Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1261-1275 από 1411 αποτελέσματα
1261 I. Vallios, T.Tsoutsos, G.Papadakis ,"Design of biomass district heating systems " ,Bio. and bioen., vol.33,no.4 pp.659–678,Ap. 2009 .doi :10.1016/j.biombioe.2008.10.0092015-09-27
1262 T.Tsoutsos, E. Aloumpi, Z. Gkouskos, M. Karagiorgas , "Design of a solar absorption cooling system in a Greek hospital",En. and Buil. ,vol 42, no. 2, pp. 265–272 ,Feb. 2010. doi :10.1016/j.enbuild.2009.09.0022015-09-27
1263 T.Tsoutsos, V. Gekas, K. Marketaki , "Technical and economical evaluation of solar thermal power generation ",Ren. Ener.,vol. 28, no. 6, pp. 873–886,May 2003.doi :10.1016/S0960-1481(02)00152-02015-09-27
1264 K. Venetsanos, P. Angelopoulou, T. Tsoutsos ,"Renewable energy sources project appraisal under uncertainty: the case of wind energy exploitation within a changing energy market environment",En. Pol. ,vol. 30, no. 4,pp. 293–307, Mar. 2002 .doi :10.1016/S0301-4215(01)00096-92015-09-27
1265 T. Tsoutsos, M. Drandaki, N. Frantzeskaki, E. Iosifidis, I. Kiosses ,"Sustainable energy planning by using multi-criteria analysis application in the island of Crete ",En.Pol., vol. 37,no. 5, pp. 1587–1600,May 2009.doi :10.1016/j.enpol.2008.12.0112015-09-27
1266 T.D Tsoutsos, Y. A Stamboulis .(2005) .The sustainable diffusion of Renewable Energy technologies as an example of an Innovation-Focused Policy. Tech. [online] .vol.25 (no. 7), pp.753–761.Available :http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/233421143_The_sustainable_diffusion_of_Renewable_Energy_technologies_as_an_example_of_an_Innovation-Focused_Policy/links/0deec524b31345057a000000.pdf2015-09-26
1267 T. Tsoutsos, N.Frantzeskaki, V.Gekas (2005). Environmental impacts from the solar energy technologies .Ener. Poli. [online] .vol.33,pp.289–296. Available: http://www.calepa.ca.gov/Cepc/2013/Feb28/Comments/AppA_Ex5.pdf2015-09-26
1268 D.T. Hristopulos and G. Christakos, "Renormalization group analysis of permeability upscaling " ,Stoch. Environm., Res. and Risk Asses., vol. 13, pp. 1-26,2015.doi:10.1007/s004770050036 2015-09-25
1269 J.S Fleming, K.LV. Mann, C.A. Carraz, J. C Jeffery, E. Psillakis, J. A McCleverty, M. D Ward , "Anionengesteuerter aufbau eines supramolekularen käfigkomplexes ",Ang. Chem. ,vol. 110,no.9 , pp.1315-1318,1998.doi :10.1002/(SICI)15212015-09-25
1270 E.Psillakis, P. K.A Shonfield, A.A. Jouaiti, J. P Maher, J. A McCleverty, M. D. Ward , "Redox-mediation of electron–electron spin–spin exchange interactions, |J|, in paramagnetic trinuclear molybdenum complexes: an example of a ‘J switch’",J. Chem. Soc., Dalton Trans.,vol.3 , pp.241-249, 2000.doi:10.1039/A908323E2015-09-25
1271 E. Yiantzi, N. Kalogerakis, E. Psillakis , "Vacuum-assisted headspace solid phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in solid samples ",Anal. Chim. Act. ,vol. 890, pp. 108–116,August 2015.doi:10.1016/j.aca.2015.05.0472015-09-25
1272 E. Psillakis , J. C. Jeffery ,"Square-prismatic vs. square-antiprismatic coordination in complexes of lead(II) with a simple bidentate chelating ligand; effects of intermolecular hydrogen bonding ",Chem. Commun., vol.20 ,pp. 1965-1966,1997.doi: 10.1039/A703643D2015-09-25
1273 K. Perdikea, E. Psillakis, N. Kalogerakis .(2003,Sept.). Solid phase microextraction to determine the migration of phthalates from plastic ware to drinking water. Presented at the 8th International Conference on Environmental Science and Technology.[online]. Available :http://conferences.gnest.org/cest8/8cest_papers/abstracts_pdf_names/p118_Perdikea.pdf2015-09-25
1274 P. K.A Shonfield, A. Behrendt, J. C Jeffery, J. P Maher, J. A McCleverty, E. Psillakis, M. D Ward, C. Western , " Very weak electron–electron exchange interactions in paramagnetic dinuclear tris(pyrazolyl)boratomolybdenum centres with extended bridging ligands: estimation of the exchange coupling constant J by simulation of second-order EPR spectra† ",J. Chem. Soc., Dalton Trans.,vol.24 , pp. 4341-4347,1999.doi:10.1039/A908138K2015-09-25
1275 J. Fleming, S.M. Couchman, J.C Jeffery, J.A McCleverty, M.D Ward , "Complexes of the potentially hexadentate ligand bis{3-[6-(2,2′-bipyridyl)]pyrazol-1-yl}hydroborate with representative s-, p-, d- and f-block metal ions: factors promoting formation of mononuclear or double-helical dinuclear complexes ",J. Chem. Soc., Dalton Trans., ,vol.4, pp.537-544,1998.doi:10.1039/A707936B2015-09-25
Pages: |...80 |81 |82 |83 |84 | 85 |86 |87 |88 |89 |90 |...