Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 436-450 από 450 αποτελέσματα
436 V. Zania ,Y. Tsompanakis ,P. Psarropoulos ," Effects of fault rupture propagation on earth structures," in 2008 Sixth Intern. Conf. on Eng. Computational Techn.doi :10.4203/ccp.89.1792015-10-08
437 V. Zania, Y. Tsompanakis,P. Psarropoulos, A. Papadimitriou," Mechanisms of landfills under dynamic Loading," in 2008 Conf. Geot. Earth. Engineering and Soil Dyn., pp. 1-10.doi: 10.1061/40975(318)1912015-10-08
438 I. Tzavara ,V. Zania ,Y. Tsompanakis ,P. Psarropoulos ,"Dynamic sliding of geosynthetically reinforced soil structures ", in 2011 Thirteenth Inter.Conf.e on Civil, Struct. and Envir.Engineering Computing .doi :10.4203/ccp.96.2192015-10-08
439 I. Tzavara1, V. Zania, Y. Tsompanakis , P.N. Psarropoulos .(2013).Seismic stability of reinforced soil slopes.Presented at International Conference on Engineering Computational Technology [online].Available :http://webapp.tudelft.nl/proceedings/ect2012/pdf/tzavara.pdf2015-10-08
440 P.N. Psarropoulos, Y. Tsompanakis, A.A. Antoniou, D.C. Charmpis ,"The ιmpact of εarthquake-ρelated γeohazards on οffshore πipelines and σeaside φacilities of the οil and gas industry in the Mediterranean region ",in 2013 Int. Conf. on Civil, Stru. and Envir. Engineering.doi :10.4203/ccp.102.872015-10-08
441 A. Andreadakis,Y. Tsompanakis , "Combined effects of infill walls and steel bracings in seismic response of rc buildings " in 2nd Eur. Conf. on Earthquake Eng. and Seism.,2004.2015-10-08
442 M.Mandalaki ,T. D. Tsoutsos , K. Zervas. (2010). Assessment of shading devices with integrated PV for efficient energy use .Presented at 3rd International Conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment.[online].Available:http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/263465921_Assessment_of_shading_devices_with_integrated_PV_for_efficient_energy_use/links/02e7e53aed24600f42000000.pdf2015-10-01
443 Z. Gkouskos, T. Tsoutsos, A. Kakouriotis.(2012) .Integrating phase change materials to photovoltaics in a Mediterranean region.Presented at 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference.[online].Available :http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/263358997_INTEGRATING_PHASE_CHANGE_MATERIALS_TO_PHOTOVOLTAICS_IN_A_MEDITERRANEAN_REGION/links/0f31753aaa5d0e8948000000.pdf2015-09-28
444 O. Paraíba, T. Tsoutsos, S. Tournaki, D. Antunes, J. Lino, E. Manning .(2012).Strategies for optimizationof the domestic used cooking oil biodiesel chain the European project recoil. Presented at 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference.[onlive] .Available :http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/263276567_STRATEGIES_FOR_OPTIMIZATION_OF_THE_DOMESTIC_USED_COOKING_OIL_TO_BIODIESEL_CHAIN_-THE_EUROPEAN_PROJECT_RECOIL/links/02e7e53a5fe0e7e0c8000000.pdf2015-09-27
445 V. Gekas, N. Frantzeskaki, T .Tsoutsos .(july ,2002).Envirommental impact assessment of solar energy systems systems results from a life cycle analysis .Presented at the International Conference "Protection and Restoration of the Environment VI" Skiathos, July 1-5, 2002.[online] .Available : http://www.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Over_de_Faculteit/Afdelingen/Afdeling_Multi_Actor_Systems/Sectie_Beleidsanalyse/Medewerkers/Niki_Frantzeskaki/doc/ICPRE_VI_2002_Paper.pdf2015-09-27
446 T. Tsoutsos, S. Tournaki, Z. Gkouskos, E. Despotou , G. Masson .(2010) .Training and certification of pv installers in Europe Tthe PVTRIN Project .Presented at 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion.[online].Available:http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/263465927_TRAINING_AND_CERTIFICATION_OF_PV_INSTALLERS_IN_EUROPE_THE_PVTRIN_PROJECT/links/0c96053aed2cf80cb8000000.pdf2015-09-27
447 D.Kolokotsa, Z. Liao, K. Kalaitzakis, G .Stavrakakis, A. Pouliezos, E. Antonidakis, T. Tsoutsos, V. Geros, M. Santamouris. (2009).Smart Energy Management in the Built Environment .Presented at Protection and Restoration of the Environment VII, At Mykonos, Greece.[online]. Available:http://www.researchgate.net/profile/Theocharis_Tsoutsos2/publication/263276569_Smart_Energy_Management_in_the_Built_Environment/links/0046353a5fffc22421000000.pdf2015-09-27
448 M.Karagiorgas, V. Drosou, T. Tsoutsos .(2004).Solar energy and res for the tourism sectror .,Presented at international Conference “RES for Island: RES and RUE for Islands, Sustainable Energy Solutions”, Cyprus.[online]. Available :http://www.researchgate.net/publication/263357274_SOLAR_ENERGY_AND_RES_FOR_THE_TOURISM_SECTOR2015-09-27
449 D. Vamvuka, E. Mavrou, G. Bandelis, T.Tsoutsos, I.Papamicheal.(2007).Biomass Cogeneration in Europe: Economical, technical and environmental evaluation.Presented at the European Combustion Meeting.[online].Available: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.474.4952&rep=rep1&type=pdf2015-09-27
450 V. Sygouni,D. Vassilopoulos , I.D. Manariotis , C.V. Chrysikopoulos .(2014). .Transport of TiO2 nanoparticles through water saturated packed columns .Presented at 2th International Conference on Protection and Restoration of the Environment At Skiathos Greece. [onlive].Available :http://www.researchgate.net/publication/262335999_Transport_of_TiO2_nanoparticles_through_water_saturated_packed_columns2015-09-23
Pages: |...25 |26 |27 |28 |29 | 30 |