Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάκτηση θρεπτικών συστατικών από διηθήματα ιλύος με καταβύθιση στρουβίτη

Kokka Aliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7992B4FE-5AA5-48AF-9363-4A6F338DD805
Έτος 2015
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλίκη Κόκκα, "Ανάκτηση θρεπτικών συστατικών από διηθήματα ιλύος με καταβύθιση στρουβίτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.38371
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σήμερα η παρουσία φωσφόρου και αζώτου στα υγρά απόβλητα είναι ένα φλέγον περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι αυξημένες ποσότητες φωσφόρου και αζώτου που υπάρχουν στα αστικά υγρά απόβλητα καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία τους, πριν την τελική διάθεση των αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες λόγω των περιβαλλοντικών προβλημάτων που εμφανίζουν (ευτροφισμός). Πέρα από την απομάκρυνση των θρεπτικών συστατικών, μια τεχνική η οποία συντελεί στην ανάκτησή τους ίσως είναι πιο θεμιτή, δεδομένου ότι ο αναγκαίος για χρήση φώσφορος προέρχεται από ορυκτά αποθέματα τα οποία δεν αποτελούν ανεξάντλητη πηγή.Μία από τις μεθόδους ανάκτησης φωσφόρου και αζώτου από τα αστικά λύματα, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον, είναι η καταβύθισή τους υπό τη μορφή του στρουβίτη. Ο στρουβίτης ή αλλιώς εξαένυδρο εναμμώνιο φωσφορικό μαγνήσιο (MgΝΗ4PO4.6H2O) είναι ένα λευκό, αδιάλυτο, κρυσταλλικό ορυκτό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βραδέως αποδεσμευόμενο λίπασμα, καθώς περιέχει τρία από τα πιο βασικά θρεπτικά συστατικά P, N και Mg.Ο στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μελέτη της καταβύθισης του στρουβίτη σε δύο είδη διηθημάτων ιλύος προερχόμενα από το βιολογικό καθαρισμό της πόλης των Χανίων. Η μελέτη έγινε με τη χρήση του Jar Test. Βρέθηκε η κατάλληλη τιμή του pH στην οποία καταβυθίζεται ο στρουβίτης, ενώ επίσης έγινε σύγκριση της αποτελεσματικότητας του MgCl2.6H2O και της βιομηχανικής μαγνησίας (περιεκτικότητα σε MgO (80%) και (92%) ) ως προστιθέμενη πηγή μαγνησίου (Mg2+). Η όλη διεργασία κρίνεται αποτελεσματική από την εναπομένουσα συγκέντρωση των αμμωνιακών ιόντων στο διηθημένο υπερκείμενο υγρό, καθώς και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης XRD για την ταυτοποίηση του ιζήματος. Τέλος, εξήχθησαν συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας και αναφέρονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά