Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1336-1350 από 1364 αποτελέσματα
1336 C. V. Chrysikopoulos , Y. Sim ,"Three-dimensional analytical models for virus " ,Tr. in por. me.,vol.30,no.1pp. 87–112, 1998.doi :10.1023/A:10065964121772015-09-18
1337 C. V. Chrysikopoulos ,K. Y. Lee ,M. E. Tatalovich ,"Modeling the transport of contaminants originating from the dissolution of DNAPLpools in aquifers in the presence of dissolved humic substances" Trans. in Por.Med.,vol. 38,no.1 ,pp.93–115, 2000.doi:10.1023/A:1006674114600 2015-09-18
1338 C. V. Chrysikopoulos, A. Abdel-Salam "Modeling of colloid and colloid-facilitated contaminant transport in a two-dimensional fracture with spatially variable aperture " , Transp.in Por. Med. ,vol. 20,no.3,pp. 197-221, 1995.doi : 10.1007/BF01073172 2015-09-18
1339 S. C.James, C. V. Chrysikopoulos , "An e cient particle tracking equation with speci%ed spatial step for the solution of the diffusion equation ", Chem.Engin. Sc,.vol. 56,no.23 ,pp. 6535–6543, 2001.doi :10.1016/S0009-2509(01)00344-X 2015-09-18
1340 C. V. Chrysikopoulos, K. Y. Lee "Contaminant transport resulting from multicomponent nonaqueous phase liquid pool dissolution in three-dimensional subsurface formations " ,J. of Cont. Hydrol.,vol. 31, no.1-2,pp.1–21,1998.doi:10.1016/S0169-7722(97)00053-3 .2015-09-18
1341 Y. Sim , C. V. Chrysikopoulos , "Analytical solutions for solute transport in saturated porous media with semi-infinite orfinite thickness " ,Adv.in Wat. Res.Vol. 22, No. 5, pp. 507–519, 1999.doi:10.1016/S0309-1708(98)00027-X.2015-09-18
1342 C. V. Chrysikopoulos , Y. Sim , " One-dimensional virus transport in homogeneous porous media with time-dependent distribution coefficient " ,Jour. of Hydrol.,vol. 185 ,no. 1-4 ,pp.199-219,1996.doi:10.1016/0022-1694(95)02990-72015-09-18
1343 A. A. Salam, C. V. Chrysikopoulos, "Analytical solutions for one-dimensional colloid transport in saturated fractures ",Adv.n Wa. Res.,vol.17,no. 5,pp. 283- 296,1994.doi :10.1016/0309-1708(94)90032-92015-09-18
1344 C. V. Chrysikopoulos ,L. M. Hildemann, P. V. Roberts, "A three-dimensional steady-state atmospheric dispersion-deposition model for emissions from a ground-level area source ",Atm. Envir, Vol. 26A, No. 5, pp. 747 -757, 1992.doi:10.1016/0960-1686(92)90234-C.2015-09-17
1345 A. A. Salam,C. V. Chrysikopoulos ,"Analysis of a model for contaminant transport in fracture media in the presence of colloid ", J. of Hydrol.,vol. 165,no.1-4 , pp. 261-268 ,1995.doi:10.1016/0022-1694(94)02557-R2015-09-17
1346 C. V . Chrysikopoulos , C. Masciopinto , R. L. Mantia , I. D .Manariotis " Removal of biocolloids suspended in reclaimed wastewater by Injection into a fractured aquifer model " ,environ. sci. technol.,vol.44,no.3 , pp.971–977,2003. doi :10.1021/es902754n.2015-09-17
1347 K. Y. Lee , C. V. Chrysikopoulos, "Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media: experimental results andmodel simulations " , Wat. Re.,vol. 36 ,no.15 ,pp.3911–3918,2002.doi:10.1016/S0043-1354(02)00097-02015-09-17
1348 C. V. Chrysikopoulos , P.Y.Hsuan,Marios M. Fyrillas , K. Y. Lee ,"Mass transfer coefficient and concentration boundary layer thickness for a dissolving NAPL pool in porous media ",vol.97 ,no.1-3,pp.245-255,2003. doi: 10.1016/S0304-3894(02)00264-92015-09-17
1349 S.C. James, C. V. Chrysikopoulos ,"Effective velocity and effective dispersion coefficient for finite-sized particles flowing in a uniform fracture " ,Journ. of Coll. and Interf. Sc.,vol. 263, no. 1 ,pp.288–295, 2003.doi :10.1016/S0021-9797(03)00254-6.2015-09-17
1350 S.C. James , C. V. Chrysikopoulos , "Dense colloid transport in a bifurcating fracture " ,Jour. of Coll. and Inter. Scien. ,vol.270,no.1 pp. 250–254,2004.doi:10.1016/j.jcis.2003.09.0332015-09-17
Pages: |...85 |86 |87 |88 |89 | 90 |91 |