Great L. Res.. ,vol. 25, no.1, pp. 3–25.1999.doi: 10.1016/S0380-1330(99)70713-62015-10-09
1203 I.K Tsanis, “Estimation of toxic contaminant mean concentrations from stormwater quality Data," Adv. in Engin. Software, vol. 31,no.3 pp. 207-215, 2000.doi: 10.1016/S0965-9978(99)00039-32015-10-09
1204 I. K. Tsanis, J. Wu, (2000). Application and erification of a three dimensional hydrodynamic model to Hamilton harbour”. International Journal of Global Nest [online] .pp. 77-89.Available:https://www.ath.aegean.gr/gnest/Journal/Vol2_No1/Tsanis.pdf2015-10-09
1205 I. K. Tsanis, S. Boyle., “A 2D hydrodynamic/pollutant transport GIS model ," Adv. in Engin. Software, vol. 32, no. 5,pp. 353-361, 2001.doi:10.1016/S0965-9978(00)00098-32015-10-09
1206 I. K. Tsanis, M. A. Gad, , “A GIS precipitation method for analysis of storm kinematics”, Envir. Model. and Software,vol. 16, no.3 ,pp. 273-281, 2001. doi :10.1016/S1364-8152(00)00068-22015-10-09
1207 I.K. Tsanis, F. Brissette,(2000). Observations of the directional spectrum relaxation of wavefields in slowly and rapidly turning winds .Global net [online].pp. 265-280 .Available :https://www.ath.aegean.gr/gnest/Journal/Vol2_No3/tsanis.pdf2015-10-09
1208 I. K. Tsanis, S. Naoum, M. Fullarton.(2002). Coastal modelling with a GIS bathymetric module.International Journal of Global Nest [online].pp. 51-74. Available:https://www.ath.aegean.gr/gnest/Journal/vol4_No1/tsanis.pdf2015-10-09
1209 I. K. Tsanis, S. Naoum, S. J. Boyle, “A GIS interface method based on reference evapotranspiration and crop coefficients for the determination of irrigation requirements," Water Intern., vol. 27 ,no. 2, pp. 233-242, 2002.doi:10.1080/025080602086869972015-10-09
1210 I. K. Tsanis,M. Gad, N.T. Donaldson, A Comparative analysis of rain-gauge and radar techniques for storm kinematics”, Adv. in Water Res.,vol. 25 no. 3, pp.305-316, 2002.doi: 10.1016/S0309-1708(02)00003-92015-10-09
1211 I. K. Tsanis, M. Gad .(2003).A GIS methodology for the analysis of weather radar precipitation data . Journal of Hydroinformatics [online] .pp.113-126.Available :http://www.iwaponline.com/jh/005/0113/0050113.pdf2015-10-09
1212 S. Naoum, I. K Tsanis, “Temporal and spatial variation of annual rainfall on the island of Crete, Greece," Hydr. Proc.,vol. 17, no. 10, pp.1899-1922, 2003.doi:10.1002/hyp.12172015-10-09
1213 S. Naoum, I. K. and Tsanis, “Hydroinformatics in evapotranspiration estimation” Envir. Mod. and Software, vol. 18, no. 3,pp. 261-271, 2003.doi: 10.1016/S1364-8152(02)00076-22015-10-09
1214 I. K. Tsanis, S. Naoum,“The Effect of spatially distributed meteorological parameters on irrigation water demand assessment”, Adv. in Water Res.,vol. 26, no.3,pp. 311-324, 2003.doi: 10.1016/S0309-1708(02)00100-82015-10-09
1215 S. Naoum, I.K Tsanis .(2004).Ranking spatial interpolation techniques using a GIS-based DSS .International Journal of Global NEST[online].pp. 1-20 .Available:https://www.ath.aegean.gr/gnest/Journal/Vol6_No1/naoum.pdf2015-10-09
Pages: |...76 |77 |78 |79 |80 | 81 |82 |83 |84 |85 |86 |...