Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1216-1230 από 1268 αποτελέσματα
1216 G.Markou , D. Mitrogiannis , A. Çelekli , H. Bozkurt , D. Georgakakis ,C. V. Chrysikopoulos , "Biosorption of Cu 2+ and Ni 2+ by Arthrospira platensis with different biochemical compositions "Che.Engin. J.,vol. 259, pp. 806–813,2015.doi 10.1016/j.cej.2014.08.037 2015-09-21
1217 I. A. Vasiliadou, C. V. Chrysikopoulos, "Cotransport of Pseudomonas putida and kaolinite particles through water-saturated columns packed with glass beads " , Waτ. Res.Resea., vol.47,no. 2,2011.doi : 10.1029/2010WR0095602015-09-20
1218 V. I. Syngouna, C.V. Chrysikopoulos , "Transport of biocolloids in water saturated columns packed with sand: Effect of grain size and pore water velocity ", J. of Cont. Hydro.,vol.126 ,no.3-4 ,pp. 301-314,2011.doi : 10.1016/j.jconhyd.2011.09.0072015-09-20
1219 Masciopinto, C., R. La Mantia, C. V. Chrysikopoulos, "Fate and transport of pathogens in a fractured aquifer in the Salento area, Italy ", Water Resources Research (Impact Factor: 3.71). 01/2008; 440(1). 2015-09-20
1220 C. V. Chrysikopoulos , " Three-δimensional αnalytical μodels of contaminant transport from nonaqueous phase liquid pool dissolution in saturated subsurface formations " , Wat. Res. Res.,vol.31,no.4,pp.1137-1146,1995. doi :10.1029/94WR02780 2015-09-20
1221 C. V. Chrysikopoulos ,P. V. Roberts,P. K. Kitanidis , " One-dimensional solute transport in porous media with partial well-to-Well recirculation: Application to field experiments ", Wat. resour. res.,vol. 26, no. 6,pp.1189-1195,1990.doi:10.1029/WR026i006p011892015-09-20
1222 C. V. Chrysikopoulos ,P. K. Kitanidis , P.V. Roberts, "Analysis of one-dimensional solute transport through porous media with spatially variable retardation factor" , Wa. resourc. researc.,vol. 26, no. 3 ,pp.437-446,1990.doi :10.1029/WR026i003p004372015-09-20
1223 C. V. Chrysikopoulos,A. A. Keller ,S. Sirivithayapakorn , "Early breakthrough of colloids and bacteriophage MS2 in a water-saturated sand column", Wat.Resourc. Re.,vol.40,no. 8,2004.doi :10.1029/2003WR002676 2015-09-20
1224 E.T. Vogler , C. V. Chrysikopoulos, "Experimental investigation of acoustically enhanced solute transport in porous media ", Geoph.Res. Let.,vol. 29,no. 15,pp.1710,2002.doi:10.1029/2002GL0153042015-09-20
1225 Constantinos V. Chrysikopoulos,Kenneth Y. Lee ,Thomas C. Harmon , "Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media:Experimental design and aquifer characterization" , Water Resources Research. 2000, 36(7):1687-1696 2015-09-20
1226 Y. Sim, C. V. Chrysikopoulos , "Virus transport in unsaturated porous media ", Wat. Res.. Res.. ,vol. 36,no. 1,pp. 173-179,2000.doi : 10.1029/1999WR9003022015-09-20
1227 Y. Sim, C. V. Chrysikopoulos ,"Analytical models for virus adsorption and inactivation in unsaturated porous media ",Physicoch. and Engin. Aspects,vol. 155 , no.2-3 ,pp.189–197,1999.doi:10.1016/S0927-7757(99)00073-4 2015-09-20
1228 Y. Sim , C. V. Chrysikopoulos,"One-dimensional virus transport in porous media with time-dependent inactivation rate coefficients ", Wa.resourc. res. , vol .32,no.8,pp.2607-2611,1996.doi:10.1029/96WR014962015-09-20
1229 A. A.Salam , C.V. Chrysikopoulos, "Unsaturated flow quasi-three-dimensional fractured medium with spatially variable aperture ", W.Resou.Resear ,vol.32,no.6,pp.1531-1540,1996.doi: 10.1029/96WR00656 .2015-09-20
1230 C. V. Chrysikopoulos ,Y. Sim , "Analytical models for one-dimensional virus transport in saturated porous media , W. Resou. Res. ,vol. 31,no.5,pp.1429-1437,1995. doi :10.1029/95WR001992015-09-20
Pages: |...77 |78 |79 |80 |81 | 82 |83 |84 |85 |