Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1291-1305 από 1314 αποτελέσματα
1291 Y. Sim , C. V. Chrysikopoulos , "Analytical solutions for solute transport in saturated porous media with semi-infinite orfinite thickness " ,Adv.in Wat. Res.Vol. 22, No. 5, pp. 507–519, 1999.doi:10.1016/S0309-1708(98)00027-X.2015-09-18
1292 C. V. Chrysikopoulos , Y. Sim , " One-dimensional virus transport in homogeneous porous media with time-dependent distribution coefficient " ,Jour. of Hydrol.,vol. 185 ,no. 1-4 ,pp.199-219,1996.doi:10.1016/0022-1694(95)02990-72015-09-18
1293 A. A. Salam, C. V. Chrysikopoulos, "Analytical solutions for one-dimensional colloid transport in saturated fractures ",Adv.n Wa. Res.,vol.17,no. 5,pp. 283- 296,1994.doi :10.1016/0309-1708(94)90032-92015-09-18
1294 C. V. Chrysikopoulos ,L. M. Hildemann, P. V. Roberts, "A three-dimensional steady-state atmospheric dispersion-deposition model for emissions from a ground-level area source ",Atm. Envir, Vol. 26A, No. 5, pp. 747 -757, 1992.doi:10.1016/0960-1686(92)90234-C.2015-09-17
1295 A. A. Salam,C. V. Chrysikopoulos ,"Analysis of a model for contaminant transport in fracture media in the presence of colloid ", J. of Hydrol.,vol. 165,no.1-4 , pp. 261-268 ,1995.doi:10.1016/0022-1694(94)02557-R2015-09-17
1296 C. V . Chrysikopoulos , C. Masciopinto , R. L. Mantia , I. D .Manariotis " Removal of biocolloids suspended in reclaimed wastewater by Injection into a fractured aquifer model " ,environ. sci. technol.,vol.44,no.3 , pp.971–977,2003. doi :10.1021/es902754n.2015-09-17
1297 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos, "Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media: experimental results andmodel simulations " , Wat. Re.,vol. 36 ,no.15 ,pp.3911–3918,2002.doi:10.1016/S0043-1354(02)00097-02015-09-17
1298 C. V. Chrysikopoulos , P.Y.Hsuan,Marios M. Fyrillas , K. Y. Lee ,"Mass transfer coefficient and concentration boundary layer thickness for a dissolving NAPL pool in porous media ",vol.97 ,no.1-3,pp.245-255,2003. doi: 10.1016/S0304-3894(02)00264-92015-09-17
1299 S.C. James, C. V. Chrysikopoulos ,"Effective velocity and effective dispersion coefficient for finite-sized particles flowing in a uniform fracture " ,Journ. of Coll. and Interf. Sc.,vol. 263, no. 1 ,pp.288–295, 2003.doi :10.1016/S0021-9797(03)00254-6.2015-09-17
1300 S.C. James , C. V. Chrysikopoulos , "Dense colloid transport in a bifurcating fracture " ,Jour. of Coll. and Inter. Scien. ,vol.270,no.1 pp. 250–254,2004.doi:10.1016/j.jcis.2003.09.0332015-09-17
1301 C. V . Chrysikopoulos ,A . Vogler,"Acoustically Enhanced Multicomponent NAPL Ganglia Dissolution in Water Saturated Packed Columns " ,Environ. Sci. Technol. vol .38, pp. 2940-2945,2004.doi:10.1021/es034665n2015-09-17
1302 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos , " Dissolution of a multicomponent DNAPL pool in an experimental aquifer ",Jour. of Haza.Mater., pp 218–226.,2006, doi:10.1016/j.jhazmat.2005.08.005.2015-09-17
1303 A.Ch. Yiannopoulos , I. D. Manariotis , C. V. Chrysikopoulos, "Design and analysis of a solar reactor for anaerobic wastewater treatment" ,biotech. technol.,vol. 99 ,pp.7742–7749. Doi :10.1016/j.biortech.2008.01.0672015-09-17
1304 M. Tsiknia, N. V. Paranychianakis, E. A. Varouchakis, D. Moraetis and N. P. Nikolaidis, "Environmental drivers of soil microbial community distribution at the Koiliaris Critical Zone Observatory", FEMS Microbiology Ecology, vol. 90, no.1, pp. 139-152, Oct. 2014. doi: 10.1111/1574-6941.123792015-04-29
1305 N. Paranychianakis, M. Tsiknia, G. Giannakis, N. P. Nikolaidis, N. Kalogerakis, "Nitrogen cycling and relationships between ammonia oxidizers and denitrifiers in a clay-loam soil," Applied microbiology and biotechnology, vol. 97, no. 12, pp. 5507-5515, Jun.2013.2015-04-29
Pages: |...82 |83 |84 |85 |86 | 87 |88 |