Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1321-1335 από 1364 αποτελέσματα
1321 Constantinos V. Chrysikopoulos,Kenneth Y. Lee ,Thomas C. Harmon , "Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media:Experimental design and aquifer characterization" , Water Resources Research. 2000, 36(7):1687-1696 2015-09-20
1322 Y. Sim, C. V. Chrysikopoulos , "Virus transport in unsaturated porous media ", Wat. Res.. Res.. ,vol. 36,no. 1,pp. 173-179,2000.doi : 10.1029/1999WR9003022015-09-20
1323 Y. Sim, C. V. Chrysikopoulos ,"Analytical models for virus adsorption and inactivation in unsaturated porous media ",Physicoch. and Engin. Aspects,vol. 155 , no.2-3 ,pp.189–197,1999.doi:10.1016/S0927-7757(99)00073-4 2015-09-20
1324 Y. Sim , C. V. Chrysikopoulos,"One-dimensional virus transport in porous media with time-dependent inactivation rate coefficients ", Wa.resourc. res. , vol .32,no.8,pp.2607-2611,1996.doi:10.1029/96WR014962015-09-20
1325 A. A.Salam , C.V. Chrysikopoulos, "Unsaturated flow quasi-three-dimensional fractured medium with spatially variable aperture ", W.Resou.Resear ,vol.32,no.6,pp.1531-1540,1996.doi: 10.1029/96WR00656 .2015-09-20
1326 C. V. Chrysikopoulos ,Y. Sim , "Analytical models for one-dimensional virus transport in saturated porous media , W. Resou. Res. ,vol. 31,no.5,pp.1429-1437,1995. doi :10.1029/95WR001992015-09-20
1327 S. C. James , C. V. Chrysikopoulos ,"Transport of polydisperse colloids in a saturated fracture with spatially variable aperture ",Wat.Resou.Res., vol. 36, no. 6, pp 1457–1465, Jun. 2000.doi :10.1029/2000WR900048 2015-09-19
1328 S. C. James , C.V. Chrysikopoulos , "Monodisperse and polydisperse colloid transport in water-saturated fractures with various orientations: Gravity effects " ,Advanc. in Wat.Resou. ,vol.3,no.10, pp. 1249–1255,2011.doi : 10.1016/j.advwatres.2011.06.001 2015-09-19
1329 C. V. Chrysikopoulos,E. T. Vogler,"Acoustically enhanced ganglia dissolution and mobilization in a monolayer of glass beads " ,trans.in por. media ,vol.64,no.1 ,pp.103–121,2006.doi:10.1007/s11242-005-1525-8 2015-09-19
1330 C. V. Chrysikopoulos,E. T. Vogler, "Estimation of time dependent virus inactivation rates by geostatistical and resampling techniques: application to virus transport in porous media", Stoch. Environ.Res. ,vol. 18,no.2 ,pp. 67 – 78,2004.doi10.1007/s00477-003-0130-z2015-09-19
1331 C. V. Chrysikopoulos,T.J. Kim, "Local mass transfer correlations for nonaqueous phase liquid pool dissolution insSaturated porous media",Transp. in Por. Media.,vol. 38 ,no.1 ,pp.167–187, 2000.doi :10.1023/A:10066559082402015-09-19
1332 S.C. James,T. K. Bilezikjian ,C.V Chrysikopoulos"Contaminant transport in a fracture with spatially variable aperture in the presence of monodisperse and polydisperse colloids", Stoch. Environ. Res. Ris.k Assess ,vol.19,no.4 ,pp. 266–279,2005.doi :10.1007/s00477-004-0231-3 2015-09-19
1333 C. V. Chrysikopoulos , "Artificial tracers for geothermal reservoirstudiesb",Env. Geol.,vol.22 ,no.1 ,pp. 60- 70,1993.doi:10.1007/BF00775286 2015-09-19
1334 C. V. Chrysikopoulos,E. A. Voudrias,M. M. Fyrillas,"Modeling of Contaminant Transport Resulting from Dissolution of Nonaqueous Phase Liquid Pools in Saturated Porous Media " Trans. in Por. Med.,vol. 16,no. 2,pp.125-145, 1994.doi10.1007/BF006175482015-09-19
1335 C. V. Chrysikopoulos, S. C. James, "Transport of neutrally buoyant and dense variably sized colloids in a two-dimensionalfracture with anisotropic aperture " ,Tran.in Por. Med.,vol. 51,no.2 ,pp.191–210, 2003.doi:10.1023/A:10219522268612015-09-19
Pages: |...84 |85 |86 |87 |88 | 89 |90 |91 |