Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1336-1350 από 1458 αποτελέσματα
1336 D. A. Bardwell, J. G. Crossley, J. C. Jeffery, A. G. Orpen, E. Psillakis, E. E. Tilley, M. D Ward, "A study of crystal packing in a series of closely related square-planar palladium(II) and platinum(II) complexes, " Polyhendron, vol. 13, no. 15–16, pp. 2291–2300, Aug. 1994. doi: 10.1016/S0277-5387(00)88139-52015-09-24
1337 E. Psillakis, J. Cheng, M. R. Hoffmann and A. Colussi , "Enrichment factors of perfluoroalkyl oxoanions at the air/water interface," J. of Physic. Chem. A, vol. 113, no. 31, pp. 8826-8829, May 2009. doi: 10.1021/jp902795m2015-09-24
1338 M.J Bonné, E. Galbraith, T. D James, M.w J Wasbrough, K. J Edler, A T. A Jenkins, M. Helton, A. McKee, W.Thielemans, E. Psillakis, F. Marken , "Boronic acid dendrimer receptor modifiednanofibrillar cellulose membranes ",J. of Mat. Ch.,vol. 20 ,no.3 ,pp.588-594,2010.doi:10.1039/b918308f2015-09-24
1339 M.J Bonne, K. J Edler, J G. Buchanan, D. Wolverson, E. Psillakis, M. Helton, W.Thielemans, F. Marken , "Thin-film modified electrodes with reconstituted cellulose-PDDAC films for theaccumulation and detection of triclosan " ,J. Phys. Chem. C ,vol. 112,no. 7, pp.2660-2666,2008.doi:10.1021/jp709783k2015-09-24
1340 E. Psillakis, A. Ntelekos, D. Mantzavinos, E.Nikolopoulos, N.Kalogerakis , "Solid-phase microextraction to monitor thesonochemical degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in water " ,J. Environ. Monit., vol, 5,no.1 , pp.135–140,2003.doi :10.1039/b2089702015-09-24
1341 D.Atanassova , P. Kefalas , C. Petrakis , D. Mantzavinos ,N. Kalogerakis , E.Psillakis , "Sonochemical reduction of the antioxidant activity of olive mill wastewater ", Environ. Internati.,vol. 31,no.2,pp. 281– 287,2005.doi:10.1016/j.envint.2004.10.0042015-09-24
1342 M. A Ghanem, R.G Compton, B. A Coles, E.Psillakis, M Anbu Kulandainathan, F. Marken , "Microwave activation of electrochemical processes: High temperature phenol and triclosan electro-oxidation at carbonand diamond electrodes " ,Electroch. Acta ,vol .53 ,no.3 ,pp. 1092–1099,2007.doi:10.1016/j.electacta.2007.01.0652015-09-24
1343 D. Atanassova, P. Kefalas, E. Psillakis , "Measuring the antioxidant activity of olive oil mill wastewater using chemiluminescence " ,Envir. Internat. ,vol .31 ,no.2 ,pp.275– 280,2005.doi:10.1016/j.envint.2004.10.0032015-09-24
1344 A. Papadopoulou, I. P Román, A. Canals, K. Tyrovola, E. Psillakis , 'Fast screening of perfluorooctane sulfonate in water using vortex-assisted liquid–liquid microextraction coupled to liquid chromatography–mass spectrometry " ,Anal. Chim. Acta,VOL. 691,no.1 , PP. 56–61,2011.doi :10.1016/j.aca.2011.02.0432015-09-24
1345 J. C Jeffery, P.L Jones, K. LV Mann, E. Psillakis, J. A McCleverty, M. D Ward, C. M White , "Copper(II)-templated assembly of tetranuclear grid-like complexesfrom simple pyridine–pyrazole ligands ",Ch.Communicat.,vol. 2 ,pp.175-176,1997.doi : 10.1039/A606827H2015-09-24
1346 D. A Bardwell, J. C Jeffery, P. L Jones, J. A McCleverty, E. Psillakis, Z. Reeves, M.D Ward , "Lanthanide complexes of the tetradentate N-donor liganddihydrobis[3-(2-pyridyl)pyrazolyl]borate and the terdentate N-donorligand 2,6-bis(1H-pyrazol-3-yl)pyridine: syntheses, crystalstructures and solution structures based on luminescence lifetime studies " ,J. Chem. Soc., Dalton Trans.,no.12 , pp. 2079-2086, 1997.doi:10.1039/A701297G2015-09-24
1347 L.Vidal, A.Chisvert, A. Canals, .E Psillakis, A.Lapkin, F. Acosta, K. J Edler, J. A Holdaway, F.Marken , "Chemically surface modified carbon nanoparticle carrier forphenolic pollutants: Extraction and electrochemicaldetermination of benzophenone-3 and triclosan ",Anal. Chimi. Acta ,vol.616, no.1 ,pp.28–35,2008.doi:10.1016/j.aca.2008.04.0112015-09-24
1348 J .Cheng, E. Psillakis, M. R. Hoffmann and A. J. Colussi , "Acid dissociation versus molecular association of perfluoroalkyl oxoacids: environmental implications", J. Phys. Chem. A, vol.113, no. 29, pp.8152–8156, Jul. 2009. doi: 10.1021/jp90513522015-09-24
1349 K. V Mann, J. Jeffery, L. Rees, N. Harden, J. McCleverty, M. Ward, F. Mabbs, E. Psillakis, J. C Jeffery, L. H Rees, N. M Harden, J. A McCleverty, M.D Ward, D. Gatteschi, F. Totti, F. E Mabbs, E. JL McInnes, P. C Riedi, G. M Smithá, E. L McInnes, P. Riedi, G. Smith, "Tetranuclear grid-like copper(II) complexes with pyrazolate bridges: Syntheses, structures,magnetic and EPR spectroscopic properties ",J. Chem. Soc., Dalton Trans.,no.3 pp.339–348,1999.doi:10.1039/A807599I2015-09-24
1350 C. A Otter, S. M Couchman, J. C Jeffery, K. LV Mann, E. Psillakis, M.D Ward , "Complexes of a new bidentate chelating pyridyl/sulfonamide ligand with copper(II), cobalt(II) and palladium(II): crystal structures and spectroscopic properties ", Inor.a chimica acta , vol. 278, no. 2, pp. 178–184 ,1998.doi:10.1016/S0020-1693(98)00018-82015-09-24
Pages: |...85 |86 |87 |88 |89 | 90 |91 |92 |93 |94 |95 |...