Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1306-1320 από 1364 αποτελέσματα
1306 V. I. Syngouna, C. V. Chrysikopoulos , "Cotransport of clay colloids and viruses in water saturated porous media " , Coll. and Surf. a Physicoche. and Engin. Aspec. vol.416 ,no.1 ,pp. 56-65, 2013.doi:10.1016/j.colsurfa.2012.10.0182015-09-21
1307 C.V. Chrysikopoulos , V. I. Syngouna ,I. A. Vasiliadou ,V. E. Katzourakis, "Transport of pseudomonas putida in a 3-D bench scale experimental aquifer " Transp. in Por Media , vol. 94 ,no.3, pp. 617-642 ,2012.doi:10.1007/s11242-012-0015-z 2015-09-21
1308 C. V. Chrysikopoulos ,P. K. Kitanidis, P.V. Roberts ,"Generalized TaylorAris moment analysis of the transport of sorbing solutes through porous media with spatiallyperiodic retardation factor ", Transp. in Po.Media ,vol. 7 ,no.2 , pp.163-185, 1992.doi:10.1007/BF00647395 2015-09-21
1309 C. V. Chrysikopoulos, Ca C. Plega, V. E. Katzourakis , "Non-invasive in situ concentration determination of fluorescent or color tracers and pollutants in a glass pore network model " J. of hazar. materia. ,vol.198, pp. 299-306,2011.doi:10.1016/j.jhazmat.2011.10.042 2015-09-21
1310 J. M. Thomas , C. V. Chrysikopoulos , "Experimental investigation of acoustically enhanced colloid transport in water-saturated packed columns " , J. of Col. and Interf. Scienc. ,vol. 308 ,no. 1, pp. 200-207,2007.doi :10.1016/j.jcis.2006.12.062 2015-09-21
1311 C. V. Chrysikopoulos, . V. I. Syngouna, "Effect of gravity on colloid transport through water-saturated columns packed with glass beads: Modeling and experiments " , Envir. Scien. and Tech.,vol. 48 ,no. 12,2014.doi :10.1021/es501295n2015-09-21
1312 G.Markou , D. Mitrogiannis , A. Çelekli , H. Bozkurt , D. Georgakakis ,C. V. Chrysikopoulos , "Biosorption of Cu 2+ and Ni 2+ by Arthrospira platensis with different biochemical compositions "Che.Engin. J.,vol. 259, pp. 806–813,2015.doi 10.1016/j.cej.2014.08.037 2015-09-21
1313 I. A. Vasiliadou, C. V. Chrysikopoulos, "Cotransport of Pseudomonas putida and kaolinite particles through water-saturated columns packed with glass beads " , Waτ. Res.Resea., vol.47,no. 2,2011.doi : 10.1029/2010WR0095602015-09-20
1314 V. I. Syngouna, C.V. Chrysikopoulos , "Transport of biocolloids in water saturated columns packed with sand: Effect of grain size and pore water velocity ", J. of Cont. Hydro.,vol.126 ,no.3-4 ,pp. 301-314,2011.doi : 10.1016/j.jconhyd.2011.09.0072015-09-20
1315 Masciopinto, C., R. La Mantia, C. V. Chrysikopoulos, "Fate and transport of pathogens in a fractured aquifer in the Salento area, Italy ", Water Resources Research (Impact Factor: 3.71). 01/2008; 440(1). 2015-09-20
1316 C. V. Chrysikopoulos , " Three-δimensional αnalytical μodels of contaminant transport from nonaqueous phase liquid pool dissolution in saturated subsurface formations " , Wat. Res. Res.,vol.31,no.4,pp.1137-1146,1995. doi :10.1029/94WR02780 2015-09-20
1317 C. V. Chrysikopoulos ,P. V. Roberts,P. K. Kitanidis , " One-dimensional solute transport in porous media with partial well-to-Well recirculation: Application to field experiments ", Wat. resour. res.,vol. 26, no. 6,pp.1189-1195,1990.doi:10.1029/WR026i006p011892015-09-20
1318 C. V. Chrysikopoulos ,P. K. Kitanidis , P.V. Roberts, "Analysis of one-dimensional solute transport through porous media with spatially variable retardation factor" , Wa. resourc. researc.,vol. 26, no. 3 ,pp.437-446,1990.doi :10.1029/WR026i003p004372015-09-20
1319 C. V. Chrysikopoulos,A. A. Keller ,S. Sirivithayapakorn , "Early breakthrough of colloids and bacteriophage MS2 in a water-saturated sand column", Wat.Resourc. Re.,vol.40,no. 8,2004.doi :10.1029/2003WR002676 2015-09-20
1320 E.T. Vogler , C. V. Chrysikopoulos, "Experimental investigation of acoustically enhanced solute transport in porous media ", Geoph.Res. Let.,vol. 29,no. 15,pp.1710,2002.doi:10.1029/2002GL0153042015-09-20
Pages: |...83 |84 |85 |86 |87 | 88 |89 |90 |91 |