Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 447 αποτελέσματα
1 M. A. Goula, G. Siakavelas, K. N. Papageridis, N. D. Charisiou, P. Panagiotopoulou, and I. V. Yentekakis, "Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts," presented at 21st World Hydrogen Energy Conference, Zaragoza, Spain, 2016.2018-11-22
2 T. Tsoutsos, S. Tournaki, M. Frangou, R. Morell, I. G. Hernandez and A. Derjanecz, "Cooling in Mediterranean hotels during summertime experience from the neZEH (nearly zero energy hotels) project," in 4th IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain, 2016, pp. 224-231. doi: 10.18462/iir.iccc.2016.00302018-11-22
3 L. Ragia, V. Paravolidakis, K. Moirogiorgou and M. Zervakis, "Automated waterline extraction for optimal land use - a case study in Crete," in 2nd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 2016, pp. 99-104. doi: 10.5220/0005934000990104 2018-10-30
4 G. M. Karagiannis and C. E. Synolakis, "Collaborative incident planning and the common operational picture," in 2nd International Conference on Dynamics of Disasters, 2016, pp. 91-112. doi: 10.1007/978-3-319-43709-5_62018-10-30
5 G. G. Morianou, N. N. Kourgialas, G. P. Karatzas and N. P. Nikolaidis, "Hydraulic and sediment transport simulation of Koiliaris River using the MIKE 21C model," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 463-470. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.0892018-10-30
6 A. Staboultzidis, Z. Dokou and G. P. Karatzas, "Delineation of wellhead protection areas in Crete, Greece using an analytic element model," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 324-331. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.0702018-10-26
7 A. Apostolakis, K. Wagner, I. N. Daliakopoulos, N. N. Kourgialas and I. K. Tsanis, "Greenhouse soil moisture deficit under saline irrigation and climate change," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 537-544. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.0982018-10-26
8 G. G. Morianou, N. N. Kourgialas and G. P. Karatzas, "Comparison between curvilinear and rectilinear grid based hydraulic models for river flow simulation," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 568-575. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.1022018-10-26
9 K. E. Vrontakis, A. N. Kampianakis and G. J. Tsinarakis, "PN modelling, simulation, performance evaluation and production forecast of a tanning industry," in 24th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2016, pp. 1284-1289. doi: 10.1109/MED.2016.75359022018-10-03
10 N. Kampelis, A. Ferrante, D. Kolokotsa, K. Gobakis, L. Standardi and C. Cristalli, "Thermal comfort evaluation in HVAC demand response control," in 9th International Conference on Sustainability and Energy in Buildings, 2017, pp. 675-682. doi: 10.1016/j.egypro.2017.09.5872018-06-08
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...