Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1246-1260 από 1417 αποτελέσματα
1246 F. Che, I. Sarantopoulos, T. Tsoutsos, V. Gekas ,"Exploring a promising feedstock for biodiesel production in Mediterranean countries: A study on free fatty acid esterification of olive pomace oil ",Bio. and Bioen. vol. 36, pp. 427–431,Jan. 2012,doi :10.1016/j.biombioe.2011.10.0052015-09-27
1247 M. Karagiorgas, K. Galatis, M.Tsagouri, T.Tsoutsos, A. B.Valaskakis , "Solar assisted heat pump on air collectors: A simulation tool",Sol. Ener. ,vol. 84, no. 1, pp. 66–78,2010.doi :10.1016/j.solener.2009.10.0072015-09-27
1248 E. Maria, T.Tsoutsos ,"The sustainable management of renewable energy sources installations: legal aspects of their environmental impact in small Greek islands",Ener. Conv. and Manag.vol. 45, no.5, pp. 631–638 ,Mar. 2004 .doi :10.1016/S0196-8904(03)00189-42015-09-27
1249 I. Sarantopoulos, F. Che, T. Tsoutsos, V. Bakirtzoglou, W. Azangue, D. Bienvenue, F. M. Ndipen,"An evaluation of a small-scale biodiesel production technology: Case study of Mango’o village, center province, Cameroon",Phys. and Chem. of the Earth, P. A/B/C, vol :34, no. 1–2, pp. 55–58,2009. doi:10.1016/j.pce.2008.07.0052015-09-27
1250 C. Karkanias, S. N. Boemi, A. M. Papadopoulos, T. D. Tsoutsos and A. Karagiannidis, "Energy efficiency in the hellenic building sector: an assessment of the restrictions and perspectives of the market," Energy Pol., vol. 38, no.6 , pp. 2776–2784, 2010. doi: 10.1016/j.enpol.2010.01.0092015-09-27
1251 A. Spanaki, T. Tsoutsos, D.Kolokotsa , "On the selection and design of the proper roof pond variant for passive cooling purposes ", Ren. and Sust. Ener. Revi. ,vol. 15, no 8, pp. 3523–3533, Oct. 2011.doi :10.1016/j.rser.2011.05.0072015-09-27
1252 S.D. Kaminaris, T.D. Tsoutsos, D. Agoris, A.V. Machias ,"Assessing renewables-to-electricity systems: a fuzzy expert system model ",Ener. Poli.,vol. 34, no.12,pp. 1357–1366,Aug. 2006.doi :10.1016/j.enpol.2004.08.0542015-09-27
1253 T. Tsoutsos, E. Maria, V.Mathioudakis , "Sustainable siting procedure of small hydroelectric plants: The Greek experience ",Ener. Po. ,vol. 35 , no.5 , pp. 2946–2959,2007.doi :10.1016/j.enpol.2006.10.0152015-09-27
1254 S.Foteinis, V. Kouloumpis, T.Tsoutsos ,"Life cycle analysis for bioethanol production from sugar beet crops in Greece ",En. Pol. ,vol. 39, no. 9, pp.4834–4841 ,Sept. 2011.doi :10.1016/j.enpol.2011.06.0362015-09-27
1255 H. Doukas, A. Papadopoulou, N. Savvakis, T.Tsoutsos, J. Psarras , "Assessing energy sustainability of rural communities using Principal Component Analysis ",Ren. and Sust. Energ. Re.,vol. 16, no. 4, pp.1949–1957,May 2012.doi :10.1016/j.rser.2012.01.0182015-09-27
1256 M. Karagiorgas, T. Tsoutsos and A. M. Pol ,"A simulation of the energy consumption monitoring in Mediterranean hotels: application in Greece ", Energ. Buildings, vol 39, no. 4, pp. 416–426, Apr. 2007. doi: 10.1016/j.enbuild.2006.07.0082015-09-27
1257 T. D Tsoutsos ,"Marketing solar thermal technologies: strategies in Europe, experience in Greece ", Ren. Energ., vol. 26, no. 1,pp.33–46,May 2002.doi :000962015-09-27
1258 M. Karagiorgas, A. Botzios, T Tsoutsos.(2001).Industrial solar thermal applications in Greece economic evaluation, quality requirements and case studies .Renewable and Sustainable Energy Reviews,[online].Available :http://bonair.gr/data/14_1.pdf2015-09-27
1259 C. Agrafiotis, T. Tsoutsos ,"Energy saving technologies in the European ceramic sector: A systematic review ", Ap. Ther. Engin. ,vol. 21,no. 12, pp. 1231–1249 ,Aug. 2001.doi : 10.1016/S1359-4311(01)00006-02015-09-27
1260 T. Tsoutsos, I. Mavrogiannis, N. Karapanagiotis, S. Tselepis, D.Agoris ,"An analysis of the Greek photovoltaic market ",Ren. and Sust. Ener. Re.,vol. 8 ,no. 1 ,pp. 49–72 ,2004.doi :10.1016/j.rser.2003.06.0012015-09-27
Pages: |...79 |80 |81 |82 |83 | 84 |85 |86 |87 |88 |89 |...