Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1246-1260 από 1362 αποτελέσματα
1246 M. A Ghanem, R.G Compton, B. A Coles, E.Psillakis, M Anbu Kulandainathan, F. Marken , "Microwave activation of electrochemical processes: High temperature phenol and triclosan electro-oxidation at carbonand diamond electrodes " ,Electroch. Acta ,vol .53 ,no.3 ,pp. 1092–1099,2007.doi:10.1016/j.electacta.2007.01.0652015-09-24
1247 D. Atanassova, P. Kefalas, E. Psillakis , "Measuring the antioxidant activity of olive oil mill wastewater using chemiluminescence " ,Envir. Internat. ,vol .31 ,no.2 ,pp.275– 280,2005.doi:10.1016/j.envint.2004.10.0032015-09-24
1248 A. Papadopoulou, I. P Román, A. Canals, K. Tyrovola, E. Psillakis , 'Fast screening of perfluorooctane sulfonate in water using vortex-assisted liquid–liquid microextraction coupled to liquid chromatography–mass spectrometry " ,Anal. Chim. Acta,VOL. 691,no.1 , PP. 56–61,2011.doi :10.1016/j.aca.2011.02.0432015-09-24
1249 J. C Jeffery, P.L Jones, K. LV Mann, E. Psillakis, J. A McCleverty, M. D Ward, C. M White , "Copper(II)-templated assembly of tetranuclear grid-like complexesfrom simple pyridine–pyrazole ligands ",Ch.Communicat.,vol. 2 ,pp.175-176,1997.doi : 10.1039/A606827H2015-09-24
1250 D. A Bardwell, J. C Jeffery, P. L Jones, J. A McCleverty, E. Psillakis, Z. Reeves, M.D Ward , "Lanthanide complexes of the tetradentate N-donor liganddihydrobis[3-(2-pyridyl)pyrazolyl]borate and the terdentate N-donorligand 2,6-bis(1H-pyrazol-3-yl)pyridine: syntheses, crystalstructures and solution structures based on luminescence lifetime studies " ,J. Chem. Soc., Dalton Trans.,no.12 , pp. 2079-2086, 1997.doi:10.1039/A701297G2015-09-24
1251 L.Vidal, A.Chisvert, A. Canals, .E Psillakis, A.Lapkin, F. Acosta, K. J Edler, J. A Holdaway, F.Marken , "Chemically surface modified carbon nanoparticle carrier forphenolic pollutants: Extraction and electrochemicaldetermination of benzophenone-3 and triclosan ",Anal. Chimi. Acta ,vol.616, no.1 ,pp.28–35,2008.doi:10.1016/j.aca.2008.04.0112015-09-24
1252 J .Cheng, E. Psillakis, M. R. Hoffmann and A. J. Colussi , "Acid dissociation versus molecular association of perfluoroalkyl oxoacids: environmental implications", J. Phys. Chem. A, vol.113, no. 29, pp.8152–8156, Jul. 2009. doi: 10.1021/jp90513522015-09-24
1253 K. V Mann, J. Jeffery, L. Rees, N. Harden, J. McCleverty, M. Ward, F. Mabbs, E. Psillakis, J. C Jeffery, L. H Rees, N. M Harden, J. A McCleverty, M.D Ward, D. Gatteschi, F. Totti, F. E Mabbs, E. JL McInnes, P. C Riedi, G. M Smithá, E. L McInnes, P. Riedi, G. Smith, "Tetranuclear grid-like copper(II) complexes with pyrazolate bridges: Syntheses, structures,magnetic and EPR spectroscopic properties ",J. Chem. Soc., Dalton Trans.,no.3 pp.339–348,1999.doi:10.1039/A807599I2015-09-24
1254 C. A Otter, S. M Couchman, J. C Jeffery, K. LV Mann, E. Psillakis, M.D Ward , "Complexes of a new bidentate chelating pyridyl/sulfonamide ligand with copper(II), cobalt(II) and palladium(II): crystal structures and spectroscopic properties ", Inor.a chimica acta , vol. 278, no. 2, pp. 178–184 ,1998.doi:10.1016/S0020-1693(98)00018-82015-09-24
1255 L.Sanchez-Prado, R. Barro, C. G. Jares, M. Llompart, M. Lores, C. Petrakis, N.Kalogerakis, D. Mantzavinos, E.Psillakis , "Sonochemical degradation of triclosan in water and wastewater ",Ultras. Sonochemi. , vol . 15 ,no.5 ,pp. 689–694,2008.doi:10.1016/j.ultsonch.2008.01.0072015-09-24
1256 M. Amiri, S. Shahrokhian, E. Psillakis, F. Marken , "Electrostatic accumulation and determination of triclosan in ultrathincarbon nanoparticle composite film electrodes " ,Anal. Chim. Acta ,vol.593,no.1 ,pp. 117–122.2007.doi:10.1016/j.aca.2007.04.0422015-09-24
1257 C. Vassilakis, A. Pantidou, E. Psillakis, N. Kalogerakis and D. Mantzavinos, "Sonolysis of natural phenolic compounds in aqueous solutions: degradation pathways and biodegradability ", Water Res., vol. 38, no. 13, pp. 3110–3118, Jul. 2004 doi: 10.1016/j.watres.2004.04.0142015-09-24
1258 E. Psillakis, J. C Jeffery, J. A McCleverty, M. D Ward , "Complexes of silver(I), thallium(I),lead(II) and barium(II) withbis[3-(2-pyridyl)pyrazol-1-yl]phosphinate: one-dimensional helicalchains and discrete mononuclear complexes " ,J. Chem. Soc., Dalton Trans., no.9, pp.1645-1651,2007.doi:10.1039/A700475C2015-09-24
1259 L.Vidal , C. E. Domini , N. Grane , E. Psillakis , A. Canals , "Microwave assisted headspace single-drop microextration of chlorobenzenes from water samples " ,Anal. Chim. Acta ,vol. 592 ,no. 1 ,pp.9–15.2007. doi:10.1016/j.aca.2007.03.0662015-09-24
1260 E. Psillakis, D. Mantzavinos and N. Kalogerakis, "Development of a hollow fibre liquid phase microextraction method to monitor the sonochemical degradation of explosives in water," Anal. Chim. Acta, vol. 501, no.1, pp. 3–10, Jan. 2004 doi: 0.1016/j.aca.2003.09.0152015-09-24
Pages: |...79 |80 |81 |82 |83 | 84 |85 |86 |87 |88 |89 |...