Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 453 αποτελέσματα
31 C. V. Antoniou, E. E. Koukouraki and E. Diamadopoulos, “Analysis of chlorinated volatile organic compounds in water and wastewater by means of HEADSPACE-SPME-GC,” presented at 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes Island, Greece, 2005.2015-11-15
32 E. Koukouraki and E. Diamadopoulos, “VOC formation during disinfection of municipal treated wastewater,” presented at International Conference for Protection and Restoration of the Envirtonment V, Thassos, Greece, 2000.2015-11-15
33 E. Koukouraki, V. Katsouli and E. Diamadopoulos, "Polynuclear aromatic hydrocarbons in urban and rural soils in Chania," presented at 5th Conference of Environmental Science and Technology, 1999.2015-11-15
34 Ε. Διαμαντόπουλος, Δ. Σακελλαρίδης και Ε. Κουκουράκη, "Η επίδραση του χουμικού οξέος στη μεταφορά χλωριωμένων πτητικών υδρογονανθράκων στο έδαφος," παρουσιάστηκε στο 5o Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 1997.2015-11-15
35 A. Antoniadis, N. Vidakis and N. Bilalis, “Gear Skiving Simulation,” presented at 8th Cairo University International Conference On Mechanical Design And Production, 2004. 2015-11-15
36 E. Koukouraki, R. A. Berkhoudt and E. Diamadopoulos, "Chlorination by-products in the potable water of Chania," presented at 8th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean region, Rhodos, Greece, 1995.2015-11-15
37 Ε. Κουκουράκη, R. A. Berkhoudt και Ε. Διαμαντόπουλος, "Χλωριωμένα παράγωγα του μεθανίου στο πόσιμο νερό των Χανίων," παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος, Ελλάδα, 1995.2015-11-15
38 E. Kastanaki, N. P. Nikolaidis and E. Psillakis, “Hollow fibre liquid phase microextraction of selected organiclorine pesticides”, in 10th Intenational Conference on Environmental Science and Technology, Cos Island, Greece, 2007.2015-11-15
39 E. Kastanaki, P. Salatino, O. Senneca and D. Vamvuka, “Thermogravimetric study of thermal and oxidative processes of a low rank greek coal”, in Joint meeting of the Greek and Italian Sections of The Combustion Institute, 17-19 June 2004. 2015-11-15
40 D. Vamvuka, E. Kastanaki, E. Kakaras and P. Grammelis, “Combustion reactivity and ash related properties of coal-wood mixtures”, in 3rd Meeting of the Greek Section of the Combustion Institute, 7-8 November 2003. 2015-11-15
41 E. Kastanaki, P. Grammelis, D. Vamvuka and E. Kakaras, “A comparison of the combustion reactivity of biomass, hard coal and lignite chars”, in Proceedings of the European Combustion Meeting under the auspices of the Federation of the European Sections, 25-28 October 2003. 2015-11-15
42 D. Vamvuka, E. Kastanaki, P. Grammelis and E. Kakaras, “Pyrolysis characteristics and kinetics of biomass residuals by thermogravimetry”, in Proceedings of the 4th U.K. Conference on Coal Research and its Applications, 16-18 September 2002. 2015-11-15
43 Γ. Γούλα, Π. Κατζουράκης, Ν. Βακάκης, Θ. Παπαδάµ, Μ. Κονσολάκης και Ι. Γεντεκάκης, "Ηλεκτροχηµική προώθηση µε Κ της καταλυτικής συµπεριφοράς του Irκατά την αναγωγή του ΝΟ από C3H6 κάτω από συνθήκες μεταβαλλόµενης σύστασης οξυγόνου", στο 6ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, 2007. 2015-11-15
44 Μ. Κουρτελέσης, Π. Παναγιωτοπούλου, Ξ. Βερύκιος, "Μελέτη της επίδρασης τωνδομικών παραμέτρων καταλυτών Pt/Al2O3 για την αντίδραση αναμόρφωσης τηςαιθανόλης με ατμό σε χαμηλές θερμοκρασίες," στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΧημικήςΜηχανικής, Πάτρα, 2015.2015-11-15
45 Γ. Γούλα, Α. Κατσώνη, Σ. Φανουριάκης, Γ. Παλιουδάκη, Χ. Παπαγεωργίου, Π.Παναγιωτοπούλου, Ε. Διαμαντόπουλος, Ι. Γεντεκάκης, Δ. Μαντζαβίνος,, Ε. Νικολαϊδου, Μ. Ιωσηφίδου, "Ξηρή αναμόρφωση βιοαερίου: επίδραση του φορέα στην καταλυτική συμπεριφορά υποστηριγμένων μονο- και δι-μεταλλικών καταλυτών ιριδίου," παρουσιάστηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, Ελλάδα, 2015.2015-11-15
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...