Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1216-1230 από 1458 αποτελέσματα
1216 S. Naoum, I.K Tsanis, “A Multiple linear regression GIS module using spatial variables to model orographic rainfall”, J. of Hydroinf., vol. 6, pp. 39-54, 2004.2015-10-09
1217 S. Naoum, I. K. Tsanis, “A hydroinformatic approach to assess interpolation techniques in high spatial and temporal resolution”, Can. Water Res. Association, vol. 29 ,no. 1 ,pp. 23-46, 2004.doi:10.4296/cwrj232015-10-09
1218 U. M. Saied, I. K. Tsanis, “Improved boundary equations for elliptic water wave models," Coas. Engin., vol. 51 ,no. 1, pp. 17-34, March 2004.doi: 10.1016/j.coastaleng.2003.11.0042015-10-09
1219 S. Naoum, I. K. Tsanis, “Orographic precipitation modelling with multiple linear regression," J. of Hydr. Engin.,vol. 9 ,no. 2 , pp. 79-102, March 2004.doi: 10.1061/(ASCE)1084-0699(2004)9:2(79)2015-10-09
1220 S Naoum, I.K Tsanis, “Integrating multi-criteria analysis and GIS for assessing raingauge worth within an established network," J. of the Am. Water Resources Ass., vol. 40 ,no.6 ,pp. 1449-1468, 2004.doi:10.1111/j.1752-1688.2004.tb01598.x2015-10-09
1221 J. C. Refsgaard, B. Nilsson,J. Brown, B.Klauer ,R. Moore ,T. Bech ,M. Vurro , M. Blind, G. Castilla,I. K. Tsanis , P. Biza, “Harmonised techniques and representative river basin data for assessment and use of uncertainty information in integrated water management ," Envir. Science and Pol., vol. 8, no.3 , pp. 267-277, 2005.doi: 10.1016/j.envsci.2005.02.0012015-10-09
1222 S. Naoum, I.K Tsanis, M. Fullarton, “A GIS pre-processor for pollutant transport modelling," Envir. Model. and Software,vol. 20,no.1, pp.55-68, 2005.doi: 10.1016/j.envsoft.2003.12.0092015-10-09
1223 U. M. Saied, I. K. Tsanis, “Improved parabolic water wave transformation model, "Coas. Engin., vol.52 ,no.2,pp. 139-149, February 2005.doi: 10.1016/j.coastaleng.2004.10.0012015-10-09
1224 I. Daliakopoulos,P. Coulibaly , I.K Tsanis, “Groundwater level forecasting using artificial neural networks”, J. of Hydrol., vol. 309, no. 1-4,pp.229-240, 2005.doi: 10.1016/j.jhydrol.2004.12.0012015-10-09
1225 I.K. Tsanis, D. C. Hurdowar ,“A wind driven three-dimensional pollutant transport model”, Envir.l Mod. and Software, vol. 20 ,no. 11, pp.1323-1333, 2005.doi: 10.1016/j.envsoft.2004.10.0032015-10-09
1226 I. K. Tsanis, “Modeling leachate contamination and remediation of groundwater at a landfill site," Water Res.Manag., vol. 20 ,no.1,pp.109-132, 2006.2015-10-09
1227 T. Manios, I. K. Tsanis, “Evaluating water resources availability and wastewater reuse importance in the water resources management of small mediterranean municipal districts," Resources Cons. and Rec.,vol. 47, no.3,pp. 245-259, 2006.doi: 10.1016/j.resconrec.2005.11.0012015-10-09
1228 I. K. Tsanis, U. Saied .(2007) .A wind-driven hydrodynamic and pollutant transport model. International Journal of Global NEST [online] .pp.117-131.Available :http://journal.gnest.org/sites/default/files/Journal%20Papers/117-131_256_Tsanis_9-2.pdf2015-10-09
1229 I. K. Tsanis,U. M. Saied , “A Coastal area morphodynamics model”, J. of Envir. Modelling and Software, vol.23,no.1, pp. 35-49, Jan. 2008.doi: 10.1016/j.envsoft.2007.04.0032015-10-09
1230 I. K. Tsanis , M. G. Apostolaki, “Estimating groundwater withdrawal in poorly gauged agricultural basins," Water Res. Mana., vol. 23 ,no. 6 ,pp. 1097-1123, 2009.doi:10.1007/s11269-008-9317-x2015-10-09
Pages: |...77 |78 |79 |80 |81 | 82 |83 |84 |85 |86 |87 |...