Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 453 αποτελέσματα
1 V. Antoniou, P. Nomikou, P. Bardouli, P. Sorotou, F.L. Bonali, L. Ragia and A. Metaxas, "The story map for Metaxa Mine (Santorini, Greece): a unique site where history and volcanology meet each other," in 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, pp. 212-219, 2019. doi: 10.5220/00077156021202192020-11-20
2 A. Troullaki, K. Latoufis, P. Marques, F. Freire and N. Hatziargyriou, "Life cycle assessment of locally manufactured small wind turbines and pPico-hydro plants," in 2nd International Conference on Smart Energy Systems and Technologies, 2019. doi: 10.1109/SEST.2019.88490742020-04-27
3 L. Durão, M. Gonçalves, A. Oliveira, C. Nobre, B. Mendes, T. Kolaitis and T. Tsoutsos, "Pyrolysis of lipid wastes under different atmospheres: Vacuum, nitrogen and methane," in 4th International Conference Wastes: Solutions, Treatments and Opportunities, 2018, pp. 425-430. doi: 10.1201/9781315206172-672019-11-07
4 P. L. Moraiti, A. Manali and P. Gikas, “Removal of ammoniacal nitrogen fromlandfill leachate by adsorption on activated zeolite”, presented at HERAKLION 2019 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 2019, Heraklion, Greece.2019-10-10
5 T. Tsoutsos, S. Tournaki, M. Frangou, R. Morell, I. G. Hernandez and A. Derjanecz, "Cooling in Mediterranean hotels during summertime experience from the neZEH (nearly zero energy hotels) project," in 4th IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain, 2016, pp. 224-231. doi: 10.18462/iir.iccc.2016.00302018-11-22
6 M. A. Goula, G. Siakavelas, K. N. Papageridis, N. D. Charisiou, P. Panagiotopoulou, and I. V. Yentekakis, "Syngas production via the biogas dry reforming reaction over Ni supported on zirconia modified with CeO2 or La2O3 catalysts," presented at 21st World Hydrogen Energy Conference, Zaragoza, Spain, 2016.2018-11-22
7 G. M. Karagiannis and C. E. Synolakis, "Collaborative incident planning and the common operational picture," in 2nd International Conference on Dynamics of Disasters, 2016, pp. 91-112. doi: 10.1007/978-3-319-43709-5_62018-10-30
8 L. Ragia, V. Paravolidakis, K. Moirogiorgou and M. Zervakis, "Automated waterline extraction for optimal land use - a case study in Crete," in 2nd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 2016, pp. 99-104. doi: 10.5220/0005934000990104 2018-10-30
9 G. G. Morianou, N. N. Kourgialas, G. P. Karatzas and N. P. Nikolaidis, "Hydraulic and sediment transport simulation of Koiliaris River using the MIKE 21C model," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 463-470. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.0892018-10-30
10 G. G. Morianou, N. N. Kourgialas and G. P. Karatzas, "Comparison between curvilinear and rectilinear grid based hydraulic models for river flow simulation," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 568-575. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.1022018-10-26
11 A. Apostolakis, K. Wagner, I. N. Daliakopoulos, N. N. Kourgialas and I. K. Tsanis, "Greenhouse soil moisture deficit under saline irrigation and climate change," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 537-544. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.0982018-10-26
12 A. Staboultzidis, Z. Dokou and G. P. Karatzas, "Delineation of wellhead protection areas in Crete, Greece using an analytic element model," in 2nd International Conference on Efficient and Sustainable Water Systems Management Toward Worth Living Development, 2016, pp. 324-331. doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.0702018-10-26
13 K. E. Vrontakis, A. N. Kampianakis and G. J. Tsinarakis, "PN modelling, simulation, performance evaluation and production forecast of a tanning industry," in 24th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2016, pp. 1284-1289. doi: 10.1109/MED.2016.75359022018-10-03
14 V. Paravolidakis, K. Bacharidis, F. Sarri, L. Ragia and M. Zervakis, "Reduction of building façade model complexity using computer vision," in IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, pp. 454-459, 2016. doi: 10.1109/IST.2016.77382692018-06-27
15 N. Kampelis, A. Ferrante, D. Kolokotsa, K. Gobakis, L. Standardi and C. Cristalli, "Thermal comfort evaluation in HVAC demand response control," in 9th International Conference on Sustainability and Energy in Buildings, 2017, pp. 675-682. doi: 10.1016/j.egypro.2017.09.5872018-06-08
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...