Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Temporal and spatial variation of annual rainfall on the island of Crete, Greece

Tsanis Giannis, S. Naoum

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F970491-0CE7-419A-B6E6-AE1C6CE1D1E9
Έτος 2003
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά S. Naoum, I. K Tsanis, “Temporal and spatial variation of annual rainfall on the island of Crete, Greece," Hydr. Proc.,vol. 17, no. 10, pp.1899-1922, 2003.doi:10.1002/hyp.1217 https://doi.org/10.1002/hyp.1217
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Annual rainfall records from the island of Crete in Greece were used with the aid of a geographical information system (GIS) to study the temporal and spatial rainfall characteristics. The GIS was used to produce a digital elevation model, delineate watersheds and estimate the areal rainfall from a network of raingauges by using different interpolation schemes. The rainfall–elevation correlation was significant, suggesting an orographic type of precipitation for the island. The rainfall records for the majority of the stations were found to fit the normal distribution. Deviation from normal for the rest of the records was attributed to the wettest year of 1977–1978. The year 1989–1990 was the driest, and most rainfall records showed a decrease in rainfall over 30 years with higher negative rainfall gradients at the higher elevations. Frequency analysis of the rainfall records was used to estimate areal rainfall for the island of Crete and its main watersheds for return periods of 2, 5 and 10 years.

Υπηρεσίες

Στατιστικά