Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1306-1320 από 1458 αποτελέσματα
1306 T. Tsoutsos, J. Anagnostou, C. Pritchard, M. Karagiorgas, D.s Agoris , "Solar cooling technologies in Greece. An economic viability analysis",Ap. Ther. Engin.,vol .23 ,no.11 ,pp. 1427–1439,2003. doi:10.1016/S1359-4311(03)00089-92015-09-27
1307 E .I. Zoulias, R. Glockner, N. Lymberopoulos, T. Tsoutsos, I .Vosseler, O. Gavalda, H.J. Mydske, P. Taylor , " Integration of Hydrogen Energy Technologies in Stand-Alone Power System.Analysis of the Current Potential for Applications ",Ren. and Sus. Ener. Re.,vol .10 ,no.5 ,pp. 432-462 , 2006. doi :10.1016/j.rser.2004.10.0012015-09-27
1308 I. Vallios, T.Tsoutsos, G.Papadakis ,"Design of biomass district heating systems " ,Bio. and bioen., vol.33,no.4 pp.659–678,Ap. 2009 .doi :10.1016/j.biombioe.2008.10.0092015-09-27
1309 T.Tsoutsos, E. Aloumpi, Z. Gkouskos, M. Karagiorgas , "Design of a solar absorption cooling system in a Greek hospital",En. and Buil. ,vol 42, no. 2, pp. 265–272 ,Feb. 2010. doi :10.1016/j.enbuild.2009.09.0022015-09-27
1310 T.Tsoutsos, V. Gekas, K. Marketaki , "Technical and economical evaluation of solar thermal power generation ",Ren. Ener.,vol. 28, no. 6, pp. 873–886,May 2003.doi :10.1016/S0960-1481(02)00152-02015-09-27
1311 K. Venetsanos, P. Angelopoulou, T. Tsoutsos ,"Renewable energy sources project appraisal under uncertainty: the case of wind energy exploitation within a changing energy market environment",En. Pol. ,vol. 30, no. 4,pp. 293–307, Mar. 2002 .doi :10.1016/S0301-4215(01)00096-92015-09-27
1312 T. Tsoutsos, M. Drandaki, N. Frantzeskaki, E. Iosifidis, I. Kiosses ,"Sustainable energy planning by using multi-criteria analysis application in the island of Crete ",En.Pol., vol. 37,no. 5, pp. 1587–1600,May 2009.doi :10.1016/j.enpol.2008.12.0112015-09-27
1313 T.D Tsoutsos, Y. A Stamboulis .(2005) .The sustainable diffusion of Renewable Energy technologies as an example of an Innovation-Focused Policy. Tech. [online] .vol.25 (no. 7), pp.753–761.Available :http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/233421143_The_sustainable_diffusion_of_Renewable_Energy_technologies_as_an_example_of_an_Innovation-Focused_Policy/links/0deec524b31345057a000000.pdf2015-09-26
1314 T. Tsoutsos, N.Frantzeskaki, V.Gekas (2005). Environmental impacts from the solar energy technologies .Ener. Poli. [online] .vol.33,pp.289–296. Available: http://www.calepa.ca.gov/Cepc/2013/Feb28/Comments/AppA_Ex5.pdf2015-09-26
1315 D.T. Hristopulos and G. Christakos, "Renormalization group analysis of permeability upscaling " ,Stoch. Environm., Res. and Risk Asses., vol. 13, pp. 1-26,2015.doi:10.1007/s004770050036 2015-09-25
1316 J.S Fleming, K.LV. Mann, C.A. Carraz, J. C Jeffery, E. Psillakis, J. A McCleverty, M. D Ward , "Anionengesteuerter aufbau eines supramolekularen käfigkomplexes ",Ang. Chem. ,vol. 110,no.9 , pp.1315-1318,1998.doi :10.1002/(SICI)15212015-09-25
1317 E.Psillakis, P. K.A Shonfield, A.A. Jouaiti, J. P Maher, J. A McCleverty, M. D. Ward , "Redox-mediation of electron–electron spin–spin exchange interactions, |J|, in paramagnetic trinuclear molybdenum complexes: an example of a ‘J switch’",J. Chem. Soc., Dalton Trans.,vol.3 , pp.241-249, 2000.doi:10.1039/A908323E2015-09-25
1318 E. Yiantzi, N. Kalogerakis, E. Psillakis , "Vacuum-assisted headspace solid phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in solid samples ",Anal. Chim. Act. ,vol. 890, pp. 108–116,August 2015.doi:10.1016/j.aca.2015.05.0472015-09-25
1319 E. Psillakis , J. C. Jeffery ,"Square-prismatic vs. square-antiprismatic coordination in complexes of lead(II) with a simple bidentate chelating ligand; effects of intermolecular hydrogen bonding ",Chem. Commun., vol.20 ,pp. 1965-1966,1997.doi: 10.1039/A703643D2015-09-25
1320 K. Perdikea, E. Psillakis, N. Kalogerakis .(2003,Sept.). Solid phase microextraction to determine the migration of phthalates from plastic ware to drinking water. Presented at the 8th International Conference on Environmental Science and Technology.[online]. Available :http://conferences.gnest.org/cest8/8cest_papers/abstracts_pdf_names/p118_Perdikea.pdf2015-09-25
Pages: |...83 |84 |85 |86 |87 | 88 |89 |90 |91 |92 |93 |...