Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1231-1245 από 1458 αποτελέσματα
1231 I. N. Daliakopoulos, E.G. Grillakis, A.G. Koutroulis, I.K. Tsanis, “Tree crown detection on multispectral VHR satellite imagery,”. vol. 75(3), J.of the Amer. Society for Photog. and Rem. Sensing, vol. 75 ,no. 10, pp. 1201-1211, 2009.doi:10.14358/PERS.75.10.12012015-10-09
1232 M. Kritsotakis and I.K. Tsanis .(2009) .An integrated approach for sustainable water resources management of Messara basin, Crete, Greece.European Water Resources Association [online].pp.15-30.Available:http://new.ims.forth.gr/water/sites/new.ims.forth.gr.water/files/documents/papers/EW_2009_27-28_02.pdf2015-10-09
1233 M. G. Grillakis, I. K. Tsanis and A. G. Koutroulis ,"Application of the HBV hydrological model in a flash flood case in Slovenia," Nat. Hazards Earth Syst. Sci., vol. 10, no.12, pp. 2713-2725, 2010. doi: 10.5194/nhess-10-2713-20102015-10-09
1234 A.G.Koutroulis, I. K. Tsanis , I. N. Daliakopoulos , “Seasonality of floods and their hydrometeorologic characteristics in the island of Crete," J. of Hydr., vol. 394, no. 1-2,pp.90-100, 2010.doi:10.1016/j.jhydrol.2010.04.0252015-10-09
1235 A. g. Koutroulis, I. K. Tsanis, “A method for estimating flash flood peak discharge in a poorly gauged basin: Case study for the 13-14 January 1994 flood, Giofyros basin, Crete," J. of Hydrol., vol. 385,no. 1-4 , pp.150-164, 2010.doi:10.1016/j.jhydrol.2010.02.0122015-10-09
1236 I. K. Tsanis, A. G. Koutroulis ,I. N. Daliakopoulos, D. Jacob, D., “Severe climate-induced water shortage and extremes in Crete," Clim. Change, vol. 106,no. 4,pp. 667-677, June 2011.doi:10.1007/s10584-011-0048-22015-10-09
1237 I. N. Daliakopoulos ,I. K. Tsanis , “A weather radar data processing module for storm event analysis,” J. of Hydroinformatics, vol.14,no. 2, pp.332–344, 2012. doi: 10.2166/hydro.2011.1182015-10-09
1238 A. G. Koutroulis, M. G. Grillakis, I.K. Tsanis, V. Kotroni, K. Lagouvardos, " Lightning activity, rainfall and flash flooding - occasional or interrelated events? A case study in the island of Crete ,"Na. Hazards and Ear. Sys. Sciences ,vol. 12,no.4,pp.881-891, 2012.doi: 10.5194/nhess-12-881-20122015-10-09
1239 E. K. Vrochidou , I. K. Tsanis , "Assessing precipitation distribution impacts on droughts on the island of Crete." Natural Haz. and Earth Syst. Sciences ,vol. 12,no.4,pp.1159-1171,2012.doi:10.5194/nhess-12-1159-20122015-10-09
1240 M. G. Grillakis, A. G. Koutroulis, I. K. Tsanis ,"Multisegment statistical bias correction of daily GCM precipitation output,"J. Geop. Research,vol.118,no.8,pp.3150–3162,2012.doi:10.1002/jgrd.503232015-10-09
1241 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis ,E. Hinton, J. Sienz , " Advanced solution methods in topology optimization and shape sensitivity analysis,"Eng. Comp. vol. 13 ,no.5 ,pp. 57-90,1996. doi: 10.1108/026444096101206962015-10-08
1242 M. Papadrakakis ,N. Lagaros , Y. Tsompanakis ," Structural optimization using evolution strategies and neural networks," Computer Meth. in App. Mechanics and Engin. ,vol. 156 ,no. 1-4 ,pp. 309-333,1998. doi: 10.1016/S0045-7825(97)00215-62015-10-08
1243 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis , " Domain decomposition methods for parallel solution of sensitivity analysis problems ," Intern. J. for Num.l Methods in Engin. ,vol. 44 ,no. 2 , pp.281 - 303,1999.doi: 10.1002/(SICI)1097-0207(19990120)44:2<281::AID-NME512>3.0.CO;2-12015-10-08
1244 M. Papadrakakis ,Y. Tsompanakis ,N. Lagaros ,"Structural shape optimization using evolution strategies ,"Engin. Optim. ,vol. 31,no.4,pp.515-540 ,1999.doi :10.1080/030521599089413852015-10-08
1245 M. Papadrakakis ,N. Lagaros , Y. Tsompanakis , " Optimization of large-scale 3-D trusses using evolution strategies and neural network ,"Intern. J.of Space Str. ,vol.14 ,no. 3 ,pp. 211-223,1999. doi: 10.1260/02663519914948302015-10-08
Pages: |...78 |79 |80 |81 |82 | 83 |84 |85 |86 |87 |88 |...